Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Ohlášky 1. neděle adventní, 3. 12.

    Dnes se zapisují úmysly mší na leden–březen 2024. Stále je možné taky poslat úmysly mší sv. kněžím do farností, kde úmysly nemají. Napsané úmysly i s částkou za mši sv. přineste do zákristie. Dnes ještě můžete v zákristii přispět na Vánoce maminkám z Ukrajiny a maminkám samoživitelkám, se kterými pracuje Charita. Dnes jste zváni na Tradiční Mikulášskou besídku, která se bude konat od 15:00 v tělocvičně ZŠ T.G.M. Těší se vedoucí Tomíků. Adventním zamyšlení nad Biblí o. Pavla s videoklipy křesťanských písní již zítra v pondělí 4. 12., dále 11. 12., 18. 12. v 18:45 v suterénu kostela. Rozpis mší svatých na letošní Advent a taky Vánoce najete zde. Další pomůcky k prožití adventu najdete na farním webu. Rorátní mše svaté budou v úterý a čtvrtek v 6:00, v sobotu v 7:00. Čtvrteční adorace bude v době adventu po ranní mši 6:45 do 9:00. V pátek zveme v 18:00 na dětskou mši svatou s lampičkami. V pátek 8. 12. je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Jde o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá bude v 18:00. V pátek 8. 12. po mši sv. bude v suterénu setkání všech, kdo se přihlásili na přípravu na biřmování. Do příští neděle 10. 12. je možné si objednat med. Zapisujte se na stolíku. Farnost Kvasice zve na adventní duchovní obnovu od 15. – 17. 12. Obnovu povede P. Matúš Marcin, slovenský řeckokatolický kněz a exorcista. Je potřeba se přihlásit, informace na webu farnosti. Časopis Rodinný život je k rozebrání zdarma u časopisů. Je to i vhodný dárek pro rodiny, kterým můžete časopis předplatit. Charita připravuje tříkrálovou sbírku, která proběhne v sobotu 6. ledna. Už teď se na vás obrací s prosbou o pomoc s hledáním nových koledníků i vedoucích skupinek z řad dospělých. Podpořte své děti v účasti na sbírce a vykonání dobré věci. Rodiče, vezměte své děti a my vám pomůžeme poskládat skupinku. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku, u vedoucích TOMu a v náboženství. Prosíme o jejich včasné odevzdání.   TIPY K PROŽITÍ ADVENTU   POMŮCKY K PROŽITÍ ADVENTU S DĚTMI   Nabídka adventních duchovních obnov v okolí:  Duchovní obnova pro maminky ve Zlíně Duchovní obnova s exorcistou o. Matúšem Marcinem v Kvasicích Duchovní obnova pro dívky v Kroměříži

 • Zamyšlení RADOSTNÉ BDĚNÍ (PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE)

