Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Postní kapky - denní zamyšlení skrze aplikaci, email či SMS

  Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma RODINA.   Pro každý den doby postní si budete moci vybrat: - Pobožnost na každý den (text i audio) - Liturgická čtení - Z katechezí papeže Františka o rodině - Navazující inspirace biskupa Josefa Nuzíka - Úryvky z exhortace papeže Františka o lásce v rodině (Amoris Laetitia) - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.   Odkazy: www.postnikapky.cz Facebook Postní kapky 2022    

 • Kdo to byl sv. Valentýn?

  Zajímavé informace o původu ostatků na pražském Vyšehradě a životě sv. Valentýna, kdo napsal první valentýnku, podává v následujícím videu prof. Martin Weise.   Svatý Valentýn nejen pro zamilované   Catholica.cz píše o sv. Valentinovi: V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Klaudia II. Gothica (268-270) a původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných. Za to, a hlavně pro svou víru, byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, podle legendy odpověděl: "Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh a když mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli." Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: "Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak." Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem. Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali a pohani s velkým hněvem zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Císař Klaudius se nestavěl jako nepřítel křesťanů, ale přesto dopouštěl jejich pronásledování. Vzhledem k většímu počtu legend, které se neshodovaly, došlo i ke spojení s biskupem Valentinem. Ten míval připomínku ve stejný den, ale neprošel schválením do nového martyrologia. Toto martyrologium dnešního světce uvádí jako kněze, mučedníka a zná přesné místo jeho smrti. Dobu úmrtí jako nejistou. Uvedené legendární vyprávění není proto do detailu přesné na rozdíl od jména císaře a citací. Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li dělat to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá oč ho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. POZNÁMKA Rozšířené Valentinské oslavy, jejichž původ někde vycházel od svátku biskupa Valentina z Terni, který není v martyrologiu, byl jinde sváděn na údajnou zamilovanost kněze Valentina. Toto rozhodně není pravda a oslavy mají možná docela pohanské pozadí. V Římě se totiž 14. února oslavovala bohyně Juno, považovaná za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni rodin. Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny. V dřívějších dobách byl prý 14. únor nazýván i "miláčkův den", protože se zasazoval "Miláčkův polní salát." Také se vytvořila pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého na Valentina spatří jako prvního. Toho hned z rána s kytkou v ruce využívali mladí nápadníci. Podle historiků jsou souvislosti 14. 2. se svátkem zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy ptáci začínají své svatební tance. Posílání Valentinských pohlednic má svůj počátek až v 15. století, kdy první "valentinku" prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice se rozšířila až v 19. století. Pak rostla se zájmy obchodníků.

 • The Chosen – Ježíšův život v TV seriálu

  Jestliže jsme díky neděli Božího slova dostali opět nějaké impulzy, jak rozjímat Písmo, určitě může přijít vhod i zamyšlení se nad nějakým filmovým zpracováním. Koneckonců jeden z kroků při rozjímání nás vede k tomu, abychom si tu scénu zkusili představit a filmové zpracování v tom může naší fantazii pomoci.   V roce 2013 se objevilo zajímavé zpracování s názvem The Bible.   THE BIBLE - Official Trailer | FOX Home Entertainment   Son Of God - SIDEWALK PROPHETS - You Love Me Anyway CZ titulky   Na něj navázalo filmové zpracování The Bible Continues.   A D The Bible Continues Christian Movie Trailer 2015   V současné době se objevují pozitivní ohlasy na seriál The Chosen (2017), který se může pyšnit i zajímavým prvenstvím. V hodnocení CSFD má 94% a taky zde stojí: „Prvá séria seriálu bola financovaná tzv. crowd-fundingom (kolektívne financovanie, prispieť môže každý) a podarilo sa vyzbierať doteraz historicky najvyššiu sumu aká kedy bola pre TV seriál alebo filmový projekt vyzbieraná – 10.2 milióna amerických dolárov. (Anego)“   The Chosen: "Trouble" trailer   Zájemci jej mohou shlédnout pomocí aplikace jak v Google Play, tak App Store a nebo přímo na stánkách seriálu (titulky v češtině jsou nepřesné, ale i tak pomohou). V současné době jsou ke shlédnutí 2 série a na další se vybírají peníze.  

