Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Evangelium (Jan 20,19-31) Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.   Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • Zamyšlení na 2. neděli velikonoční: Milosrdenství a radost

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Ak si myslíš, že tvoj život je naplnený len povinnosťami, starosťami, bolesťou, sklamaniami či neúspechmi, tak vedz, že to nie je pravda. Tvoj život je naplnený predovšetkým milosrdenstvom nášho Pána. Každý deň ťa ním veľmi konkrétne zahŕňa. Skús to vidieť pri niektorých situáciách, ktoré dnes zažiješ. Ak si myslíš, že tvoj život je bez šťavy, bez zápalu, bez vášne, tak to zmeň. Lebo Pánovo milosrdenstvo ťa volá k radosti a radosť vedie k rozdávaniu. Rozdávanie zas vedie ku vzťahom a láske. Je na tebe, čomu dáš prednosť. Či náreku nad sebou (aj ten má v živote svoje miesto, ale nie hlavné), alebo radosti z Pána. Je na tebe, čomu uveríš – či radosti plynúcej z lásky Boha k tebe, alebo svojim pocitom, ktoré ťa presviedčajú, že si nemožný, neschopný... nepekná, nezaujímavá... Lebo Boh ťa vidí ináč. Veď hádam si nemyslíš, že Ježiš by sa obetoval za niečo nemožné, škaredé, zbytočné, zlé? A on sa obetoval za Teba! Dokonca aj za mňa J. Iste, neprežívame to, čo apoštoli, ktorí videli Vzkrieseného na vlastné oči, ktorí sa ho dotýkali, hovorili s ním. No máme tú istú vieru ako oni – oni videli človeka a verili v Boha. My Ježiša ako človeka nevidíme, ale veríme, že je Boh a žije s nami. Dokonca v nás. To je dôvod, prečo môžeme a máme meniť svoj život na jednu trvalú radosť bez ohľadu na okolnosti. Lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky. Potešilo ma, keď nám na Veľkú noc volali známi, želali požehnané sviatky, ale pritom aj spomenuli, ako im chýba naše každoročné vyspevovanie veľkonočných piesní cestou zo slávenia Veľkonočnej vigílie. Potešilo ma, že im to chýba, že akosi očakávajú, že bude niekto, kto radosť z oslavy v kostole vynesie na ulice. Dúfam, že na budúci rok budú vyspevovať s nami na uliciach našej obce. Je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Daj najavo, že si obdarovaný, zahrnutý milosrdenstvom, Napríklad tak, že po sledovaní nejakého prenosu svätej omše vyjdeš zo svojho domu a budeš zo srdca – to znamená aj poriadne nahlas – spievať. Napríklad Raduj sa, Cirkev Kristova (my s manželkou vyjdeme a budeme vyspevovať Resucitó! od Kika Argüella). Keď uvidíš susedov, pozvi ich, nech spievajú s tebou. Možno zažijete spolu radosť z toho, že patríte Ježišovi... Hľadaj možnosti, ako prejaviť radosť. Lebo smutný svätý je smutný svätý...   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti | KDE JE?| P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.4.2021

