Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Vojtěch Šíma – Čro Plus – Sametová revoluce musí proběhnout v našem svědomí

  V tomto týdnu prožijeme svátky jak národního patrona sv. Václava, tak taky patrona původního farního kostela sv. Michaela. Nedávno byl taky odvysílán rozhovor s dlouholetým farářem Otrokovic o. Vojtěchem Šímou, který zde působil 16 let a zasloužil se o stavbu nového kostela sv. Vojtěcha.   Přeji v tyto dny krásný sváteční poslech s jeho vzpomínkami.      

 • Kurz Filip v Otrokovicích

  Přijměte pozvání na Kurz Filip, který proběhne v sobota 28. 5. od 9.00 do 18.00 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Tento kurz je zaměřen na nové intenzivní prožití základní zvěsti evangelia o Boží lásce, lidském hříchu a spáse skrze Ježíše Krista.   Kurs tvoří tematicky jeden celek, proto je nutná účast na celém programu.   Registrace od 8.30, po ukončení v 18.00 následuje společné pohoštění. Adresáti: jednotlivci, rodiny, skupiny S sebou: srdce plné očekávání, Bibli a psací potřeby; (občerstvení zajištěno, včetně oběda) Příspěvek dle Vašeho uvážení a možností.   Pro přihlášení (uzávěrka do 22. 5. 2022) kontaktujte: Hana Burková, hburkova@gmail.com, tel. 731 621 184 Uveďte celé jméno, telefon, e-mail, příp. bydliště a věk.   Na společné setkání se těší členové sdružení pro novou evangelizaci Koinonia Jan Křtitel, www.koinonia.cz   Kurz Filip   Kurz Filip v několika svědectví těch, kteří jej zažili:   Svědectví Hanky: Píši vám s vděčností, že jsem konečně mohla na “Filipa”, a to díky službě našich bratří a sester dokonce tak blízko – Bohu díky! Prožila jsem poprvé zvláštní radost, dokonce až “užívání si” toho, že nemusím být před Pánem čistá! Ne že bych to předtím rozumově nevěděla, nebo že bych kdy měla nějaký pocit nepřijetí Bohem, ale vždy jsem se snažila o to “očištění”, než před Něho předstoupím. A ta chvíle, kdy jsme stáli na přímém slunci napatlaní blátem a ono se postupně začínalo drolit, mi připomněla dávná slova jednoho kamaráda o zašpinění hříchem, ve mně stále živá: “Když člověk spadne do bláta, může zalézt někde do kouta a sám si ho oškrabávat, ale lepší je běžet ke Slunci a ono uschne a opadá!” Dalším, velmi osvobozujícím a důležitým momentem pro mě bylo zformulování si a vypsání a odevzdání těch největších bolestí, pro mě těžko řešitelných situací a toho co vím, že dělám špatně, ale nevím, jak z toho ven…Dala jsem to Pánu na Jeho kříž…  Mirkovo vyučování o Duchu svatém mně dalo novou naději a při modlitbě vzývání jsem si pak přála, aby trvala ještě hodně, hodně dlouho… Když jsem pak po skončení musela běžet za svými povinnostmi k dětem, měla jsem pocit jakési nedokončenosti a lítosti, celý následující den jsem silně vnímala potřebu být v modlitbě s Pánem a nějak celý ten intenzivní den “doprožít”…Nyní už vím, co dozrává, co vidím nově a věřím, že