Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Naše farnost bude hostit Večerní univerzitu pro vedoucí společenství

  Srdečně zveme zvláště vedoucí nových společenství na 1. ročník Večerní univerzity, která bude probíhat 1x měsíčně v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Jedná se o první ročník tříletého kurzu, jeho začátek je 26. 2. 2024.   Večerní univerzita je určena pro vedoucí společenství (za jedno společenství se mohou zúčastnit max. 1-2 osoby). Pro účast je nutné mít doporučení (duchovní záštitu) kněze. Předpokládaná je již předchozí formace a růst ve víře. Součástí každého setkání bude společná modlitba, formace, sdílení ve skupinkách, dynamiky a praktické úkoly.   Předpokládáme tříletý cyklus. V 1. ročníku univerzity se budeme věnovat tématům IDENTITA, MODLITBA, SPOLEČENSTVÍ A SLUŽBA.   Program připravuje Nadační fond Credo ve spolupráci s kněžími olomoucké arcidiecéze P. Kamilem Obrem, P. Janem Berkou, P. Pavlem Šupolem, P. Petrem Bulvasem a dalšími hosty.   Termíny a témata 1. ročníku univerzity (vždy v pondělí 18.00-21.00): 26. 2. 2024 Identita služebníka 25. 3. 2024   Identita vedoucího 29. 4. 2024   Osobní modlitba a růst 27. 5. 2024   Modlitba ve společenství 24. 6. 2024   Identita společenství 30. 9. 2024   Principy společenství 21. 10. 2024 Služba - charismata 25. 11. 2024 Služba - evangelizace   17. – 19. 1. 2025 společný víkend   Přihlásit se můžete zde.   Toužíme společně růst zakořeněni v nebi a přinášet trvalé ovoce na zemi. Těšíme se na Vás!        

 • VYŠEL NOVÝ FARNÍ OBČASNÍK

  V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.    Fom ke stažení zde: FOM 2024-01(02) web

 • V 15:00 se rozezněly v Otrokovicích zvony u příležitosti jmenování nového olomouckého arcibiskupa

  Foto: Člověk a víra Při setkání, které se dnes, v pátek 9. února 2024 v poledne uskutečnilo v katedrále sv. Václava, oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo jméno nového olomouckého arcibiskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora arcidiecéze a pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Úřadu se ujme v polovině dubna. Ve svých prvních slovech po jmenování biskup Nuzík vyjádřil poděkování za důvěru, kterou novým úřadem dostává: Bohu, ale také papeži Františkovi a apoštolskému nunciovi i celé nunciatuře, která proces jmenování vedla. „Děkuji i vám všem, milí bratři a sestry, kteří jste se více než rok a půl na tento úmysl modlili. Možná se vám ta doba zdála už i dlouhá, byla ale důležitá – prosili jsme za potřebné vlastnosti pro diecézního biskupa. Vím, že je nemám, ale chci do nich s Boží pomocí dorůstat,“ zmínil také biskup Nuzík a dodal: „Budu vám vděčný za spolupráci, trpělivost a podporu lidskou i duchovní v modlitbě.“ Připomenul mimoto, že jmenování přichází jen pár dní před svátkem sv. Cyrila a Metoděje, jak ho slaví světová církev. „Soluňští bratři poukazují na naše kořeny a stojí u základů života z víry na Moravě, a tato víra je i po staletích vzácným pokladem, v němž je možné nacházet světlo a sílu také pro naši dobu,“ zdůraznil biskup Nuzík a dodal, že navazovat chce i na práci dalších svých předchůdců, a zejména arcibiskupa Jana Graubnera, se kterým 13 let spolupracoval jako generální vikář. „Současná doba není jednoduchá, zároveň nám ale Bůh nabízí řadu možností, jak zvládnout svůj život osobní i rodinný. Věřím, že je s jeho pomocí objevíme a také se o ně budeme dělit s lidmi kolem nás,“ uzavřel svůj první pozdrav věřícím. Inaugurace – uvedení do úřadu – je v plánu na sobotu 13. dubna, další podrobnosti o záležitostech souvisejících s převzetím arcibiskupského úřadu budou zveřejněny později.  Duchovní správci farností Arcidiecéze olomoucké se dnes žádají, aby ve svých farnostech zajistili vyzvánění zvonů po dobu 10 minut, dnes mezi 13. a 18. hodinou, podle místních možností a vlastního uvážení. Zároveň se prosí o vyvěšení diecézního praporu od chvíle, kdy zprávu o jmenování obdrží, až do soboty 18.00. Všichni věřící se pak prosí o modlitbu za nově jmenovaného arcibiskupa a jeho působení. Mons. Josef Nuzík (* 1966) pochází ze Strání na Uherskohradišťsku a po maturitě pracoval jako soustružník v Uherském Brodě. Kněžské svěcení přijal roku 1995 a působil v Novém Jičíně. Jeho dalšími působišti byly Luhačovice (1996–1997), Nivnice (1997–2003) a Štípa u Zlína (2003–2005), v tomto posledním období byl také děkanem vizovického děkanátu. Od roku 2005 sloužil jako vicerektor kněžského semináře v Olomouci a roku 2009 jej arcibiskup Jan Graubner jmenoval svým generálním vikářem. V červenci roku 2017 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým, v létě roku 2022 byl po odchodu arcibiskupa Graubnera do Prahy zvolen administrátorem arcidiecéze a 9. února 2024 ho papež František jmenoval novým, v pořadí 15., arcibiskupem olomouckým. (úplný životopis) Zdroj: https://www.ado.cz/ 

