Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Maltézská pomoc hledá dobrovolníky

    Dobrovolnictví provází člověka od nepaměti. Solidarita a vzájemná pomoc je základem lidské společnosti. V každé kultuře, typu společnosti či době pomáhali ti, kteří na tom byli lépe těm, kteří potřebovali pomoc kvůli nemoci, chudobě nebo přírodní katastrofě. Maltézská pomoc, o.p.s. patří mezi nejstarší humanitární a charitativní organizace na světě. Snaží se o předcházení sociální izolace osob, nejčastěji se jedná o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, kterým s pomocí dobrovolníků pomáhá v jejich nelehkém životě.   Staňte se dobrovolníkem v Maltézské pomoci   Co dělají naši dobrovolníci? Nejčastěji si povídají s osamělými seniory v jejich domovech nebo v institucích – domov pro seniory, nemocnice. Jsou společníky na procházce lidem s chodítkem nebo na vozíčku, kteří si již netroufají sami ven. Mohou se tak dostat i po několikaleté izolaci ven z bytu. Umíme se přizpůsobit se situacím a úkolům, které z nich plynou. Když zmíním ty nejvýraznější, kdy jsme společně pomáhali – pamatujete si ještě, jak jsme společně šili roušky pro občany a sociální instituce v Otrokovicích a okolí? Také jsme zprostředkovávali telefonické dobrovolnictví pro seniory v uzavřených bytech nebo domovech pro seniory, oslovili jsme veřejnost, abychom mohli přinést kreslená přáníčka dětí nebo podporující dopisy seniorům v uzavřených domovech pro seniory. Se seniory doma či v okolních domovech pro seniory jsme v covidových obdobích trénovali paměť. Zorganizovali jsme poděkování a podporu zdravotníkům, kteří se starali v KNTB ve Zlíně o nemocné covidem od dětí z otrokovických ZŠ prostřednictvím přáníček. Předali jsme další stovky přání dětí k vánočním a velikonočním svátkům zdravotníkům a seniorům v KNTB a také v domovech pro seniory v Otrokovicích. Desítky dobrovolníků on-line doučovali a připravovali děti na přijímací zkoušky v covidovém období. Poslední měsíce nás zaměstnávala jiná pomoc, která vyplynula z odlišné situace – pomáhali jsme ukrajinským dětem – připojili jsme se k hlídání dětí v dětském koutku v KACPU ve Zlíně, vypsali jsme sbírku hraček pro tyto děti a předali jim téměř dvacet pytlů hraček a psacích potřeb. Naši dobrovolníci pomáhali ukrajinským dětem s integrací v ZŠ, vedli kurzy češtiny a uspořádali seznamovací vycházky ukrajinským dětem s městem, na které byli pozváni i jejich čeští spolužáci. Chceme pomáhat ještě víc, a tak hledáme další dobrovolníky pro návštěvy a popovídání s lidmi v jejich domovech nebo v domovech pro seniory. Můžete si povídat s osamělými lidmi, nabízet nové podněty k hovoru a tím obohatit jejich jednotvárné dny. Nebo pomáhat zvládnout učivo dětem ze základní školy, teď už při osobním setkání. Vyberte si, co by Vás bavilo a připadá Vám smysluplné a hodinu, dvě věnujte osobám, pro které to bude mnoho znamenat. Možná spolu navážete přátelský vztah a oboustranně si přinesete radost ze společně strávených chvil. Udělejte pro někoho to, co byste chtěli, aby pro Vás nebo Vaše blízké udělal někdo jiný, až to budete potřebovat.   Další informace naleznete na www.maltezskapomoc.cz Nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Romanu Rochovanskou tel. 737 589 644 e-maile: otrokovice@maltezskapomoc.cz.   Spot Maltézská pomoc 2022  

 • Slovo biskupů ke komunálním a senátním volbám

  Drazí věřící, sestry a bratři, období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.   Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska     Mons. Jan Graubner arcibiskup pražský  předseda České biskupské konference   Praha, 9. září 2022

 • Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

    Na svátek Povýšení svatého kříže ve středu 14. 9. se připojíme od 15:00 až do večerní mše svaté v 18:30 k tiché adoraci za mír na Ukrajině.     Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.   Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.   Mons. Jan Graubner, předseda ČBK spolu s biskupy českých a moravských diecézí  