ještě mnohé uvidím! Díky! Nádherný pohled byl i na bratry a sestry ve službě, na tu radost z dávání, na to, jak ve službě před očima přímo rozkvétají! Hana   Svědectví Elišky: Ježíš mi dal příležitost ve správný čas a já se jí chopila. Proč ve správný čas? Kdybych dostala tuto nabídku před rokem, odpověděla bych, že nemůžu, nejsem dostatečně připravena a našla bych mnoho dalších důvodů proč říci NE. Před rokem mě Ježíš uzdravil z mého sebepodceňování, z pocitu, že jsem nula… Konečně jsem se dokázala na sebe podívat do zrcadla a uvědomit si, že jsem nejen hezká v Božích očích, ale že i můj život má smysl! A od toho okamžiku se můj život začal proměňovat. Najednou jsem viděla tolik nádherných darů, které mi Pán dal a já jsem si je nechtěla nechat jen pro sebe. Bůh mě přece neobdarovává proto, abych jeho hřivny schovávala, ale abych jimi pomáhala ostatním. A tak se v mém srdci začala rodit touha pracovat pro Ježíše… Během metodologie kursu Filip Pán ve mně zpečetil mé rozhodnutí pracovat pro Něho, i když jsem měla stále pochybnosti, zda jsem dost připravená, zda mám dostatek vzdělání, zkušeností… Byl to opravdu náročný víkend: mnoho informací a málo času. Ale v průběhu tohoto víkendu mi Ježíš jasně ukázal, že důležité je rozhodnutí a o ostatní se postará On Z kursu jsem odcházela plná elánu a radosti, že mi Ježíš dal tuto příležitost a otevřel mi cestu k dalším a dalším možnostem, o kterých jsem ani nesnila… Eliška   Svědectví Mileny B.: Nejprve poděkování celému týmu: jako lektorka jsem obdivovala strukturu programu a propracovanost každé části, jakož i poddajnost vůči vedení Ducha Svatého, bez něhož by celý den byl sice skvěle odvedeným, ovšem nikoli Božím dílem. A tento rozdíl byl velmi znát: působivost, hloubka a přesvědčivost, s jakou byla zasahována lidská srdce, i následné další účinky v našich životech, jsou toho důkazem. Já sama jsem pociťovala uzdravující působení a nadále je prožívám. Když jsem například v pondělí po kurzu dostala špatné a zraňující zprávy, nejprve se mě zmocnil strach, ale náš Pán mi dal zakusit, že je opravdu nablízku a že se mám na Něho ve všem spolehnout: naplnil mne totiž takovým nadpřirozeným pokojem, důvěrou a nadějí, že jsem se začala těšit na to, co nového pro mě a mé blízké má, a tedy že naplní motto kurzu: SETKÁNÍ, KTERÉ TI ZMĚNÍ ŽIVOT. Velmi důležité pro moje životní směřování bylo mj. i Standovo svědectví o tom, jak se mu Bůh dal poznat. Je to pro mne velká naděje, že náš Pán zachrání ty, za jejichž obrácení a spásu se modlím, tak jako proměnil Standu, ateistu, v našeho oddaného bratra, a to podobně, jako změnil Saula z nepřítele křesťanů na svého apoštola… Věřím, že právě tak promění životy těch, které díky Němu nosím v srdci. Pavlovo velmi názorné vyučování o hříchu mi znovu potvrdilo Ježíšovo zaslíbení, že mě a nikoho z nás Ježíš v tom bahně nenechá a ze všeho nás vysvobodí – amen! Sláva a velké díky Pánu za rodinu – komunitu a všechno Jeho dobro! Milena B.   