    S končícím liturgickým rokem se ve mně stále naléhavěji ozývala otázka: „Jaké téma zvolit pro nový liturgický rok? Psát vůbec?“ Odpověď na druhou otázku byla jasná. Otec biskup mi v rozhovoru, když mi volal po mé operaci, řekl, že mám psát, pokud budu moct. Biskupa je třeba poslouchat, a protože ještě zvládám, tak píšu. Ale na jaké téma? Odpověď mi před pár týdny dala píseň. Při rekapitulaci toho, co jsem uplynulý rok popsal, se mi totiž v srdci objevila dávná mládežnická píseň: „Našel jsem cestu do radosti, našel jsem cestu do ráje. Po této cestě do věčnosti kráčíme spolu ty a já. Aleluja…“ (Celý text najdeš například zde: http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik/0085.htm) Při hledání Boha se mi stále jasněji rýsovala cesta radosti. Radost z probuzení. Radost z toho, že Pán otevírá mé rty a má ústa hlásají jeho slávu. Radost z toho, že můžu do nového dne vstupovat s písní chvály… Nerozepisuji další radosti, neboť by to bylo několik A-čtyřek radosti za jediný den. Tak jsem zmínil jen radosti při první modlitbě dne, při pozvání, kdy se modlím Žalm 100. A tak vám nabízím možnost projít takovou cestou radosti při čtení mých textů nejbližší liturgický rok - tedy pokud budu zvládat psát. Bude to cesta jednoduchá, snadná. A bojovná. Prvním krokem této cesty v této době je důvěra. Neboť nám Bůh dal všechno, „nechybí nám žádný dar milosti“ (srov. 1 Kor 1, 7). Copak nás přesně to neučí Boží Milosrdenství? „Ježíši, důvěřuji ti!“ Důvěru vyjadřuje také prorok: „Pane, ty jsi náš Otec!“ (Iz 63, 16; 64, 7). I druhý krok je nenáročný, obyčejný: „Bděte!“ (Mk 13, 37). Dávám pozor na to, co dívám, co poslouchám, co říkám, co dělám. Všechno s Bohem, nic bez Boha. Ano, je třeba se to učit, což může být namáhavé, ale velmi to usnadňuje směřování k věčnosti. Důvěra a bdění přinášejí radost prožívání blízkosti Boha. On přijde a já se ho nemusím bát (jen mám před ním bázeň), neboť ho čekám s důvěrou. Našel jsi cestu do radosti? Pojď se mnou a najdeš. Jdeme domů, k Ježíši.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – videa na každý den adventu

    Každý den doby adventní vyjde brzy ráno na YouTube kanálu Vlčí doupě krátké video, ve kterém budeme objevovat, kým pro nás náš Bůh je.   Na stolíku v kostele najdete k těmto videím taky sadu karet.  Na kartičce je obrázek s nápisem, co o sobě Bůh říká (vychází z liturgických čtení); krátké povídání, co to znamená pro tvůj život a QR kód odkazující na playlist videí na každý den adventu, ve kterém se dozvíš více. Zároveň můžete soutěžit.   P. Roman Vlk | ADVENTNÍ SOUTĚŽ | Úvodní video    

 • Tipy k prožití adventu

    Nedělí 3. 12. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.   RORÁTY Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2023, která je ke stažení na Google Play.   PRŮVODCE ADVENTEM Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo brožuru Průvodce adventem 2023, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Letos si v průvodci opět můžete přečíst myšlenky věřících různého věku a profese, které se vážou k biblickým čtením na adventní dny. Aplikace Průvodce adventem bude dostupná před začátkem adventu uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, bude možné ji zdarma stáhnout v Google Play nebo v App Store.     ČAS ZTIŠENÍ Duchovní českobudějovické diecéze Vám připravili dárek v podobě denního rozjímání pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vy se na oplátku můžete modlit za ně. Pastorační středisko je bude zveřejňovat i virtuálně na následujících místech.     Čas ztišení - Úvodní slovo biskupa Pavla   Rok modlitby vyhlásil papež František jako přípravný rok před Jubilejním rokem 2025. Texty k Roku modlitby bychom vám chtěli nabídnout několika způsoby. Jsou to opravdu krásná rozjímání, kterými vás jejich autoři chtějí povzbudit a vlít naději, že Bůh, který přišel na naši zem, je stále s námi a stal se naším Zachráncem. Je to Ježíš, který je Láska a dává nám tuto Lásku – sebe. Z toho důvodu bychom byli rádi, kdyby se dostaly k co nejvíce lidem naší diecéze.   FACEBOOK. COM/BOZIDENCB Každý den adventní, vánoční, postní a velikonoční doby přidáme nové rozjímání na stránce facebooku 'Boží den'.   YOUTUBEPROLIDI.ONLINE  Rozjímání si také můžete poslechnout na našem YouTube kanálu 'YouTubeProlidi.online' v rubrice 'Rok modlitby'.   FARNOST DO KAPSY Pokud si stáhnete aplikaci 'Farnost do kapsy' do svého mobilu, nemáte jen přístup k informacím o farnostech, ale také Vám denně přijde upozornění na rozjímání. Nastavte si aplikaci prostřednictvím 'Google obchod play' nebo 'App Store' a pak postupujte takto:   v rozcestníku (tři čárky vlevo nahoře) kliknete 'nastavení' kliknete na 'přidat farnost' a vyberte 'Pastorační středisko' v položce 'nastavení' označte 'notifikace' a 'Rok modlitby' (obojí musí být označené červeně) Pak Vám od první neděle adventní , tj. od 3. prosince 2023, každé ráno v 7 hodin přijde rozjímání na den.   POSLOUCHEJTE NA SPOTIFY     TIŠTĚNÁ PODOBA ROZJÍMÁNÍ   Stáhněte si rozjímání a vytiskněte doma: cas-ztiseni-rozjimani-pro-rok-modltiby  