  Jak vysvětlit dětem něco takového, jako je tajemství zmrtvýchvstání Krista? Pomůže vám o. Roman? Evangelium  (Jan 20,1-9) Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.   Nedělní kázání pro děti | KDE JE?| P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe ​ Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: JEŽÍŠ ŽIJE!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.4.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Kdyby si Ježíš ve chvíli, kdy ho přišli zajmout, zavolal na pomoc dvanáct legií andělů… Kdyby Ježíš sestoupil z kříže a umlčel by posmívající kněze… Kdyby Otec zasáhl ve chvíli, kdy Ježíš volal ve své opuštěnosti… Kdyby… Nic z těch kdyby se nestalo. Ježíš zemřel. A vstal z mrtvých! Dal Otci dokonalou odpověď lásky. Nepoužil svou moc ke zničení nepřítele, aby si zachránil život. Ne, přijal všechnu zlobu, kterou lidé vymysleli, podřídil se jí, dokonce jí podlehl. Ale vstal z mrtvých. A to je jediný důvod dnešní slavnosti, jediný důvod slavení Velikonočního třídenní. Na této pravdě - že Ježíš vstal z mrtvých a žije - stojí celé naše křesťanství! Bůh tak miloval svět, lidi, že vzal na sebe všechno zlo, které lidé postižení dědičným hříchem (včetně mě a tebe) napáchali. Ale nenechal to tak - moc toho zla prolomil Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Od toho okamžiku víme, že nic nás nedokáže oddělit od Boží lásky (viz Řím 8, 35. 38 - 39). Skrze křest jsme se stali součástí Boží rodiny, stali jsme se Božími domácími - neboť při křtu jsme tajemně s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých. Mocí Ducha nám bylo dáno ovoce Ježíšova velikonočního (paschálního) tajemství - utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. A tak máme dnes právo slavit. A dovolím si napsat, že máme i povinnost oslavovat. Vždyť nemůžeme zůstat nevděční u takových projevů lásky Boha k nám. Oslavujme zpěvem, oslavujme žalmy, oslavujme dobrým obědem a skvělým vínem, oslavujme však zejména dobrem ve vztahu ke každému, s kým se dnes setkáme. Aha, že je zákaz vycházení? Skvělé, máš možnost projevit kopec dobra své rodině, se kterou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možná je čas projevit kopec dobra sobě, například tím, že dovolíš jiným, aby ti projevili lásku. Ježíš žije! I ty žij! Aleluja!

 • Nedělní kázání pro děti i s návodem na pletení sítě

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2021

  Co by vás napadlo pro děti po přečtení pašijí? Inspirujte se u o. Romana Vlka.   Evangelium (úryvek z pašijí podle Marka) Hned zrána velekněží se staršími a učiteli Zákona, to je celá velerada, vynesli rozhodnutí, dali Ježíše v poutech odvést a vydali ho Pilátovi. Pilát se ho otázal: „Ty jsi židovský král?“ On mu odpověděl: „Ty (to) říkáš.“ Velekněží proti němu přednesli mnoho žalob. Pilát se ho znovu zeptal: „Nic neodpovídáš? Hleď, co všechno na tebe žalují!“ Ježíš však už vůbec nic neodpověděl, až se Pilát divil. O svátcích jim (vladař) propouštíval vězně, o kterého požádali. Právě byl ve vězení jistý Barabáš ještě s jinými vzbouřenci, protože se při vzpouře dopustili vraždy. Lid přišel nahoru a začal Piláta prosit o to, co pro ně vždycky dělával. Pilát jim na to řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“ Věděl totiž, že ho velekněží vydali z nenávisti. Velekněží však poštvali lid, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“ Oni začali křičet: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“ Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král“. Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu Syn Boží!“ Zpovzdálí také přihlížely (některé) ženy, mezi nimi Marie Magdalská, Marie, matka Jakuba Mladšího i Josefa, a Salome. Ty ho následovaly a sloužily mu už tehdy, když působil v Galileji – i mnoho jiných, které spolu s ním přišly do Jeruzaléma. Mezitím už nastal večer. Protože byl den příprav před sobotním svátkem, přišel vážený člen velerady Josef z Arimatie, který sám také očekával Boží království, a odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by už zemřel. Dal si proto zavolat setníka a ptal se ho, zdali je už mrtev. Když mu to setník potvrdil, daroval Josefovi mrtvé tělo. Ten koupil lněné plátno, sňal tělo, zavinul ho do plátna a uložil do hrobky, která byla vytesaná ve skále, a před vchod do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl (Ježíš) položen.   Nedělní kázání pro děti | ZTRÁTA = ZISK | P. Roman Vlk   Videonávod - pletení sítě     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA KVĚTNOU NEDĚLI: DOKONALÁ LÍTOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.3.2021