Svědectví Honzy: Chci poděkovat za radostný víkend plný setkání s otevřenými prima lidmi a s Kristem. Kurz Filip byl pro mě oživením ve víře a přiblížením se k Bohu, který se mi už delší dobu zdál být tak nějak v dálce, v mlze a kterého teď zase vnímám blízko. Nevěděl jsem, co pro to udělat, a chyběl mi pocit Boží blízkosti; stačilo ale se mu otevřít, chválit jej a nestydět se vyznat mu svou lásku. Taky bylo pro mě moc prima, že jsme mohli přijet celá rodinka i s malými dětmi: o to byla pro mě účast na kurzu Filip větší radostí, že jsem ty krásné chvíle mohl sdílet se svými nejbližšími, že i děti mohly tancovat a chválit Pána a vidět takhle i své rodiče a další lidi, že se do chval mohly ve své dětské radosti též zapojit. Díky Bohu i komunitě Jan Křtitel za organizaci a přijetí! Honza   Svědectví Hany B., Tečovice: Kristus vstal z mrtvých! Jmenuji se Hana, mám 51 let, jsem manželka, maminka, a hlavně jsem jako každý z vás milované Boží dítě. Ale tuto skutečnost jsem dlouho takhle neprožívala. Sice mě rodiče nechali pokřtít pár dnů po narození, ale ve víře jsem vychovávaná nebyla. Na přání svého budoucího manžela, který z věřící rodiny byl, jsem se za něj sice provdala v kostele, ale až do křtin našeho prvního dítěte, jsem si vlastně Boha nebyla nějak vědoma. Ale díky svědectví, které s námi sdílel kněz při přípravě na křest našeho prvního dítěte, jsem zakusila první větší Boží dotek. Jinak jsem neustále řešila vlastně sebe a své city a pocity. Dalším silným Božím dotekem a zkušeností pro mne byl můj první kurz Filip v roce 2006, který byl na tři dny od pátečního podvečera až do neděle. V neděli, na konci kurzu, po modlitbě vzývání Ducha svatého jsem svědčila přede všemi o tom, že teď už vím, že když budu potřebovat, bude Ježíš se mnou. V momentě, kdy jsem ta slova řekla "že teď už vím, že když budu potřebovat, bude Ježíš se mnou", jsem se zarazila, protože ve svém srdci jsem velice silně zakusila nával silné RADOSTI a Ježíšovu blízkost a díky tomuto prožitku bylo pro mne úplně přirozené zopakovat, co jsem pocítila: "Ne, že bude, ale ON JE stále se mnou.” A co jsem zažila na kurzu Filip, jsem měla touhu sdílet dál. Pozdravy, kterými jsme se zde zdravili, se staly i mými: KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! A my v pravdě s Ním! (On žije je mezi námi...) DĚKUJI, ŽE JSI MNĚ PŘIJAL takovou, jaká jsem. A tyto pozdravy mě postupně pomáhaly osvobozovat a uzdravovat se od svírajících myšlenek a pocitů nedůvěry v sebe, které jsem si v sobě nesla, tak nějak už od dětství, a vlastně mě osvobozovaly a uzdravovaly i od nedůvěry v Boha. I když občas si ještě dovolí pocity nedůvěry v sebe a Boha vyskočit v návalu silného stresu, krize či starostí, ale dnes už, Bohu díky, vím, že On mě miluje, že mi dal Ježíše, bratry a sestry v Kristu, Boží slovo, a to vše je tady pro mne, a já zase pro ně. Už vím, že vše je o zkušenosti, a každý potřebujeme zažít tuto úžasnou milost Boží blízkosti a lásky. A dary, které jsme dostaly, neseme s radostí dál. "Ne, že bude, ale ON JE stále se mnou.” Amen. Aleluja. DZP neboli DĚKUJU VÁM, ŽE JSTE MĚ PŘIJALI TAKOVOU, JAKÁ JSEM!     