Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Inspirativní kázání o. biskupa Posáda na téma modlitby růžence

  Zaujalo vás nějaké kázání při sladování online bohoslužby? Pošlete mi odkaz, rád se o něj podělím. První takové sdílení mám pro vás z dnešní pouti ke Staré Matce Boží Žarošské od otce biskupa Pavla Posáda. V jeho promluvě zazněly citace od některých svatých o síle modlitby sv. růžence, ke které jsme v této době zvlášť pozváni.   Další kázání najdete na webu o biskupa Pavla: http://pavelposad.cz/   Mariánská pouť ke Staré Matce Boží Žarošské - Farnost Žarošice 13.10. 2020  

 • Tip na modlitbu - Biblický růženec

  Na páteční dětské mši, stejně jako při nedělním kázání jsem využili biblických postaviček, které u nás ve farnosti máme k dispozici, abychom ukázali, jak nám mohou pomoci hlouběji pochopit jednotlivá tajemství. České katolické biblické dílo připravilo podklady, které si u nich můžete stáhnout a společně objevit, kde v Bibli se dotýkáme konkrétního tajemství růžence.   Každé tajemství je nejdříve uvedeno obrázkem, pak postupně u každého „Zdrávas Maria" po kliknutí přibývá jeden biblický úryvek (nebo parafráze textu).   Materiály najdete ke stažení zde: http://biblickedilo.cz/biblicky-ruzenec/  

 • Výzva biskupů k modlitbě růžence s modlitbou za ukončení pandemie

  Ve středu 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady České biskupské konference. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Pozdravujeme vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie Růžencové. Prosíme vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami, či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,z lásky k nám jsi poslal na svět svého Synajako lékaře našich duší a těl.Shlédni na své děti,které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částechEvropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,věčný život mrtvým.Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatýmžiješ a kraluješ na věky věků. Amen.Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!* Mons. Jan Graubner Mons. Jan Vokál Mons. Jan Baxant Mons. Martin David Olomouc, 7. října 2020 Zdroj: www.cirkev.cz * autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz, 12. 3. 2020)

 • JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA SE SV. TEREZKOU BUDE ON-LINE

  Na sobotu 10. října 2020 si pro nás komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce připravila duchovní obnovu se sv. Terezkou. Přednášky bude mít P. Mario St-Pierre působící ve Francii. Představí nám poselství malé Terezie originálním způsobem, skrze symboly 3 hraček: míč (symbolizuje odevzdanost do Boží Prozřetelnosti), plachetnice (neochvějná důvěra ve zkouškách) a kaleidoskop (přijímání milostí pod Ježíšovým milosrdným pohledem).   1. přednáška   2. přednáška   3. přednáška   Modlitební večer

 • Zpívaná modlitba Svatý Michaeli, archanděli

  Z vyprávění kněží znám, jak zpívaná modlitba sv. Michaeli, archanděli zněla jako odpor proti komunismu v kapli semináře v Litoměřicích, a to často za přítomnosti některé spolupracovníka se státní mocí. Jistě mnoho z nás by mohlo vyprávět, ve kterých těžkých životních situacích se o ni mohli opřít, nebo ji objevit jako prosbu o ochranu před zlem.  Znáte její zpívanou verzi?   Mnoho zpěvů ve mši svaté, včetně zpěvu modlitby Otče náš, zpíváme díky skladatelskému úsilí kněze naší arcidiecéze P. Josefa Olejníka. Znáte jeho vůbec první skladbu? Je to právě modlitba k archandělovi Michaelovi, napsal ji v roce 1949. K jejímu složení jej inspiroval tehdejší spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Šuránek, s nímž zde byl P. Olejník vicesuperiorem a zároveň učil na teologické fakultě. Osobně jsem mohl být u toho, když tato skladba zazněla v olomoucké katedrále u příležitosti jubilea 90 let P. Olejníka, který ji sám dirigoval sbor, jež ještě v tomto požehnaném věku vedl.   Více o P. Olejníkovi a jeho díle najdete na webu: http://josefolejnik.cz/   P. Josef Olejník - Svatý Michaeli, archanděli     Campanula Vocal - Svatý Michaeli, archanděli