  Dnes bych chtěl, aby sis při čtení či poslechu biblických textů Květné neděle po každém z nich vzbudil dokonalou lítost. Je dobré mít tento úkon nacvičený. Vždyť nikdo z nás neví, kdy a kde ho zastihne smrt. Zároveň je však dobré a spásonosné tento úkon často opakovat jako projev lásky, jak naši odpověď na lásku, kterou nám projevuje Bůh. Ve Svatém týdnu se budou postupně číst všechny čtyři Písně o Hospodinově služebníku z knihy proroka Izaiáše. Popis jeho utrpení má v nás vzbuzovat nejen slzy spoluúčasti, ale zejména slzy lítosti. Vždyť my - každý osobně - jsme příčinou toho, že Ježíš musel trpět. To nebylo rozhodnutí Boha Otce, jak to někdy slyšíme, že poslal svého Syna na smrt. Ježíšovo utrpení, které prorocky popisuje Izaiáš, bylo důsledkem rozhodnutí lidí - těch konkrétních v Jeruzalémě v té době, ale i každého mého rozhodnutí upřednostnit hřích před láskou k Bohu, před poslušností jeho vůli, která mi vždy chce jen a jen dobře. Moje zvůle je nyní důvodem vzbudit si dokonalou lítost. Dnes zpíváme 22. žalm se známým veršem: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil." Čím si Ježíš zasloužil, že musel prožívat tento pocit? Nezpůsobilo ho to, že i já jsem nejednou opustil Boha? Jak muselo Otci krvácet srdce, když viděl, že od něho odcházím s postojem: "Nepotřebuji tě, chci plnit svou vůli, ne tvou?" To je důvod vzbudit si dokonalou lítost. Čtení z Listu Filipanům hovoří o Ježíšově dobrovolné oběti. "Zřekl se sám sebe… aby každý jazyk vyznával: Ježíš je Pán!" (2,7.11). Můžeme o tomto textu uvažovat dennodenně, i tak nikdy nepochopíme velikost Ježíšovy lásky, kterou nám projevil. A hrůzu našeho odmítání v hříchu, kterým mu do obličeje arogantně prohlašujeme: "Ne ty, ale já jsem pán!" To je důvod vzbudit si dokonalou lítost. Popis Ježíšova umučení (nejen) z Markova evangelia shrnuje vrchol našich hříchů a selhání a zároveň vrchol Ježíšovy lásky. Jak je dobře, že ten náš je menší a Ježíšův vrchol ten náš zcela pohltí. Tato Ježíšova láska je důvodem vzbudit si dokonalou lítost. Jak to udělat? Postavit se před Otce a přiznat se ke svým hříchům, velmi konkrétně. Vyjádřit nad nimi lítost, která obsahuje i vyznání lásky ("miluji, proto lituji"). Dát si předsevzetí vyzpovídat se z vyznaných těžkých hříchů, jakmile to bude možné. Poprosit o odpuštění - "pro krev Kristovu". Poděkovat za odpuštění - jako projev víry. Pokud chceme slavit Velikonoce jako čas vítězství nad ďáblem, smrtí a hříchem, často vyvolaná dokonalá lítost nás na to může velmi dobře připravit. Zakusíme při ní Boží lásku, projevenou na kříži, aplikovanou na nás, na každého z nás osobně. Velikonoce nebudou potom vzpomínáním na nějakou událost před dvěma tisíci let, ale vstupem do té události a novým přivlastněním si jejího ovoce v našem životě.

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.3.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat. Evangelium  (Jan 12,20-33) Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | DÁVÁ TI PŘEDNOST | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 22

