Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Farnost fandí hokeji

    Hoši, děkujem!

 • Ohlášky Nejsvětější Trojice, 26. 5.

  V pondělí 27. 5. nebude mše sv. v 18:30 v Kvítkovicích.  Ve čtvrtek 30. 5. jedeme na farní pouť na sv. Hostýn. Proto nebude mše sv. v 7:30, nebude taky adorace 8:00-10:00. Odjezd autobusu na Hostýn ve čtvrtek 30. 5. je v 7:20 od sv. Anny v Kvítkovicích, 7:25 u sv. Michaela, 7:30 u Společenského domu. Buďte na zastávce v předstihu a mějte u sebe zapnutý telefon pro případ, že se zpozdíte. Pokud někdo neví, jakou zastávku si zapsal, podívejte se v zákristii. Příští v neděli budeme slavit v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Mše svaté budou u sv. Vojtěcha v 7:30 a v 10:00. Po mších půjdeme eucharistickým průvodem, kde se budeme na hřišti modlit za rodiny a na podestě budeme prosit za město. Prosíme rodiče s dětmi, aby si nachystali do průvodu květiny. Po mši sv. v 10:00 a průvodu vás zve společenství mladých rodin z Malenovic do kavárny v suterénu. Mše svatá v neděli 2. 6. v 9:00 v neděli v Kvítkovicích nebude. Vedoucí TOMu zvou v neděli 2. 6. od 14:00 na hřiště za kostelem na Farní volejbalový turnaj. Přihlašování ještě dnes. Více informací zde. Přijměte pozvání na pouť a mši svatou za pracovníky ve zdravotnictví, kterou bude sloužit P. Marek Orko Vácha neděli 2. června od 14:30 na Provodově. V pondělí 3. 6. vás zve Filmový apoštolát v 18:30 do suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Příběh Marie.  V pátek 7. 6. zveme na Noc kostelů. Program najdete zde a poutnické pasy na stolíku. Letošní děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se uskuteční v sobotu 8. 6. ve Štípě. Program začíná v 15:00, mše sv. bude v 17:00. Více informací zde. V neděli 9. 6. se budou po mších zapisovat úmysly mší svatých na červenec–září.   MÁJOVÉ POBOŽNOSTI   V KOSTELE SV. MICHAELA: Neděle v 18:00   V KOSTELE SV. VOJTĚCHA: Středa, pátek v 18:00   SV. ANNA KVÍTKOVICE: Pondělí v 18:00 Středa, pátek, neděle v 18:30       ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN V pondělí 27. 5. nebude mše sv. v 18:30 v Kvítkovicích.  Ve čtvrtek 30. 5. nebude mše sv. 7:30 u sv. Vojtěcha. V neděli 2. 6. není mše v 9:00 v Kvítkovicích.  

 • Zamyšlení BŮH S NÁMI (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

  Při čtení biblických textů liturgie slavnosti Nejsvětější Trojice mi přišla na mysl slova svatého Kolumbána z posvátného čtení modlitby hodin čtvrtka sedmého týdne: „Ať se nikdo neodvažuje zkoumat Boží tajemství, čím je, jak je a kdo je. To je nevyslovitelné, neprozkoumatelné a neproniknutelné. Jen prostě pevně věř, že Bůh je takový a takový bude, jaký byl, neboť je neměnitelný Bůh… Hledej tedy nejvyšší poznání ne v rozebírání slov, ale ve zdokonalování dobrého života…“ (Liturgie hodin). Když dnes tedy slavíme tajemství Nejsvětější Trojice, nemáme nad ním příliš spekulovat, ale raději dělejme dvě věci: oslavujme Boha a snažme se být lepšími lidmi. Oslavu Trojice uskutečňujeme například každou modlitbou Sláva Otci… Ať nám dnes mnohokrát zazní v srdci, ale i na rtech. Možná zvláště ve chvílích, kdy nerozumíme všemu, co se kolem nás a ve světě děje (viz k tomu Ž 40, 17). Úsilí být lepšími podporují dnešní čtení, která kupodivu nejsou zaměřena na Boha, ale na člověka – totiž na to, jaké dobro máme z toho, že poznáváme Boha. Mojžíš vyzdvihuje zájem a péči Boha o jeho vyvolený národ (Dt 4, 32–34. 39–40). Žalmista hovoří o blaženosti těch, kdo patří Pánu (Ž 33). Apoštol Pavel připomíná, že jsme dostali Ducha adoptivního synovství, ve kterém voláme: „Abba! Otče!“ (Řím 8, 14–17). A konečně milovaný Ježíš po příkazu učit a křtít ve jménu Nejsvětější Trojice říká, že je s námi po všechny dny až do skončení světa (Mt 28, 16–20). Když takto poznáváme Boha, zjišťujeme, že je vždy s námi, vždy je ochoten vést nás na cestě dobra. Tedy kráčejme s ním.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Děkanátní pouť do Štípy

    Letošní děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání se uskuteční v sobotu 8. 6. ve Štípě.   