 • Vznik modlitby ke svatému archanděli Michaelovi

  Papež František požádal v roce 2018 všechny katolíky, aby se během mariánského měsíce října modlili denně nejen růženec, ale připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a exorcismus Svatý Michaeli, archanděli braň nás v boji, a to na ochranu církve před ďáblem, který se pokouší vnést rozdělení mezi nás a Boha, i mezi nás samotné. Jaký je původ této druhé, podstatně mladší modlitby.   Za dramatických okolností ji v 19. století napsal papež Lev XIII., který byl takzvaně i doslova „vatikánským vězněm". Tehdy zednářské lóže všech zemí jásaly nad tím, že Řím a Itálie jsou jejich kolonií, zatímco Petrův nástupce prosil archanděla Michaela, aby bránil církev i civilizaci, která z ní vzešla. Pár měsíců po sepsání své nejpronikavější encykliky o/proti zednářství Humanum Genus, 13. října 1884, měl Lev XIII. hrůznou vizi ďábelského útoku proti církvi. V tomto kontextu složil zmíněnou modlitbu ke svatému archandělovi Michaelovi a stanovil, aby byla recitována po každé mši:   „Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen."   Jméno tohoto archanděla vyjadřuje v hebrejštině otázku či spíše výzvu k boji: „Kdo je jako Bůh?" Prorok Daniel praví: „Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny Božího lidu" (Dan 12,1). Lev XIII. se dovolává tohoto knížete, aby byl církvi záštitou před Satanskou mocí, zosobněnou gnostickým myšlením, které zmíněné lóže ztělesňují.   Zdroj: https://www.radiovaticana.cz   Svatý Michaeli, archanděli Modlitba má v češtině více verze (novějších a starších):   * Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.   * Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.     * Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do propasti pekelné. Amen.     Zdroj: https://www.pastorace.cz/

 • Lámačské chvály stály u zrodu služby ve věznicích

  Jak říká Braňo Letko z Lámačských chval, oni nehrají koncerty, oni se modlí a Pán Bůh skrze tom může konat své dílo, uzdravovat, promlouvat. Každé jejich nové video z nějakého setkání je plné svědectví o Božím působení. V poslední době s nimi jezdí svědčit i vězni, kteří se díky jejich službě obrátili ve věznicích napříč Slovenskem a Českem. Unikátní je taky video z chval přímo ve věznici v Rýnovicích.   VÄZNI SA OBRACAJÚ K BOHU - MICHAL LIBANT | GODZONE PODCAST   LCH LIVE ! for Dismas :: 01. V Tebe slabý silu má. Rýnovice 2019.   LCH LIVE! for Dismas :: 02. Prišli sme Ťa vzývať. Rýnovice 2019.   LCH LIVE :: Kľúčové miesta 5.   Odkazy: https://www.spolocenstvo-dismas.sk/ https://cs-cz.facebook.com/pg/LamacskeChvaly/posts/