 • FILM VÁLEČNÝ KABINET

    Filmový apoštolát vás po letní přestávce zve na film VÁLEČNÝ KABINET, který není o válce, ale o síle modlitby. Promítáme v pondělí 12. září v 18:30 v sále pod kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.   MODLITBA JE MOCNÁ ZBRAŇ Dramaticky laděný snímek režiséra Alexe Kendricka, sleduje Tonyho a Elizabeth Jordanovy, manželský pár, který má na první pohled všechno - úžasná zaměstnání, nádhernou dceru i vysněný dům. Zdání ale může klamat. Jejich svět se ve skutečnosti hroutí pod náporem krachujícího manželství. Zatímco se Tony vyhřívá na výsluní kariérních úspěchů a koketuje s pokušením, Elizabeth postupně propadá stále větší zatrpklosti. V jejich životě ale nastane zásadní zvrat poté, co se Elizabeth setká se svou nejnovější klientkou, slečnou Clarou. Ta ji vyzve ke zřízení „válečného kabinetu“ a sestavení bitevního plánu modliteb pro své nejbližší. Žádné vítězství ale není bez boje.   Film se snaží prezentovat opravdovou moc modlitby. Neboť velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Je totiž smutné, že spousta ateistů, ale i mnoho věřících chápe modlitbu jen jako pasivní odříkání nějakých naučených vět k někomu tam nahoře... Přitom ale život s Bohem je založen na osobním vztahu s Ním! A jak si chcete vypěstovat vztah s někým, když mu budete jen neustále odříkávat nějaké básničky?    Film byl natočen v roce 2015 a uvádíme ho v českém dabingu.   War Room - Official Trailer/Válečný Kabinet cz dabing

 • Modleme se za nového arcibiskupa

    Milé sestry, milí bratři, jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec do Prahy jsem byl 4. 7. 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce. Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní správci farností. Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou příležitost k osobnímu setkání. Žehná +Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

 • Letní tábor v Bánově

  Stejně jako každý rok se i letos uskutečnil dvoutýdenní oddílový tábor na louce u Suché Lozi. Přestože jsme toto místo navštívili již po dvanácté, byl tento tábor přece jen něčím speciální. Letos se totiž tábora zúčastnil pouze jeden oddíl – TOM 1419. Nebylo to tím, že bychom ten holčičí nechali doma, ale od ledna již fungujeme formálně jako oddíl jeden. Tématem letošního tábora byla „Velká bankovní loupež“. Samo o sobě zní děsivě, že jsme se učili na táboře krást, tisknout peníze, vyrábět uspávací bomby a podob-ně. Všechno ale bylo v konečném důsledku použito k dobru a ve stylu Robina Hooda jsme na konci tábora obrali bohaté a lakomé a obdarovali chudé a potřebné. Tábor byl rozdělený na dva úseky – v prvním týdnu jsme se nacházeli v naší tajné skrýši, kde jsme se připravovali na samotnou loupež, učili jsme se být nenápadní, odolní a fyzicky zdatní. Každý večer jsme se z našeho tajného sídla spojili s Profesorem, hlavou celé operace, skrze plně funkční pevnou linku v telefonní budce přímo v táboře.         Druhá fáze tábora, samotná loupež, byla odstartována přesunem ze skrýše do banky – cesta to byla dlouhá, proto jsme museli ujít hodně kilometrů a přespat na louce nedaleko tábora. Druhý týden jsme tedy strávili v bance, kde jsme čelili obléhání policií, sporům a neshodám uvnitř naší skupiny a dalším nástrahám. V bance jsme se snažili natisknou co nejvíce peněz, které jsme pak rozdali. Poslední táborový den jsme měli za úkol dotisknout poslední peníze a na pokyn Profesora se stáhnout z banky zpět do našeho tajného sídla. Naneštěstí do banky v posledních minutách dorazila policie, a tak jsme museli utíkat dříve, než jsme čekali. Všechno pro nás ale nakonec dobře dopadlo a všichni jsme se s Profesorem shledali v našem tajném doupěti. Vyhlásili jsme vítěze – tedy toho, kdo za celý tábor zvládnul natisknout co nejvíce peněz, a potom už jsme si jen užívali zasloužené oslavy a „žranici“. V sobotu jsme sbalili všechny věci, stany, vedoucí a děti a odjeli jsme zpět do civilizace, užít si sprchu a splachovací záchod. Už teď se všichni těšíme na příští tábor!    Petr Skalník Foto z tábora najdete zde: https://eu.zonerama.com/TOM-Otrokovice/Album/8724657   