Svědectví - reflexe Vládi R.: Chtěl bych tímto poděkovat Hance, Štefanovi, Marušce, Honzovi, a holkám ve chválách za nádherný den, který nám snesli z nebe. Člověk po tolika letech víry si mnohdy připadá, jako že už všechno ví. Jenže vůbec nejde o to, co víme o Bohu. Jde o to, co s Ním prožíváme. A na kurzu Filip jsme zažili opravdu pěkné chvíle. Lidé byli otevření, zářila z nich láska a pokoj, a proto se celé shromáždění mohlo dít v přirozené otevřenosti a sdílení se. Je vždy, znovu a znovu a znovu úžasné zažívat ten příbuzenský sesterský a bratrský vztah s těmi, které vidíte poprvé v životě. To je nádhera a nelze se toho nabažit. Máme tak velkou rodinu! Nejvíce se mě dotkl oddíl o Duchu svatém. Maruška se zeptala: „Proč máme dar Ducha svatého?“ Ona pak pokračovala v té linii, že proto, že nám jej Ježíš zaslíbil. Mě však přišla odpověď, kterou jsem potřeboval a poníž jsem žíznil: „proto, abych Nový život darovaný Ježíšem mohl žít v plnosti“. A pak jsme začali volat Ducha svatého: „Duchu svatý přijď! Prosíme, dotkni se nás!“ Ano, Duch svatý se takto vzývá. On je skutečný utěšitel. Po Duchu svatém se touží, stejně tak, jako po duchovních darech. Holky chváličky nás doprovázely v té chvíli a skutečně se naplňovalo to Písmo – že Bůh přebývá na chválách svého lidu. Po dlouhé době jsem zažil tento dotek Ducha svatého. Totiž, to společenství, kde jsem nyní, to příliš projevům Ducha svatého neholduje. Ale mě to tolik chybí! Okamžitě se mi aktivizovaly ty Dary Ducha svatého, které jsem kdysi dostal. Jako živé video se mi objevovaly vzpomínky na chvíle ve společenstvích, kdy jsme s Duchem svatým takto pomáhali druhým. Kdy jsem měl tu milost být u toho, jak se Duch svatý pohybuje. A je to důvěrné, velice důvěrné vzpomínání mezi mnou a Jím. Modlitba v jazycích, ten důvěrný rozhovor mezi mým nitrem a Duchem svatým, je tak důležitý! A tak dneska, den po Filipu, jak můžu, tak si brebentím. Není to jen zvuková kulisa. Z nitra jsou vynášeny vzpomínky, probíhá obnovování, aktivizace, citlivost, celé to znovu zažívám. A když se soustředím, tak neznámá slova získávají v mysli český ekvivalent, a já vím, co se můj duch modlí k Duchu Božímu. Boží sláva je tam, kde vyvyšuje Bůh. Je to úžasné, nádherné, a za to probuzení děkuji všem účastníkům kurzu. Toto, co jsem zažil, to úžasné bratrské společenství se všemi bratry a sestrami, to je kus nebe na zemi. Děkuji všem Filipovcům a těším se na další setkání! Vláďa, 15.08.2021