 • Vraťte se k festivalu UNITED v pohodlí domova

  Od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020 se ve Vsetíně uskutečnil křesťanský festival UNITED online. Letošní ročník vzhledem k aktuální společenské situaci proběhl bez návštěvníků, a to formou přímých přenosů. Ty zajišťovala televizní stanice TV NOE a byly dále vysílány na sociálních sítích Facebook a YouTube. Pro zájemce z řad diváků byly připraveny online poradenské a modlitební služby. Záznam celého festivalu můžete shlédnout zde.   Ředitel festivalu Petr Húšť hodnotí uplynulou akci následovně: „Letos byl UNITED jiný, ale i přesto měl svůj smysl. Nevnímali jsme ho jako něco náhradního, provizorního nebo podřadného. Věříme, že Pán Bůh dokáže každou situaci proměnit v naše dobro a že krize může být příležitostí. Lidé sledovali UNITED online nejen doma přes televizi, počítač, telefon, ale navíc po celé České republice probíhaly také projekce, na kterých ho převážně mladí lidé sledovali společně. Sledovali, reagovali, posílali dotazy i využívali službu duchovního poradenství online. A tak je možné, že UNITED mohl mít větší dopad, než kdyby proběhl klasicky." Většina programu se odehrála ve vsetínském Domě kultury. Jeho velký a malý sál se na dva dny proměnily v nahrávací studia, odkud byly přenášeny koncerty, promluvy řečníků, semináře, talk show a taneční vystoupení. Program se ale nekonal jen tam. Jeho součástí bylo předtočené vystoupení britského zpěváka Martina Smithe a živé vstupy z míst, kde příznivci festivalu uspořádali projekce festivalových přenosů. Díky přímým přenosům se festival dostal za hranice Česka. „Musíme popravdě přiznat, že nám společenství zaplněného Vsetína chybělo. Milé překvapení však bylo, že nám psali lidé, kteří nás sledovali ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Norska, z různých míst ve Spojených státech i z Peru. Chtěli jsme zůstat s lidmi spojeni, jak lidsky, tak i duchovně. A to se naplnilo nejen propojením s účastníky-diváky, ale i se sloužícími." dodává Petr Húšt. UNITED online připravilo na 170 lidí z řad organizátorů, účinkujících, modlitebníků a poradců, štábu TV NOE a dobrovolníků. Akci pořádal zapsaný spolek UNITED 3P, z. s.   Příští ročník festivalu je plánován v termínu 19. - 21. 8. 2021.   Odkazy:                                        Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited       UNITED online 21. - 22. 8. 2020   PÁTEK večer   5.40       Start UNITED online 6.56       Face2face - Michal Apetauer a Pavel Šupol 35:00    kapela ADONAI 1:13:45 řečník Michal Apetauer. 1:40:45 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Zlín 1:47:02 LAMAČSKÉ CHVÁLY 2:28:50 UNITED dance 2:36:55 BRANDON "KNOWBODY" GREATHOUSE 3:09:38 Face2face - Braňo Letko a Jakub Pípal    Sobota odpoledne     Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Lanžhot 18:33     Koncert - PAVEL HELAN 48:26     Face2face - Marián Lipovský a Petr Húšť 1:17:22 Seminář - David Novák - Trestá Bůh? 2:02:58 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Praha 2:07:40 Píseň - FILIP ZAVŘEL 2:12:00 Face2face - Pavel Helan a Aneta Morales 2:46:18 Seminář - Kateřina Lachmanová - Nést svůj kříž: jak a proč? 3:34:50 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Brno 3:43:32 Píseň - MARIÁN LIPOVSKY 3:52:56 Seminář - Ondřej Szturc - Připraven    Sobota Večer     HLAVNÍ MENU OHLÁŠKY KALENDÁŘ AKCÍ BOHOSLUŽBY FOTOGALERIE MLÁDEŽ - Oddíly TOM FARNÍ OBČASNÍK ŽIVOT VE FARNOSTI NAŠE KOSTELY V CO VĚŘÍME SVÁTOSTI PROMLUVY KURZ ALFA GDPR   Dnes má svátek:sv. Terezie od Ježíše   Dnešní liturgie 1. čtení: Ef 1,1-10Žalm: Zl 982. čtení:Evangelium: Lk 11,47-54 Nedělní liturgie 1. čtení: Iz 45,1.4-6Žalm: Zl 96(95)2. čtení: 1Sol 1,1-5bEvangelium: Mt 22,15-21     KONTAKT P. Pavel Šupol Náměstí 3. května 166 765 02 Otrokovice   Mobil: 605 444 240   E-mail farnost: faotrokovice@ado.cz   Číslo bankovního účtu: 1405341369/0800   IČO: 44125909   Zlínský děkanát Olomoucká arcidiecéze   ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE:   Středa 9 - 10 hod, jindy dle telefonické domluvy   Žádost o křest je třeba nahlásit aspoň 1 měsíc předem. Žádost o svatbu je třeba nahlásit aspoň 3 měsíce předem.   