 • V rámci Národního týdne manželství jsou manželé zváni i na procházku u nás v Otrokovicích

  Zveme Vás k prožití Národního týdne manželství, který letos proběhne v týdnu 12. – 18. února. Jak tento týden prožít vám nabízí Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu ze Zlína hned několik možností:   SMS výzvy Již nyní se můžete přihlašovat k odběru SMS výzev, které zasíláme zvlášť mužům a zvlášť ženám ve všední dny Národního týdne manželství. Díky nim můžete posílit lásku ke své/mu manželovi/manželce a věnovat mu/jí během tohoto týdne speciální pozornost. Přihlášení k zasílání SMS výzev je možné do neděle 11. února. Přihláška na SMS výzvu zde.   Venkovní cesty pro manžele Po celý týden manželství můžete prožít krásnou procházku ve dvou. Připravena je i u nás v Otrokovicích. Je motivována knihou Garyho Chapmana Sedm podob lásky. Obsahuje 7 hlavních a 3 vedlejší zastavení s povzbudivým slovem a drobnými úkoly. Udělejte si čas na malou procházku od našeho kostela směrem ke staré lávce podél Dřevnice po cyklostezce. Tematické venkovní cesty pro manžele jsou taky na několika místech na Zlínsku (Zlín – kolem řeky Dřevnice, dále Malenovice, Mysločovice a Napajedla). Více informací o konkrétních místech najdete na www.cpr-zlin.cz.

 • TOMÁCKÁ ZÁBAVA 2024

    Slyšte, všichni šlechtici a šlechtičny, rytíři i hospodyně, neb na velkolepý středověký bál zváni jste! Můžete se těšit na báječnou hudbu, vtipné scénky, skvělé jídlo a pití… zkrátka na klasickou TOMáckou!   Rezervujte si lístky ZDE!   Nedílnou součástí je vždy i připravený program včetně scénky.   XV. TOMácká zábava aneb Škola rána do života

 • Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2024

  Od 18. do 25. ledna 2024 se uskuteční Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu. V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 píší Mons.Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr.Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR následující slova: "Dovolujeme si vám předložit texty, které připravil ekumenický tým z Burkina Fasa, který sezvala místní Komunita Chemin Neuf (Communauté du Chemin Neuf, CCN). Na přípravě modliteb a zamyšlení spolupracovali bratři a sestry z katolické arcidiecéze v Ouagadougou, z protestantských církví a ekumenických organizací i z CCN v Burkina Fasu a svou společnou práci prožívali jako skutečnou cestu ekumenického obrácení.  Burkina Faso se nachází v západní Africe, v oblasti Sahelu, která zahrnuje také sousedící země Mali a Niger. Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Výzva ke spolupráci na přípravě textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2024 zavazuje různé burkinafaské církve k tomu, aby v tomto pro jejich zemi obtížném období kráčely, modlily se a pracovaly společně a ve vzájemné lásce. Křesťané v Burkina Faso si velmi silně uvědomují, že láska je vetkána do DNA křesťanské víry. Kristova láska, která všechny křesťany spojuje, je silnější než rozdělení a burkinafaští křesťané se zavazují jít cestou lásky k Bohu i lásky k bližnímu. Spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi. Přestože žijeme v jiném sociálním kontextu a prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme stejnou bolest vnitřního rozdělení a zároveň velkou touhu a potřebu být naplněni Kristovou láskou, která vstupuje do zranění a bolestí naší doby a má moc, potenciál uzdravovat tyto rány na těle Kristovy církve i v naší zemi. Kéž bychom měli i my naše oči i naše srdce otevřené, abychom viděli lidi kolem nás a mohli jim poskytnout praktickou službu blízkosti, potěšení a povznesení na duchu i na těle. Tuto společnou identitu nacházíme ve zkušenosti Boží lásky zjevené v Ježíši Kristu (srov. J 3,16). Prosme o nové naplnění Kristovou láskou, abychom ji pak dokázali přinášet do našeho zraněného světa tím, že se jako křesťané budeme učit milovat navzájem tak, jak nás miloval Ježíš Kristus, bez předsudků a bez podmínek. (srov. J 13,35) Přejeme vám požehnaný Týden modliteb za jednotu mezi bratry a sestrami z různých církví v České republice. Kéž známý příběh o milosrdném Samařanu k nám nově promlouvá a inspiruje nás k realizaci praktické lásky vycházející z Kristovy lásky k nám hříšným lidem, aby svět uvěřil, že jsme jedno v Něm. Nezůstaňme neteční vůči bolestem našich bližních! " Text k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů je k dispozici zde.  Zdroj: https://www.cirkev.cz/ 

 • Foto z lednového večera chval u sv. Vojtěcha

  Foto z Večera chval najdete zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/10975910 

 • Ohlédnutí za Vánoční besídkou v Kvítkovicích

  Velké poděkování patří všem, kdo pro nás připravili na Nový rok Vánoční besídku v kapli sv. Anny v Kvítkovicích. V následujícím videu můžeme zavzpomínat na krásné chvíle.