 • Adventní duchovní obnova – Čekám na Tebe

    Advent je dobou čekání na příchod Mesiáše. Ten už přišel v osobě Ježíše Krista, který nám ukázal, že na nás Bůh čeká do našeho posledního dechu. Karta se obrátila, již to není člověk, který očekává Mesiáše, ale je to Mesiáš, který prožívá advent – čekání na příchod člověka. Dočká se letos u tebe?     Brandon Heath - God Made A Way (ft. Tasha Layton) | Bůh si našel cestu

 • Setkání s Mikulášem

    V neděli 3. 12. jste zváni na Tradiční Mikulášskou besídku, která se bude konat od 15:00 v tělocvičně ZŠ T.G.M. Zváni jsou všichni velcí i malí, hodní i zlobivý a kdo ví, možná přijde i letos Mikuláš. Těší se vedoucí Tomíků.

 • KOMU PATRÍM? (34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME)

    Teším sa, že Ježiš príde. Lebo viem, že mu patrím. Som z tých rozptýlených oviec, ktoré Boh vyslobodil a ujal sa ich, keď sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase (pozri Ez 34, 12). Teším sa na deň, keď znova ožijem v Kristovi (pozri 1 Kor 15, 22). Môžem sa na to pokojne a s dôverou tešiť, lebo patrím Kristovi. Možno si pomyslíš, že to je odvážne tvrdenie. Ale je pravdivé. Lebo som zažil čas, keď som mu nepatril, preto viem, aké to je patriť Kristovi a aké to je Kristovi nepatriť. Ak sa chceš aj ty tešiť na Ježišov príchod, tak len skontroluj, či mu patríš. Či Ježišovi patrí tvoje zmýšľanie, tvoje hovorenie, tvoje konanie. Či je Ježiš pre teba prvý vždy a všade. Ak je, tak sa raduj, lebo Ježiš príde! Ak nie je, rýchlo to naprav. Stačí „ľutujem". Sviatosť zmierenia, ak treba. „Spomeň si na mňa..." Je také jednoduché patriť Ježišovi. Vždy, stále, za každých okolností. Ale treba na to vynaložiť každodenné úsilie. Od otvorenia očí až po nočný sen... Ak si celý liturgický rok so mnou hľadal Boha (tak som nazval tohoročný seriál textov – Hľadači Boha), tak si myslím, že patríš medzi tých, čo sa tešia na Ježišov príchod. Povedz o tom niekomu... A pre všetkých, ktorí sledujú – strácajúc Boží dar: čas – všelijaké kanály vyvolávajúce strach z konca sveta, pridávam slová svätého Augustína: „Kto je bez starosti, spokojne čaká, kedy príde jeho Pán. Lebo aká je to láska ku Kristovi, báť sa, aby neprišiel? Bratia, nehanbíme sa? Milujeme, a bojíme sa, aby neprišiel. Máme ho naozaj radi? Nemáme radšej svoje hriechy? Znenáviďme teda svoje hriechy a milujme toho, ktorý príde potrestať hriechy. Príde, či chceme alebo nechceme. To, že ešte neprichádza, neznamená, že nepríde. Príde, a nevieš kedy. Ale ak ťa nájde pripraveného, nijako ti neuškodí, že to nevieš" (z Výkladu žalmov, Ž 96).  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Křesťanská streamovací služba Filmana startuje již 1. prosince!