Dnes má svátek: http://catholica.cz/       AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI Vraťte se k festivalu UNITED v pohodlí domova29.08.2020 21:55 Od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020 se ve Vsetíně uskutečnil křesťanský festival UNITED online. Letošní ročník vzhledem k aktuální společenské situaci proběhl bez návštěvníků, a to formou přímých přenosů. Ty zajišťovala televizní stanice TV NOE a byly dále vysílány na sociálních sítích Facebook a YouTube. Pro zájemce z řad diváků byly připraveny online poradenské a modlitební služby. Záznam celého festivalu můžete shlédnout zde.   Ředitel festivalu Petr Húšť hodnotí uplynulou akci následovně: „Letos byl UNITED jiný, ale i přesto měl svůj smysl. Nevnímali jsme ho jako něco náhradního, provizorního nebo podřadného. Věříme, že Pán Bůh dokáže každou situaci proměnit v naše dobro a že krize může být příležitostí. Lidé sledovali UNITED online nejen doma přes televizi, počítač, telefon, ale navíc po celé České republice probíhaly také projekce, na kterých ho převážně mladí lidé sledovali společně. Sledovali, reagovali, posílali dotazy i využívali službu duchovního poradenství online. A tak je možné, že UNITED mohl mít větší dopad, než kdyby proběhl klasicky." Většina programu se odehrála ve vsetínském Domě kultury. Jeho velký a malý sál se na dva dny proměnily v nahrávací studia, odkud byly přenášeny koncerty, promluvy řečníků, semináře, talk show a taneční vystoupení. Program se ale nekonal jen tam. Jeho součástí bylo předtočené vystoupení britského zpěváka Martina Smithe a živé vstupy z míst, kde příznivci festivalu uspořádali projekce festivalových přenosů. Díky přímým přenosům se festival dostal za hranice Česka. „Musíme popravdě přiznat, že nám společenství zaplněného Vsetína chybělo. Milé překvapení však bylo, že nám psali lidé, kteří nás sledovali ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Norska, z různých míst ve Spojených státech i z Peru. Chtěli jsme zůstat s lidmi spojeni, jak lidsky, tak i duchovně. A to se naplnilo nejen propojením s účastníky-diváky, ale i se sloužícími." dodává Petr Húšt. UNITED online připravilo na 170 lidí z řad organizátorů, účinkujících, modlitebníků a poradců, štábu TV NOE a dobrovolníků. Akci pořádal zapsaný spolek UNITED 3P, z. s.   Příští ročník festivalu je plánován v termínu 19. - 21. 8. 2021.   Odkazy:                                        Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited       UNITED online 21. - 22. 8. 2020   PÁTEK večer     5.40       Start UNITED online 6.56       Face2face - Michal Apetauer a Pavel Šupol 35:00    kapela ADONAI 1:13:45 řečník Michal Apetauer. 1:40:45 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Zlín 1:47:02 LAMAČSKÉ CHVÁLY 2:28:50 UNITED dance 2:36:55 BRANDON "KNOWBODY" GREATHOUSE 3:09:38 Face2face - Braňo Letko a Jakub Pípal     Sobota odpoledne     Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Lanžhot 18:33     Koncert - PAVEL HELAN 48:26     Face2face - Marián Lipovský a Petr Húšť 1:17:22 Seminář - David Novák - Trestá Bůh? 2:02:58 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Praha 2:07:40 Píseň - FILIP ZAVŘEL 2:12:00 Face2face - Pavel Helan a Aneta Morales 2:46:18 Seminář - Kateřina Lachmanová - Nést svůj kříž: jak a proč? 3:34:50 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Brno 3:43:32 Píseň - MARIÁN LIPOVSKY 3:52:56 Seminář - Ondřej Szturc - Připraven     Sobota Večer     LÉVI 31:58 svědectví Petry 49:33 Řečník Pavel Šupol 1:14:35 Vstup z míst projekcí „UNITED společně" Frýdlant 1:22:10 TIMOTHY 1:58:48 Příběh festivalu UNUTED 2:03:50 UNITED dance 2:13:44 MARTIN SMITH - koncert a slovo  