 • Zamyšlení OŽIJÍ SUCHÉ KOSTI? (SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

    Původně jsem chtěl v tomto textu vyzvat, abychom toužebně očekávali takové vylití Ducha, jaké zažili apoštolové a později mnozí v dějinách Církve. Avšak poté, co se tento týden stalo, je čas mlčet a konat pokání. Aby ožily suché kosti (Ez 37, 1–14). Aby se tak uskutečnilo toužebně očekávané vylití Ducha možná jinak, než jsem si před týdnem představoval. Myslím si, že úkolem Církve na Slovensku v těchto těžkých dnech je vyhlásit dny pokání, vzájemného odprošení, odpuštění a smíření. Může to udělat každý z nás osobně pro sebe, pro svou rodinu, pro své společenství… Dělání tlustých čar nám nepomůže. Tvářit se najednou jako kamarádi bez pokání je nesmysl. Vyzývat k pokoji bez Boha je volání do prázdna a nebude mít trvalé ovoce. A po dnech pokání se zaměřme na modlitbu za schopnost „obnovit smýšlení, abychom uměli rozeznat, co je Boží vůle, co je dobré, milé a dokonalé“ (srov. Řím 12, 2). Kéž Boží Duch oživí celé údolí suchých kostí, celé Slovensko! Amen.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Svatodušní vigilie

    Přijměte pozvání v sobotu 18. 5. ve 20:00 ke sv. Vojtěchovi na modlitební vigilii k Duchu Svatému.   KEĎ PRÍDE DUCH SVÄTÝ | POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 11 – TURÍCE   CSM Hradec 2022, píseň Hymnus k Duchu svatému, Adorare   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ - JANA PALAJOVÁ | Godzone tour 2017   DUCHU SVÄTÝ, SI TU VÍTANÝ - Laura & Jozef Šarišskí | TWC School   Príď Duchu Svätý | olivymusic 2017   RODS - DUCHU BOŽÍ PRÍĎ (OFFICIAL LIVE VIDEO)

 • Farní volejbal

    Máte rádi volejbal? Přijďte porovnat síly s kamarádama, rodičema, nebo naopak svýma dětma, bývalýma vedoucíma, nebo těma současnýma.Zkrátka pojďme se potkat, užít si fajn zápasy a společně strávené odpoledne. Stačí poskládat tým a přihlásit se!Štěpánka, Verča a Marťas

 • ZAMYŠLENÍ JDE O ŽIVOT (SEDMÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    Bez Ducha Svatého si na křesťany můžeme jen hrát. Proto vždy, když ho vzýváme, když toužíme být jím naplněni, obnoveni, oživeni, obnovujeme své rozhodnutí skutečně být křesťany nejen jménem, ale především životem. I proto jde o život… Duch Svatý je ten, který zpřítomňuje vykupitelské dílo Ježíše Krista ve svátostech. Bez Ducha nejsou svátosti. A protože svátosti nám dávají věčný život a posilují jej, skutečně jde o život. Když se tedy v těchto dnech modlíme novénu před slavností Seslání Ducha Svatého, ať to není formalita. Ať je naše modlitba naléhavá a vřelá, ať je očekáváním, že Boží Duch oživí, co odumřelo, že obnoví, co zestárlo, že zocelí, co se zlomilo, že posílí, co zesláblo. Neboť v této novéně nejde o jeho dary, ale o osobu Ducha, který chce v nás a skrze nás jednat v současném světě. Chce v nás žít. Jde o život. Papež Jan Pavel II. se každý den od svého mládí modlil modlitbu k Duchu Svatému. Věděl, že potřebuje jeho přítomnost, jeho vedení, jeho moc, jeho moudrost… Ať se tak děje i v našem životě. Vždyť jde o život. Bez Ducha nemáme život. S Duchem máme život. Nehrajme si na křesťany. Buďme jimi. A k tomu každý den potřebujeme Ducha Svatého.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Spojme se v modlitbě za děti

    Papež František vyhlásil 1. Světový den dětí, který se uskuteční v Římě 25.-26. května a celosvětově na diecézní úrovni. K tomuto dni poslal dětem celého světa taky poselství, které si můžete stáhnout zde.    O. Roman Vlk ve svém Vlčím doupěti k tomuto dni připravil taky v návaznosti na probíhající Rok modlitby modlitební síť s názvem „Děti za děti“, která bude formou novény a začne 16. května. Připravena je k tomu taky modlitební kartička, kterou si můžete Světový den dětí - modlitební kartička   Tuto novénu můžeme od čtvrtka 16. 5. v naší farnosti spojit taky s úmyslem za děti, které právě 26. 5. přistoupí u nás k 1. sv. přijímání a za jejich rodiče a rodiny.   P. Roman Vlk | MODLITEBNÍ SÍŤ - DĚTI ZA DĚTI | Připoj se i ty