    Znáte ty chvíle, kdy se chcete na něco podívat – něco, co vás vnitřně obohatí, ale v televizi nic takového není? Novým „místem“, díky kterému bude možné víru žít a šířit i v digitálním světě, se od 1. prosince 2023 stane Filmana.cz – nezisková platforma založená za účelem zprostředkování, tvorby a podpory filmového obsahu, který je křesťansky nebo hodnotově orientovaný.   Filmana - filmy pro vaši duši   Obvykle v církvi budujeme nebo opravujeme fyzické stavby. Za posledních pár let se velká část životů nás všech přesunula na internet, na který ale tak trošku jako věřící zapomínáme. Zatím totiž nevzniknul online prostor, který by měl sílu zaujmout a povzbudit křesťany ve víře kvalitně, soudobě a udržitelně. Filmana, platforma nabízející divákovi hodnotné filmy jako duchovní manu, chce do online světa přinášet více naděje, inspirace a víry. Startujeme již 1. prosince! Předplatné činí 149 Kč za měsíc, nabízí se ale i výhodnější roční předplatné za 1 500 Kč, které bude díky poukázce možné věnovat jako dárek. Proč služba nemůže být zdarma? Předplatné slouží k zajištění provozu Filmany. Filmy totiž musíme najít, vybrat, domluvit se s distributorem, koupit na ně licenci a často pro ně vyrobit titulky nebo dabing, a to vše stojí nemalé peníze. Vaší platbou tedy přispíváte na zpřístupnění hodnotných filmů pro vás i pro celou komunitu diváků. Pokud byste náš projekt chtěli podpořit i více, budeme moc rádi – přispět můžete na rozjezd portálu na Donace.cz. Marek Poštulka, www.ado.cz   Odkazy: www.filmana.cz     Filmana - strava pro duši     Rozhovor o vzniku Filmany na rádiu Proglas Filmy s křesťanskou a duchovní tématikou se rozhodli mladí tvůrci Jan Perout a Karel Studený shromáždit na internetu na jeden web. Zde by tak byly přehledně přístupné pro diváky, kteří od filmu očekávají duchovní přesah, nebo se jen chtějí uvolnit u kvalitní podívané. Tak vznikla Filmana – platforma, která nabízí Boží filmy. Co obnáší tvorba platformy a jak tvůrci shánějí filmy? A jaké ambice mají s Filmanou do budoucna? https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2023-10-24-20-15-00/?play=1        

 • Pomůcky k prožití adventu s dětmi

    Na stolíku v kostele budou pro rodiče pomůcky k prožití adventu se svými dětmi.   Najdete zde sadu karet pro Advent „Kým pro tebe Bůh je“ od P. Romana Vlka.  Na kartičce je obrázek s nápisem, co o sobě Bůh říká (vychází z liturgických čtení); krátké povídání, co to znamená pro tvůj život a QR kód odkazující na playlist videí na každý den adventu, ve kterém se dozvíš více. Zároveň můžete soutěžit.   P. Roman Vlk | ADVENTNÍ SOUTĚŽ | Úvodní video     Dále zde je v nabídce Adventní vydání OVEČKY. Najdete v něm tvořivé prožívání adventu až po vystřihnutí vlastního betléma.       Časopis Duha nabízí Adventní kalendář s příběhy na každý den a s jednoduchou vystřihovánkou. Naomi se vydává hledat Ježíše z dědečkova vyprávění, a dostává přitom korálky, které nejsou její. Kruhové obrázky se dají jako korálky navlékat, skládat kolem adventního věnce a pak třeba i pověsit jako baňky na vánoční stromek.  

 • Mše svatá – Otče náš, pozdravení pokoje

    V neděli jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali o modlitbě Otče náš až po pozdravení pokoje. Věděli jste o tom, že jediná římská liturgie má pozdravení pokoje před příjímáním a všechny jiné katolické liturgie je mají už při přinášení darů? Jaký je toho význam?   Otče náš (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 25)   Pozdravení pokoje (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše sv. 26)