 • Videoklipová křížová cesta za mír na Ukrajině

    Text této křížové cesty s názvem Křížová cesta pro tento čas připravil P. Jan Linhart a výběrem hudby od Simona Khorolskiyho doplnil P. Pavel Šupol   1. Ježíš odsouzen na smrt - Ukrajina jako stát, je odsouzena na smrt, k neexistenci, protože překáží, protože se někomu nelíbí, je hračkou v rukách mocností nebo několika - mocí posedlých - lidí... Ale kdo je víc živý, kdo je víc mrtvý? Ti co odsoudili Ježíše, nebo sám odsouzenec...? Agresoři nebo obránci? Před Bohem je vše jinak... I když někdo fyzicky zemřel, může být v Bohu živý navždy... Modleme se za něj, ale snad ještě více za ty, co žijí fyzicky, ale duchovně jsou mrtví. Ti to potřebují ke svému obrácení mnohem víc...   Pane, keď si svoju smrť zvestoval   2. Ježíš přijal kříž - jak nám vadí, když si musíme něco odepřít, něčeho se vzdát. Blackout a nemožnost být online je pro mnohé noční můrou, něčím z jiného světa... V tuto dobu jsou tisíce lidí bez proudu, bez vody, bez jídla, bez domova, s malou šancí na přežití... Ale Bůh je neopustil, je v tom s nimi - jako byl v nacistických i komunistických koncentrácích a ve všech utrpeních tohoto světa... To vše přijal s křížem, který mu jednoho jarního dne dali v Jeruzalémě na ramena....   Ty si vždy so mnou   3. Ježíš padá pod křížem - na Ukrajinu denně padají bomby a rakety. Se smrtí dalšího zasaženého člověka upadá lidství. Nejen že zhrubne každý účastník války, ale bohužel zvyká si i divák na netu nebo v televizi. V Jeruzalémě v době Ježíše byli lidé zvyklí na veřejné popravy a pád jednoho z odsouzenců při cestě na popraviště pro ně nebyl až tak ohromující. My si nesmíme nikdy zvyknout na nespravedlnost, na utrpení a ponížení nevinných.   Cesta na Golgotu je ďaleká – Simon   4. Maria - tolik ukrajinských i ruských matek se nyní bojí o životy svých synů. Mnozí Rusové jsou na frontě z donucení a ne z vlastního rozhodnutí. Jejich rodiče ani nevěděli, kam jejich děti vláda posílá. Dozvědí se to mnohdy, až když obdrží cínovou rakev s ostatky svého syna. Maria nemohla nic udělat pro svého syna, jen být s ním a pro něho - být v jeho blízkosti. Modleme se za všechny umírající, kteří jsou sami, aby i s nimi byla Ježíšova Matka..., která za nás všechny přece prosí - nyní i v hodinu smrti naší.   Modli sa za mňa, mama – Simon     5. Šimon - pomáhá Ježíšovi asi ne úplně ochotně - vojáci ho donutili nést Ježíšův kříž, aby ho vůbec dostali na popraviště živého.... Byla to minimální pomoc - a přece důležitá. Jeden z mála, kdo se jen nedívá, ale udělá něco konkrétního k ulehčení. V těchto dnech se zpočátku okolní svět jen ohromeně díval na utrpení a zoufalý nerovný boj jedné napadené země a pak se váhavě postupně nacházelo stále více Šimonů, aby pomohli, jak mohou. Buďme k sobě vnímaví a citliví a pomáhejme nejen slovy, ale skutky, doopravdy.   Nesmúť, nenariekaj   6. Veronika - má ještě méně možností pomáhat, než silný Šimon, který poponesl Ježíšovi jeho těžký kříž. Ta žena má jen kousek látky. Je to vlastně takové pohlazení, úleva - při otření zakrváceného a zpoceného obličeje - gesto soucitu a účasti i lásky... Všechny modrožluté roušky na veřejných prostorech a shromážděních na celém světě jsou sice minimální a symbolickou, ale také důležitou pomocí trpícímu národu. Není sám... ani my nejsme sami v jakékoliv bolesti...Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?   Plače môj ľud   7. Ježíšův druhý pád - Je zlé upadnout, ale horší je svůj pád, hřích, omyl, jakékoliv zlo opakovat znova a znova a pomalu si zvyknout, přijmout. Nikdy se nesmíme smířit se zlem. Nikdy se mu nesmíme dobrovolně podvolit. Nikdy nesmíme uvěřit stokrát opakovaným lžím - kdy dobro se onálepkuje jako zlo a naopak, lež se tváří jako nejčistší pravda... Rusko, ale ani Západ nejsou svatí. Ale v této válce je jasné, kde je zlo a kde dobro.... Ovšem jako křesťané nezapomeňme - bojujme proti zlu, ale nikdy proti konkrétnímu člověku.   