 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.  Fom ke stažení zde: FOM 2020-04(08) web

 • Konference Poslaný

  Každoročně začátkem září probíhá ve Valašských Kloboukách konference Poslaný. Letos to bude v sobotu 3. 9.   Den předtím v pátek 2. 9. se můžete těšit Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na evangelizační předprogram V RADOSTI. Tento program je určen široké veřejnosti se zaměřením na rodiny a vstup je zdarma. Vystoupí zde:   V rámci akce bude připraven také bohatý doprovodný program pro děti a mladé, kavárna a mnohé další.     Konference Poslaný  Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je určena především pro služebníky, aktivní pomocníky ve farnostech, ale také pro všechny, kdo se touží aktivně podílet na životě církve. Konference je časem formace, sdílení, inspirace, a především čas modlitby, kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit, abychom skrze Krista, s Ním a v Něm přinášeli hojné ovoce pro Boží království už tady na zemi. Motto pro letošní rok jsme vybrali: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále (Mt 7, 24). Tématem letošního roku bychom se rádi vrátili k jádru naší služby, čímž je pevný základ v Kristu Ježíši. Věříme, že pokud celý svůj život, ať už osobní, či služební stavíme na pevných základech Boží lásky, nic námi neotřese, i když přijde jakákoli silná bouřka. Letošními hosty konference budou: P. JOZEF MIHOK, RIEKA ŽIVOTA, LCH LIVE, PAVOL STREŽO, P. PAVEL MACURA, SPOLEČENSTVÍ MARTINDOM, JHOANA KURBEL, P. KAMIL OBR, P. LUKÁŠ JAMBOR, P. PETR BULVAS, P. JAN BERKA, GEDEON A SPOLEČENSTVÍ PROJEKT ON a další.  V rámci programu se můžete těšit na společnou mši svatou, modlitby chval, vyučování a workshopy, diskuzní talk, možnosti ke svátosti smíření a přímluvných modliteb a další doprovodné programy. Pro předem přihlášené děti bude také připravena dětská konference. Na konferenci je nutné se předem přihlásit. Podrobnější informace, program i přihlášku naleznete zde: www.poslany.cz Na organizaci celé konference se podílí Nadační fond CREDO, Společenství Projekt ON, Římskokatolická farnost Valašské Klobouky a další.   

 • Přijďte všichni na Ukončení prázdnin

    V neděli 28. 8. se na všechny těší vedoucí turistických oddílů od 17:00 na hřišti na ukončení prázdnin. Takhle zní jejich pozvánka: Prázdniny utekly jako voda a pomalu se nám blíží zase školní rok. Ale nesmutni! Ještě tu máme Bye bye holidays! Tak neváhej a vem s sebou kamarády, sourozence, rodiče či sousedy a přijďte si s námi užít poslední akci tohoto léta!  

 • Zájezd na poutní místo Mariazell

  Farnost Otrokovice ve spolupráci s městem zve na  poutní zájezd do Mariazell.   Sobota 10. 9. 2022 Cena: 990 Kč (zájezd se uskuteční při obsazenosti min. 35 lidí) Cena zahrnuje dopravu moderním autobusem a služby průvodce.   Přihlášení:  - v infocentru Otrokovická Beseda - nebo zde: http://www.otrokovickabeseda.cz/event/544970/mariazell-109-2022        Mariazell – je město ležící v rakouské spolkové republice Štýrsko. Žije zde přibližně 3 800 obyvatel. Je největším poutním místem Rakouska a jednou z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy. Podle pramenů bylo poutní místo Mariazell založeno 21. prosince 1157.   Z Mariazellu se vydáme k jezeru Erlaufsee (5 km od poutního místa) - je to horské jezero na úpatí alpské oblasti v blízkosti vesnice Mitterbach am Erlaufsee v okresu Lilienfeld v Dolním Rakousku. A nakonec navštívíme klášter Lilienfeld-je dosud činné cisterciácké opatství s kostelem Nanaebevzetí Panny Marie, ležící v Lilienfeldu v Dolním Rakousku, v předhůří Alp.   Program:   4:00 odjezd z Otrokovic MHD Společenský dům 4.10 odjezd z Otrokovic zastávka u BESEDY 9:00 - 9:30 příjezd Mariazell 10:00 poutní mše sv. – slouží P. Pavel Šupol 11:00 - 14:00 (oběd, procházka kolem jezera) 15:00 příjezd klášter benediktů Lilienfeld Návrat do Otrokovic v nočním hodinách.