Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Filmový apoštolát uvádí film Mlčení

V pondělí 26. 9. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu na o počátcích víry v Japonsku Mlčení.  Vstup volný.

 

V 16. století se Japonsko otevírá světu a vedle obchodníků sem zamíří také řada misionářů. Vznikají první kostely a koncem století vyznává katolickou víru několik stovek tisíc obyvatel japonského souostroví. Avšak soupeření mezi evropskými misionáři a obava japonské vládnoucí třídy z přílišného vlivu cizinců vede k opětovnému uzavření země a přísnému zákazu křesťanství. V první polovině 17. století se do Japonska odvažuje jen několik málo misionářů z Portugalska a při jejich odhalení je čekají jen dvě možnosti: mučednická smrt nebo zřeknutí se víry. Jedním z posledních, kdo do zakázané země odcestoval, byl otec Ferreira (Liam Neeson) a po delší odmlce získají v Evropě zprávu o jeho osudu. Podle ní kdysi horlivý kazatel od víry odpadl, a dokonce přijal za své japonské jméno. Dva jezuitští mniši a někdejší Ferreirovi učedníci, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se proto vydávají do země vycházejícího slunce dopátrat se pravdy.