 • Želva Loudalka navštívila děti na táboře

  Naše želva Loudalka je po dlouhé době na pobytu na faře. Ale vůbec se nenudí. Protože nemůže vydržet bez dětí, ráda se za nimi vydává. Hned první návštěvu měla na Valašsko, kde se jí poštěstilo něco, co ještě v životě nezažila. Při pouti na kapli Hložec nad obcí Křekov našla své první hřiby v životě. To se to pak modlilo při mši o to radostněji. Den poté se vydala za dětmi na tábor. Tam ji vzali hned do party, a tak se v jejím deníčku hned objevilo, co vše tam s dětmi zažila.       Z Loudalčina deníku: „Ahoj! Poslední dobou se mi zdálo, že v Otrokovicích potkávám málo dětí. Vrtalo mi to hlavou, a tak mi otec Pavel řekl, že všechny děti se nachází na táboře v Bánově. A tak jsem se rozhodla, že bych je jela navštívit. Nasedli jsme s otcem do auta a za chvíli jsme byli u Ordějova. V táboře nás přivítala velká pirátská banda – letošním tématem tábora jsou totiž Piráti! V poledním klidu jsme si zahráli badminton, volejbal a další sporty. Následovala hra přístavy. Jako správný Piráti totiž musíme umět získat co nejvíce jmění co nejvýhodněji, a tak jsme se naučili kupovat lodě, přeprodávat suroviny, sázet v loterii a loupit. Některé posádky ovšem stihla finanční krize, a proto se jen jediná skupinka nezadlužila. Po výborné večeři jsme si ještě zahráli speciální vybíjenou, fotbálek, deskovky a zapěli spolu pár táborových hitovek v tee-pee. Pak jsme si popřáli dobrou noc a šli spinkat. Ráno jsme přivítali rozcvičkou, následovalo vážno, kdy jsme se bavili o Adamovi a Ewě. Po službách nás čekala mše svatá. Byl to pro mě velký zážitek, protože jsem nikdy nebyla na mši na táboře. Po mši nás už čekali jen výborný obídek a po něm dětská odešli hledat kapitánova papouška, protože mu uletěl. A my s otcem Pavlem hurá do Otrokovic.“          

 • Píseň The Blessing – prosba o požehnání, která obletěla celou zeměkouli

  Když vydávali Elevation Worship 20. března své 12. live album, možná netušili, že jejich píseň The Blessing, kterou nazpívali s Kari Jobe a Cody Carnesem se stane celosvětovou modlitbou v době koronaviru. Nejenom že se píseň začíná ihned zpívat u nejznámějších worship kapel po celém světě, ale právě videa písní z karantény způsobily to, že tato píseň začíná propojovat lidi napříč církvemi s prosbou o požehnání pro danou zemi.   Píseň vychází z textu Bible z knihy Numeri 6, 22-25, kde čteme: „Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: ‚Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“   Tato prosba o Boží požehnání se začíná šířit zvláště v zemích, kde zrovna vrcholí pandemie koronaviru. A tak dnes najdeme tuto píseň v mnoha jazycích, ke kterým se přidala i česko-slovenská verze.         Bethel - The Blessing (cz titulky)   Markus Fackler & Veronika Lohmer - Der Herr segne dich (cz titulky)