Zvoľ si život   8. Ježíš se setkává s plačícími ženami - Snad každého dojme utrpení druhého. Ovšem může se stát, že když se necháme vést jen svými emocemi, zapomeneme na rozum a vůli... Jde o to hledat příčiny zla a účinně se proti němu postavit. Ježíš připomněl ženám, že při jeho oběti jde o nás - jsou to také naše hříchy, které ho dostaly na kříž. Přiznejme si své chyby i za dnešní situaci a obraťme se s poctivou snahou žít v pokoji se svým svědomím, s druhými lidmi i s Bohem... bez vnitřního pokoje není vnější mír, každý k tomu můžeme přispět...   Ó, modlitba, ó, modlitba   9. Třetí Ježíšův pád - Nevíme, jak se situace této doby bude vyvíjet dál. U Ježíše to bylo jasné. Dosud projevoval neuvěřitelnou moc a sílu. Ani nemoc, ani smrt, ani žádný živel nebyl pro něho problémem, takže mohl nakonec své ponížení a utrpení v jediném okamžiku proměnit ve svou oslavu, porazit nepřátele a nastolit vládu Boží. Ale on se nebrání...! Lidsky vzato - je s ním konec. Skutečně? - To můžeme vidět i v nynější situaci. I kdyby boj za svobodu a nezávislost byl prohrán, není to konec. Ježíš a pravda má poslední slovo.   Pane, Spasiteľ môj...   10. Ježíše zbavují šatů - On je pánem celého světa, vše mu patří a všeho vzdává - své Božské slávy, pak i své lidské důstojnosti a svobody - dává prakticky vše za nás. Stal se chudým, abychom my na jeho chudobě zbohatli. Bohužel jsou stále lidé i státy, které chtějí zbohatnout na ožebračení a zničení druhých. Takto získané výhody nikdy nepřinesou trvalý zisk - bez Božího požehnání to nejde... Umíme se my obětovat pro druhé? Kéž umíme něco obětovat i pro Boha...   Hospodin, kto je ako Ty?   11. Ježíše přibíjejí na kříž - Nemůže nic a trpí, dobrovolně... I my trpíme, když cítíme bezmoc, nevíme jak pomoci potřebným. Pak někdy říkáme - tady se už můžu jen modlit... „Jen“? Ježíš se modlil i na kříži a dokázal - dát synovi matku a matce syna, dokázal kajícího zločince pozvat do Božího království, prosil za odpuštění pro své vrahy... jakoby ve své bezmoci udělal nejvíc... To můžeme i my - každá oběť i upřímná modlitba vyprošuje mír účinněji, než jakákoliv politická jednání.   Blízko kríža zostať daj   12. Ježíš umírá na kříži - Prožívá osamocenost od lidí i od svého Otce, prochází údolím smrti, jakoby vstoupil do pekla lidské beznaděje a opuštěnosti... I v těchto hraničních situacích je Bůh s námi. I tam. Umírající vojáci i civilisté i pacienti v nemocnicích, kde chybí lékaři nebo léky... nejsou sami... Bůh vstupuje do vší lidské bolesti a bídy. Kéž bychom ho dokázali napodobovat a nedopustili, aby se lidé vedle nás nedočkali zájmu a účinné pomoci....   Ukáž mi, Pane   13. Pieta - Kolik tisíc matek bude držet v náručí své mrtvé dítě - už jim ho nikdo nevezme, ale nikdo jim také nevrátí život. Jen Bůh nabízí naději. Spolu s jeho matkou Marií dává perspektivu života, který smrtí nekončí, ale proměňuje se v něco, co si ani nedokážeme představit. Domov - to je to, po čem člověk celý život touží... běda těm, kteří ho druhým berou a blahoslavení, kteří ho stále tvoří a šťastní jsou ti, co mohou věřit, že jednou se sejdeme se všemi v Božím náručí. On nám setře slzu z naší tváře a budeme konečně doma....   Modlitba matky / Simon   14. Ježíšův pohřeb - Konec - když Josef z Arimatie s Nikodémem a pár věrnými ukládali Ježíšovo tělo do hrobu - nevěděli nic. Jen tu byla naděje z říše snů... Jak že to říkal? „Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ ...Sice udělal tolik zázraků, ale toto?? Může Bůh i něco takového? Ano, Bůh může vše. Může posílit Gedeona a Davida v boji proti neuvěřitelné přesile nepřátel, může i prohraný boj proměnit v definitivní vítězství - pro Ukrajinu, pro tento svět, pro kohokoliv z nás.... Jen... - je třeba pevná víra a opravdovost života....   Môj Vykupiteľ žije

 • Postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou

  V sobotu 2. 4. proběhla ve Zlíně duchovní obnova s Katkou Lachmanovou na téma: „Především střež a chraň své srdce.“ Přís 4,23 Můžete si ji poslechnout ze záznamu.     8:00 - chvály 37:00 - 1. promluva Katky Lachmanové 2:06:10 – chvály 2:11:15 - 2. promluva Katky Lachmanové  

 • Vzpomínka na Zdeňka Kvasnicu

  V úterý brzy po půlnoci si Pán Bůh povolal vzácného tatínka, dědečka, kamaráda, farníka Zdeňka Kvasnicu. Asi není možné vyjmenovat všechny jeho činnosti, aby si později člověk nevzpomněl ještě na nějakou další. A protože jeho velkou oblibou bylo kromě focení i natáčení, je to on sám, který ještě před dvěma měsíci nám zanechal na svém youtube profilu poslední videa, která dodělal. Děkujeme za vše, co jsme s ním prožili, co pro nás a farnost udělal.   Vzpomínka na pouť z Istanbulu pěšky na Velehrad z rádia Proglas Jubilejní rok 2013, kdy si křesťané připomínali 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, přiměl skupinu poutníků vydat se po stopách soluňských bratří a jejich cestu z Istanbulu na Velehrad zopakovat. 1 800 kilometrů dlouhé pěší pouti se zúčastnil také Zdeněk Kvasnica z Otrokovic, který bude dalším hostem pořadu Mezi slovy.     O stavbě kostela sv. Vojtěcha   Posvěcení kostela sv. Vojtěcha   Události ve farnosti v letech 1995 až 1998   Události ve farnosti v letech 1998 až 2002   PĚŠÍ POUŤ Istanbul Velehrad 1. část   PĚŠÍ POUŤ Istanbul Velehrad 2. část   DOLOMITY 2019   VZPOMÍNKY NA DOLOMITY 2008 – 2019   NA KOLE DO DOLOMIT  

 • Modlitba za mír na Ukrajině z kostela sv. Vojtěcha

    Tv Noe každý den ve 20:05 vysílá dvacetiminutový ekumenický pořad „Pokoj vám!“, kterým se připojuje k prosbám o mír na Ukrajině. 11. 3. tyto modlitby byly živě přenášeny z našeho kostela sv. Vojtěcha. Ke vzniku tohoto pořadu řekl ředitel Tv Noe P. Leoš Ryška: „Postupně zavítáme do různých kostelů, sborů, farností a křesťanských společenství po celé naší vlasti, aby v přímém přenosu z těchto míst zazněly modlitby, hudba i duchovní slovo. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni, aby se prostřednictvím televizní obrazovky k těmto modlitbám připojili, společně prosili Pána a vyjádřili svou touhu po ukončení válečného konfliktu a nastolení míru a pokoje v těžce zkoušené zemi.“ Další program televize Noe najdete na www.tvnoe.cz.     Modlitba za mír ukrajinské ženy v Otrokovicích   Tv Noe - Pokoj Vám - Modlitba za mír Otrokovice 11. 3. 2022

 • Tipy na postní duchovní obnovy

  V době postní jsme často zváni na zamyšlení se nad nějakým tématem skrze duchovní obnovu. V našem okolí je zajímavá pozvánka do farnosti Luhačovice, kde duchovní obnovu na téma „Především si chraň své srdce“ povede v sobotu 19. 3. od 15:00 Kateřina Lachmanová.       2. 4. od 14:30 zde bude beseda se s. Angelikou Pintířovou.     Pokud se na některou nedostanete osobně, je možné si udělat čas a některou si poslechnout doma. Několik tipů jsem připravil.   Prednáška - Pôstny zápas proti duchu zla   P. Petr Soukal - postní duchovní obnova s ev. podle Jana   P. Jan Linhart - postní duchovní obnova   P. Lukáš Engelmann - Síla ve slabosti, odsouzení, nepřijetí, zavržení   Svatý kopeček

