Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • Ohlášky 2. neděle postní, 25. 2.

    Dnes je sbírka zvaná Svatopetrský haléř. Děkuji za vaše dary. Kdo neměl možnost přijmout v pátek svátost pomazání nemocných, domluvte se na individuálním udělení s o. Pavlem. Na stolíku u zpovědnice si můžete zakoupit velikonoční paškálky. V pátek je 1. pátek v měsíci, příležitost ke zpovědi bude od 17:00 a po mši svaté bude krátká adorace. Vedoucí TOMu zvou v sobotu 2. 3. na Venkovní křížovou cestu. Vycházet se bude v 19:00 od kostela sv. Vojtěcha. Příští neděli 3. 3. se budou zapisovat úmysly mší svatých na duben-červen 2024. V zákristii si může přednostně zapsat úmysl ten, kdo bude mít nějaké kulaté výročí. Stále je možné taky poslat úmysly mší sv. kněžím do farností, kde úmysly nemají. Napsané úmysly i s částkou za mši sv. přineste do zákristie. Do příští neděle 3. 3. je možné si objednat med. Zapisujte se na stolíku u zákristie. Filmový apoštolát zve v pondělí 4. 3. v 18:30 do suterénu na film Kauza Kristus. Od března bude probíhat ve Zlíně Kurz pastoračních asistentů. Absolventi kurzu mohou přinášet sv. přijímání nemocným, zahajovat a ukončovat adoraci, podávat sv. přijímání při mši. Hledáme další dobrovolníky pro tuto službu v naší farnosti. Přihlašujte se v zákristii. V neděli 10. 3. proběhne po obou mších Misijní koláč. Koupí buchet, koláčů, kávy, čaje, džusu budete moct podpořit Papežské misijní dílo dětí. Hledáme někoho, kdo by se ujal zajištění letní farní dovolené. Informace u o. Pavla.   Modlitby křížových cest: - v pátek v 17:30 u sv. Vojtěcha - v neděli v 15:00 u sv. Anny - v neděli v 16:00 u sv. Vojtěcha  

  • Podívejte se na naši farnost a okolí z nebe

      Pro každou rodinu, z níž se někdo zapojuje v naší farnosti do nějaké služby, jsme k Vánocům připravili krásnou knihu s názvem Zlínsko a Otrokovicko z nebe.   Zlínsko a Otrokovicko z nebe   Neváhejte si ji prolistovat a uvidět známá místa z jiné perspektivy. https://www.cbs-cesko.cz/kniha/zlinsko-a-otrokovicko-nejen-z-nebe-rimskokatolicka-farnost-zlin/