 • Duchovní aplikace v mobilu

  Dnešní technické vymoženosti nám nabízejí nepřeberné množství možností. Nebude mezi nimi chybět i využívání aplikací k prohloubení našeho duchovního života? Mohou nám pomoci prohloubit osobní modlitbu, četbu Bible a mnohé další. Připravil jsem výčet doposud mně známých aplikací. Chybí tam nějaká vaše oblíbená a prozkoušená? Dejte mi vědět. Mimo aplikace by bylo možné vyjmenovat množství podcastů s duchovní tématikou, jako např. katecheze papeže Františka, pořady Tv Lux, Tv Noe, rádia Proglas, rádia Lumen, kázání U ambonu z Fortny a mnohé další, které můžete poslechnout v autě na cestách nebo třeba při vaření.                                    

 • Vánoční hudební přání

  Chtěl bych nám všem popřát, abychom uměli slavit vánoce každý den. Vždyť Kristus se chce narodit v našem srdci každý den. A vůbec mu nevadí, že to tam vypadá jako ve chlévě, rád prozáří i takové místo svojí slávou. O. Pavel   The Nativity - THE BIBLE   Janais & Milpošanka - Slávna Panna   Lizzie Morgan - Noel (ft. Maverick City) | Vánoční čas   Nádherná správa

 • Pomůcky k prožití adventu

  Nedělí 28. 11. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.   Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.   Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: - především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky) - desátek růžence - žalmy - úryvek z Písma a zamyšlení - prosby - a další modlitby       Adventní zamyšlení každý den na email – Projekt Vianoce  Adventní čas má své zvláštní kouzlo, ale přiznejme si, jak přibývá adventních nedělí, je stále těžší si najít čas na chvíli ztišení a zažít třeba to, co na nás dýchalo na jeho začátku. Proto vítám iniciativu mladých ze Slovenska, kteří píší mladým na každý den trefné zamyšlení. A myslím si, že se nad nimi pozastaví i nejeden starší. Jaké byly zamyšlení v minulých letech? Můžete si je pročíst na tomto odkazu: http://hudba.signaly.cz/zamysleni Více o projektu na Facebooku nebo webu https://www.laura-mladez.sk   Kdo by měl zájem jej denně dostávat na email, napište si o něj na faotrokovice@ado.cz       Nabídka katechetického centra z Olomouce Pečujeme o vztahy  Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma. K dispozici jsou tři verze aktivity: • Pro dospělé (zaměřené na modlitbu) • Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů) • Pro děti (s úkoly a malováním) Materiály najdete ke stažení na: https://www.katechetiolomouc.cz     Adventní zamyšlení každý den od sester sv. Kříže Nabídku krátkých adventních rozjímání najdete na kanálu Srdce plné. Poslech je možný např. na YouTube ale i na Spotify, Google podcast a Apple podcast.        

 • Domácí duchovní obnova o synodalitě

  Nadchla mě myšlenka bohoslovce Matěje Jirsy, jak vstoupit do procesu synodální cesty, ke které nás pozval papež František? Nabízí na samém začátku možnost 6 dní strávit v osobní modlitbě a pak se s takto získanou zkušeností teprve zapojit do pracovních skupinek.   Pozvánka k domácí duchovní obnově o synodalitě   Úryvek z duchovní obnovy: S čím máme jako církev vyrazit na cestu do dalších let? Co vzít s sebou, co naopak nebrat, co zahodit, co změnit, co zanechat? Možná jste zaregistrovali, že katolická církev začíná celosvětový synodální proces, který chce tyto otázky zodpovědět. Možná se se ale někteří ztrácíme v tom, jak to vlastně celé uchopit, nebo se bojíme, že to vyšumí do prázdna. Nabízím konkrétní a jednoduchý způsob, jak začít – šestidenní osobní domácí duchovní obnovou. Šest dní, šest témat. Spojující linka? Modlitba a naslouchání. Možná jeden člověk nezvládne změnit celou církev na globální strukturální úrovni, ale určitě může přispět k proměně svého bezprostředního okolí. Než apoštolové vyšli na nové cesty, potřebovali sílu Ducha svatého. Synodalita, společná cesta, je duchovní proces. Kde chybí modlitba a Duch svatý, tam není synodalita. O pravdě se těžko hlasuje, pravda se spíše společně hledá. Nejde o to prosadit svůj názor, ale o to setkat se s touto silou Ducha svatého a zaslechnout, k čemu nás volá.   Text ke stažení zde: Duchovní obnova Synodalita