 • Farní občasník o zpovědi

    Nový Farní občasník jsme tentokrát zaměřili na svátost smíření. Zdálo se to vhodné vzhledem k dnešnímu dni, kdy vstupujeme do postní doby, ale nikdo netušil, jakou váhu to získá vypuknutím války na Ukrajině. Nechme se inspirovat a využijme všech příležitostí k pravidelné zpovědi.   Nové číslo si můžete stáhnout zde: FOM_2022-01(02) na web

 • Velké svědectví o strachu z budoucnosti - Anežka Kašubová

  Dnes jsem se v kázání podělil o zkušenost půstu, který přidáváme k modlitbě za někoho těžce nemocného. Zažil jsem jeho sílu v případě Anežky, se kterou jsem se seznámil díky práci na rozhovoru se zpěvačkou Ginou. Několik měsíců nato jsem dostal zprávu, že Anežka má leukémii. Napsal jsem Gině a ona ihned zareagovala, že bychom ji navštívili v nemocnici. Její slova o tom, že se za ni nejenom modlí, ale i postí, mě silně zasáhla. Zkušenost půstu v tak těžké nemoci jsem neměl. Jsem vděčný pánu Bohu, že od té doby jsem díky modlitbě a půstu zažil již mnoho z jeho doporučení.   Anežka Kašubová svědectví CSM   Jiřina Gina Markovová a spol (Covid19)   Jiřina Gina Markovová - Ještě chvilku   Jiřina Gina Markovová - Dál zůstávám

 • Vox Verbi – nabízí noho podnětů k evangeliu podle Marka

    Jak prožít dobu postní? Můžete si vybrat z již dříve nabízených duchovních aplikací v mobilu. Dnes zvlášť bych chtěl pozvat k objevení podcastu Vox Verbi. Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Ja tento podcast vznikl? „Čtete Bibli každý den? Už jste ji celou několikrát přečetli? Baví vás Bible? Rozumíte všemu, co se v ní píše? Pamatujete si při odchodu z kostela vždy všechna čtení? Daří se vám žít každý den 100% podle evangelia? Pokud většinou odpovídáte NE a chtěli byste na tom něco změnit, zkuste podcast Vox Verbi.“ Tyto provokativní otázky zazněly v jeho prvním dílu. Kladla je sestra Anna Mátiková, doktorandka na Papežském biblickém institutu v Římě. To ona přišla s tímto novým příspěvkem při příležitosti Roku Bible, který Paulínská rodina začala slavit 26. listopadu 2020. (Načasování je spojeno s liturgickou památkou bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele velké Paulínské rodiny, jejíž součástí jsou i Dcery sv. Pavla.) První podcasty zvaly posluchače každý adventní den k zamyšlení nad liturgickými texty. Od 7. ledna 2021 pokračuje autorka seriálem věnovaným kontinuální četbě Markova evangelia. Nové epizody jsou publikovány každý čtvrtek. Příslib, že posluchač poodhalí pozoruhodné detaily evangelního textu, se každým dílem naplňuje. Pokud vás předešlé řádky přesvědčily, vítejte mezi těmi, kteří kráčí za Ježíšem po stopách nejstaršího ze čtyř kanonických evangelií. Není to ojedinělá nabídka, již sestry paulínky pro milovníky Slova s velkým S chystají. Jako pravidelní posluchači se včas dozvíte o dalších možnostech. Mottem Roku Bible je verš z 2. listu Soluňanům: „Aby se slovo Páně dále šířilo“ (2 Sol 3,1). Toto je poslání Dcer sv. Pavla a každého křesťana: poznávat Boží slovo a svým životem ho žít a šířit dál. Každý tak, jak je k tomu povolán. Vaše případné dotazy, podněty nebo reakce můžete psát na: anna@paulinky.cz nebo na twitterový účet @AnnaFSP. P. S.: Anna Mátiková je také autorkou knihy Expedice Bible: Základní výbava. Pokud i vy patříte mezi ty, co chtěli o Bibli víc vědět, ale báli se zeptat, protože to už přece měli dávno znát, rozhodně po této nevelké publikaci sáhněte.   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.