Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Rozloučení s arcibiskupem Janem Graubnerem

    Zveřejňujeme organizační pokyny ke mši svaté, při které věřící ve čtvrtek 30. června 2022 od 17.00 nejen oslaví výročí posvěcení katedrály sv. Václava, ale především se rozloučí s arcibiskupem Janem Graubnerem a budou děkovat za jeho službu. Příjezd – informace k dopravě Příjezd vlakem / linkovým autobusem V případě, že budete chtít pro přesun z Hlavního nádraží (resp. autobusového nádraží) chtít využít MHD, je kvůli stavebním pracím zastávka U Dómu obsluhována náhradní autobusovou linkou X (tramvaje mají přes centrum výluku). Podrobnosti můžete najít na stránkách DMPO, je třeba počítat s většími časovými rozestupy mezi jednotlivými spoji. Pěšky je aktuálně možné Masarykovou třídou od Hlavního nádraží ke katedrále projít bez problémů. Příjezd vlastním vozem / zájezdovým autobusem Z praktických důvodů nebude umožněn vjezd ani parkování na Václavském nám. před katedrálou (výjimkou je možnost vysadit na Václavském nám. osoby s omezením pohybu; vozidlo však musí odjet zaparkovat na jiné místo; dbejte pokynu pořadatelů). S ohledem na místní dopravu doporučujeme výstup z autobusů na ulici Komenského u Bystřičky (vizte mapu); případně na zastávce U Dómu na ulici 1. máje. Parkování pro osobní automobily je možné např. na placeném parkovišti na nám. Republiky (placené stání do 18 hod.), můžete také využít parkovací dům na ulici Koželužská (vozy do 2,2 m výšky), parkovat můžete také na dalších místech, kde je parkování dovoleno – podrobnosti k parkování v Olomouci, včetně vyznačení zón placeného parkování, najdete zde. Parkování pro autobusy Pro BUS je zajištěno parkování zdarma na třídě 17. listopadu, před budovou Přírodovědecké fakulty (velká budova obložená tmavým brazilským mramorem; parkování na straně PřF, tedy na straně od Šantovky směrem ke katedrále po pravé straně, vizte mapu) S ohledem na dopravní špičku a stavební omezení (uzávěra ulice Masarykova přes Moravu mimo pěší) doporučujeme počítat s časovou rezervou přede mší svatou. Program 16.00 adorace Nejsvětější svátosti oltářní a možnost svátosti smíření 17.00 pontifikální mše svatá k Výročí posvěcení katedrály sv. Václava – poděkování otci arcibiskupovi za jeho dlouholetou službu 18.00 po mši svaté možnost přátelského setkání na prostranství vedle katedrály (jídlo, pití a možnost posezení zajištěna)

 • Otrokovice se zapojí do Noci kostelů

  Přijměte pozvání zažít atmosféru kostela se zajímavým programem. V pátek 10. 6. nabídne kostel sv. Vojtěchy program od 18:30-22:30, kostel sv. Michaela od 19:30-21:30 a kaple sv. Anny v Kvítkovicích od 18:00-21:30.    

 • Filmový apoštolát nabídne film o sv. Ritě

  Srdečně zve k promítání italského romantického dramatu Sv. RITA. Promítáme v pondělí 23. května v 18:30 v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.   Na konci 14. století, v době nezávislosti a prosperity Umbrie, byla moc     ve městě Cascia v rukou několika šlechtických rodů. Jediným platným zákonem byl Zákon cti a jediným jasným jazykem bylo násilí. V té době    se mladá, odvážná a krásná Rita zamiluje do rytíře Paola Manciniho. Ale krátce po svatbě Rita zjistí, že Paolo je bezcitný vrah. Díky silné víře            a neustálé lásce své ženy však opustí pomstychtivé boje a v jeho životě dojde k obratu. Ale jejich šťastný rodinný život trvá jen do dne, kdy je Paolo obviněn ze zrady rodiny a svými bývalými společníky zabit. Příběh Rity, které kruté intriky a vzájemná stará nenávist mezi znepřátelenými rody připravila jak o manžela, tak i o dva syny, příběh hluboce věřící katoličky a silné ženy, která se zapříčinila o usmíření těchto dvou rodů a později zasvětila svůj život Bohu. Jejím životním posláním je odpuštění a smíření a na její hlubokou lásku ke Kristu Bůh odpovídá udělením stigmat.   Svätá Rita   Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií  