 • GODZONE TOUR 2021 i v Ostravě

  Zatímco loni jsme se v této době ocitli v době tvrdého lockdownu, přesto evangelizační tým Godzone nelenil a nabídl nám místo tour možnost shlédnout celovečerní film. Letos jsou odhodlaní vyrazit živě. Poslední zastávka by měla být 20. 11. v Ostravě v RT TORAX aréně a bude ji přenášet od 19:30 i Tv Noe. Letošní témou je BOH NIE JE MŔTVY: „Mocou Ducha Svätého je Boh v nás živý, no napriek tomu sa zdá, akoby spoločnosť a svet kričali, že Boh je mŕtvy. Generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo vie, že BOH NIE JE MŔTVY. Sme presvedčení, že melódia našich životov má naďalej výrazne znieť, napriek rúškam nemáme zostať umlčaní a napriek izolácii nemáme prestať budovať Cirkev. Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. Je to vidieť? „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“ Ján Pavol II.   Odkazy: https://tour.godzone.sk/2021/   Julo Slovák - O čom bude Godzone Tour 2021 a ako bude prebiehat?   GODZONE - BOH NIE JE MŔTVY | ESPÉ a hostia   svedectvo BOH NIE JE MŔTVY

 • Jiří Rain 9. 10. akusticky v Otrokovicích

  Někoho uvrhla tato doba koronaviru do těžkých situací, ale někdo dál rozdává z toho, co dostal a nemůže si to nechat jen pro sebe. Mezi takové pro mě patří Jirka Rain, frotman kapely Sebastien, kytarista v kapele Citron. Jsem rád, že přijal mé pozvání a vystoupí v sobotu 9. 10.v 18:00 u nás v kostele sv. Vojtěcha i se svou ženou Gabrielou. Kromě jeho písní zazní i jeho svědectví o hledání a nalezení víry. S Jirkou jsem měl tu možnost se potkat díky mé návštěvě několika koncertů kapely Citron. A právě zde došlo i se zpěvákem Citronů Láďou Křížkem na povídání o víře a hledání Boha. S Jirkou jsme se dohodli na jeho přípravě na křest, kterou jsme v Olomouci začali a on ji dokončil v Praze. Měl jsem tu možnost se na jeho křest na Bílou sobotu roku 2019 dostat. Právě tento den mě Jirka s Gabčou požádali taky o přípravu na svatbu, kterou jsme ještě ten den zahájili.   Jirka+Gabča 14.7.2020   V prosinci loňského roku vydali Sebastien první českou desku a se svou písní Nechtěná se spojili se zakladatelkou Nadačního Fondu Veroniky Kašákové. K premiéře klipu napsali:   Česká rock/metalová kapela SEBASTIEN se rozhodla pomoci dětem z dětských domovů. Písní „Nechtěná“ upozorňuje na problémy dětí bez řádného domova. Ve své snaze se kapela spojila s Veronikou Kašákovou, zakladatelkou Nadačního fondu Veroniky Kašákové (NFVK), která pomáhá najít dětem z dětského domova správnou životní cestu. „Měla jsem husí kůži, protože mě natáčení vrátilo do dob, kdy jsem měla spoustu otazníku v hlavě. Při poslechu písně jsem opět byla holka z děcáku, kterou odložili,“ popisuje své pocity z natáčení Veronika Kašáková, sama odchovankyně dětského domova a později finalistka České Miss 2014. „Ať před problémem zavíráme oči nebo ne, společnost odložených dětí nás obklopuje a je naší součástí. Měli bychom tedy vytvářet hezký domov sobě i jim.“ „Společně chceme na téma nechtěných dětí upozornit a přitáhnout k němu větší pozornost,“ vysvětluje záměr kapely zpěvák a kytarista Jiří „George“ Rain. Kapela se rozhodla pomoci dobré věci nejen hudbou, ale i finančně. Brzy spustí bankovní účet, na kterém bude vybírat dárcovské příspěvky pro práci fondu. „Nechtěná“ však nemá jen rozměr pomoci společností odstrčeným a nechtěným dětem, ale její význam je mnohem širší, jak vysvětluje autor textu katon. Jako nezamýšlenou inspirací se autorovi stalo kritikou oceňované filmové drama ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, Nemilovaní, vyprávějící o rozkladu rodiny. „Text se může klidně vztahovat na ženy, které zažily tvrdé zklamání v lásce nebo jim život uštědřil nespravedlivou lekci a nechal je opuštěné a nechtěné napospas osudu. Skutečné poselství slov je však univerzální. Týká se duše. Dnešní materiální doba drtí a křiví lidskou duši přívalem zbytečných věcí a duši nezbývá mnoho času pro růst.“   SEBASTIEN - Nechtěná (Official Video) | Smile Music     CITRON: Schoulená     Odkazy: https://www.sebastienofficial.com/    https://www.facebook.com/sebastienband   https://www.youtube.com/channel/UCCAaUea3hUWzx1Yx_j4hOjg  