 • Ze života našeho turistického oddílu

    Když si přečtete o tom všem, co se událo od ledna v životě našich skupinek TOMu, tak nestačíte žasnout. Velké poděkování patří všem vedoucím, kteří mladším dětem dávají neskutečné množství svého volného času. Díky vám. A je tady taky pozvánka pro rodiče, kteří mají kluky ve věku od 5 let do 2. třídy. Jim právě patří skupinka Tygříků, do které je možné se přihlásit.     Poslední číslo oddílového časopisu: OTOČ č. 32

 • Tip na výlet - svezte se na pouť do Pohořelic výletním autovláčkem

    Pokud byste se svými dětmi rádi zažili něco netradičního, hned v neděli 15. 5. se vám nabízí příležitost. V Pohořelicích mají pouť, a protože na ni z Otrokovic vyráží poutní autovláček, máte příležitost se s ním svézt. Stačí přijít na parkoviště před Billou, odkud vyrazí v 9:15. Jízdné je za 50 Kč a děti do 3 let jedou zdarma. V 10:30 je poutní mše svatá a po ní si můžete užít vše, co k pouti patří – stánky, kolotoče…  

 • Farní dovolená na poutním místě Králíky

    Poutní dům s vlastní kaplí sv. Josefa se pro nás stal ideálním místem pro farní dovolenou, místem modlitby i společného setkání. Jak vypadá po čerstvé rekonstrukci? Podívejte se na jejich webu: www.poutnidum.com   K turistice využijeme okolní Jeseníky či Orlické hory. V rámci odpočinkového dne vyrazíme na pouť do známého Neratova se zastávkou u hrobu Aničky Tomanové. Bližší informace i přihlašování kvůli rezervaci do konce května na tel.: 777 268 576   Znovuzrozený kostel v Neratově   Richard Krajčo & Unique Orchestra - Srdce Nehasnou - Karel Gott Tribute   V souvislostech - Projekt Neratov Suchar   CESTY VÍRY 2003 Anna Bohuslava Tomanová

 • Týden modliteb za povolání

    V pondělí vstoupíme do týdne modliteb 2. – 8. 5. za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Při této příležitosti nám biskupové posílají své slovo a taky podklady k této modlitbě.   Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře   Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě. V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje! Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy. Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.   Všem vám žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové   Text modliteb ke stažení: Týden modliteb za povolání 2022

 • Přijměte pozvání na Milované město

  Opět jsme zváni do Zlína tentokrát 15. 5., kde se od 15:00 uskuteční další ročník programu s názvem Milované město. Díky němu můžete zažít v centru Zlína atmosféru přijetí, ve které mohou lidé strávit hezké odpoledne s rodinou a přáteli. Vystoupí kapely:   Gedeon [Projekt ON] - Se Zástupy andělů   Way to go - V jehličí [Official video]   Timothy | ŽIVOT A HOJNOSŤ (live)     Program bude obsahovat promluvy na téma 5 jazyků lásky, pro děti jsou připraveny atrakce  - nafukovací hrady, elektrovozítka či balónkový klaun. Zástupci místních spolků, organizací a církví připravují stánky s občerstvením těla i duše.   Začátek v 15 hodin, konec kolem 19. hodiny.  

 • Farní pouť na sv. Hostýn

    Jako každoročně se chceme vydat na pouť na sv. Hostýn. Přihlašujte se do neděle 1. 5. v zákristii. Odjezd autobusu 7:30 od kaple sv. Anny v Kvítkovicích, 7:45 zastávka u kostela sv. Michaela. Program: 9:30 mše sv., 10:30 – 12:00 volný program, 12:00 – modlitba Regina Caeli, Křížová cesta Návrat kolem 14:00.   Svatý Hostýn   Budiž vděčně velebena, Sv Hostýn