 • Ohlédnutí za setkáním s papežem Františkem na Slovensku

  Po 12 letech byl naší zemi nejblíže papež František díky své účasti na Eucharistickém kongresu v Budapešti, kde slavil v neděli 12. 9. mši svatou. Poté se přesunul na Slovensko a my jsme mohli sledovat díky televizi setkání s ním na různých místech. Nejblíže nám byla možnost setkání s ním při mši sv. v Šaštíně. Plný autobus nebyla schopná vypravit žádná farnost v okolí, proto jsme se spojili se Zlínem a okolím a farností Bílovice. Dokonce se nám ozvala i paní od Opavy, která má syna ve Zlíně a mohla by se k nám připojit, ta se stala nejvzdálenější účastnicí v našem autobuse. Ještě 2 dny po mši sv. dojatě volala a moc děkovala za tuto možnost být tam s námi. Původně jsme chtěli jet do Šaštína až v 5:00 z Otrokovic. Poté, co se na stránkách návštěvy objevilo, že v 8:00 se uzavřou jak silnice, tak vstup do sektorů, jsem se rozhodli vyjet ještě o hodinu dříve, což se 10 km před Šaštínem, kde se již vytvořila kolona přijíždějících aut, ukázalo jako velmi prozíravé. Po vysednutí následoval přesun ke kontrolám jak vstupenek, tak bezpečnostním a mohli jsme se přesunout do nejbližšího sektoru. Před mší sv. projížděl papež František celým prostorem a my měli příležitost jej vidět z těsné blízkosti, přijmout požehnání a pozdravit jej zamáváním. Pak již se celé prostranství ztišilo a slavnostním průvodem a začala mše svatá. Po ní jsme byli domluveni, pokud se nám podaří, za hodinu bychom se potkali na místě, kde jsme vystupovali z autobusu. Jak jistě tušíte, podařilo se nám to později, ale vůbec to nikomu nevadilo, příjezd jsme stihli ještě před večerní mši svatou, při které jsem mohl hned sdílet, čím se mě papež František dotkl.   Děkujeme Pánu Bohu za možnost být na mši svaté s papežem Františkem, byť to organizačně nebylo jednoduché.   Pokud byste se chtěli vrátit k některému z poselství papeže Františka, najdete ji níže.     Príhovory Svätého Otca Františka počas návštevy Slovenska - september 2021 Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady cirkví Príhovor Svätého Otca po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou Príhovor Svätého Otca v bratislavskej Katedrále svätého Martina Príhovor pápeža Františka pri stretnutí so židovskou komunitou Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove Príhovor pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach Homília pápeža Františka, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne Záverečný príhovor Svätého Otca Františka na konci svätej omše v Šaštíne     Pokud si chcete připomenout atmosféru některého setkání s papežem, můžeme se k nim vracet díky záznamům Tv Lux.   SVÄTÁ OMŠA Z EUCHARISTICKÉHO KONGRESU V BUDAPEŠTI | nedeľa, 12.9. 2021   EKUMENICKÉ STRETNUTIE NA APOŠTOLSKEJ NUNCIATÚRE – PRÍHOVOR SV. OTCA | Nedeľa 12.9.2021   UVÍTACÍ CEREMONIÁL PRED PREZIDENTSKÝM PALÁCOM A PRÍHOVOR SV. OTCA | Pondelok, 13.9. 2021   STRETNUTIE S BISKUPMI, KŇAZMI A REHOĽNÍKMI V KATEDRÁLE SV. MARTINA V BRATISLAVE | 13.9. 2021   SÚKROMNÁ NÁVŠTEVA CENTRA „BETLEHEM“ V BRATISLAVE | Pondelok 13.9.2021   STRETNUTIE SO ŽIDOVSKOU KOMUNITOU NA RYBNOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE | Pondelok 13.9.2021   BOŽSKÁ LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO V PREŠOVE - Priamy prenos, 14.9.2021   STRETNUTIE PÁPEŽA FRANTIŠKA S RÓMSKOU KOMUNITOU V KOŠICIACH | 14.9.2021   STRETNUTIE S MLADÝMI NA ŠTADIÓNE LOKOMOTÍVA V KOŠICIACH, PRÍHOVOR SV. OTCA | Utorok 14.9.2021   SVÄTÁ OMŠA NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE PRI NÁRODNEJ SVÄTYNI V ŠAŠTÍNE - Priamy prenos, 15.9.2021