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI POSTNÍ: ZMĚNA SMÝŠLENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.3.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Tento týden si dělám takové cvičení: často se snažím volat k Bohu slovy: "Sláva ti, Bože, navěky." Jako pomůcku jsem si vybral chvíli, kdy otevírám dveře, když procházím přes jejich práh. Moc mi to nejde, často na to zapomínám. Ráno si předsevzetí vždy obnovím a večer zkoumám, jak dlouho jsem ho dokázal aspoň jakžtakž plnit. Takové klasické postní cvičení. Trochu mě k němu motivovaly také texty, které jsem psal na uplynulou neděli - o Božím daru vykoupení - a to zcela zdarma, o jeho námluvách, o odpuštění, o naší bezvýchodné situaci a Boží milosti v daru nového života. Vnímal jsem, že chci Bohu děkovat, alespoň nějak ho oslavovat jako Zachránce, Lásku, Dobrotu… Zároveň však vnímám, jakoby Bůh tímto cvičením chtěl upevnit mou víru v to, že je vždy a za každých okolností dobrý. Například dnes. Byl jsem v potravinách a potkal jsem paní, která má náctiletou dcerku postiženou rakovinou. Přišel jsem domů a chvíli mi trvalo, než jsem se zmohl na "Sláva ti, Bože, navěky". Nebo každý den telefonuju s jednou příbuznou, které nedávno zemřela dcera po 15 letech ochrnutí. I v této situaci se učím volat: "Sláva ti, Bože, navěky. " A každý den kolem desáté si najdu informaci o nových počtech nakažených, hospitalizovaných a zemřelých na covid-19. Modlím se za ně a učím se i v této situaci říkat: "Sláva ti, Bože, navěky." Je to pro mě cvičení víry v Boží dobrotu. Ty situace, které jsem zmínil, jsou špatné a těžké. Nejen z mého pohledu, ale i z pohledu Boha. Bůh nechce žádné zlo. "Neboť Bůh stvořil člověka pro neporušitelnost, udělal ho obrazem své podoby, závistí ďábla však přišla na svět smrt" (Mdr 2,23-24a). Avšak respektuje naše rozhodnutí, respektuje zákonitosti přírody, respektuje následky špatných činů - ale to vše jen a jen proto, že z toho dokáže vytěžit dobro, které převyšuje jakoukoliv zlobu. Nevěříš? Podívej se na kříž. Z ohavného činu lidí, z našeho největšího zločinu Bůh dokázal udělat vykoupení. Když budeš v těchto dnech hledět na kříž a poslouchat o zlu ve světě, kdy možná tebe osobně nějaké zlo zasáhne, vzpomeň si na Ježíše, na "pšeničné zrno, které muselo odumřít, aby přineslo velkou úrodu" (srov. Jan 12, 24) a zkus vyznat svou důvěru v Boží lásku: "Sláva ti, Bože, navěky!" Lze použít slova žalmisty: "A ti, co touží po tvé pomoci, ať stále říkají: ‚Požehnán buď Hospodin!‘" (Ž 40, 17). Taková modlitba se ti může stát skutečným pokáním - metanoiou - změnou smýšlení.  

 • Nedělní kázání pro děti | VYVÝŠÍ TĚ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2021

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti...   Evangelium  (Jan 3,14-21) Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“   Nedělní kázání pro děti | VYVÝŠÍ TĚ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI POSTNÍ: VŠECHNO ZADARMO! A POKÁNÍ?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.3.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Celé dějiny lidstva dokazují, že naše záchrana z moci zla, z moci Zlého se udála jen a jen z milosti. Dnešní texty, čtené při slavení liturgie, to v podstatě sumarizují. Nejprve Izraelité - vlastní vinou se dostali do babylonského zajetí. Konstatování z Druhé knihy kronik je hrozné. Říká, že hrůzu zajetí způsobila "kněžská knížata", tedy nejvyšší duchovní představitelé národa. Svým způsobem života, svým smýšlením svedli i lid a už nebylo záchrany. A přece Bůh po sedmdesáti letech povolal zcela nečekaného zachránce - perského krále Kýra. Pavel v listu Efesanům říká, že všichni jsme byli pro hříchy mrtví. Domysli tento výrok do důsledků. Vnímáš, že nebyla žádná naděje, žádná možnost dostat se z moci zla, které způsobilo, že jsme byli mrtví? A přece: "Bůh, bohatý na milosrdenství, pro svou nesmírnou lásku, kterou nás miluje, ačkoli jsme byli pro hříchy mrtví, oživil nás s Kristem" (Ef 2,4-5). Ježíš v Janově evangeliu stejně ohlašuje ničím nezaslouženou Boží lásku, kterou nás zahrnul v Ježíši Kristu, abychom měli věčný život. Dvě věci se jasně objevují v těchto textech - bezvýchodnost naší situace a Boží milost. Smrt a život. Tma a světlo. Bůh nás nenechal v moci Zlého, ale odzbrojil ho a vrátil nám důstojnost a slávu Božích dětí. Nemohu říci, že Bůh nic za to nechce. Chce - chce naši lásku. A ta se projevuje novým životem, když už neotročíme hříchu (viz Ř 6, 6), ale žijeme jako Boží děti. Tolik dnešní hlásání radostné zvěsti o vykoupení. Nyní ta těžší část. Pokání. Zapomínáme na ně. Jeden příklad: vytrvale se modlíme za ukončení pandemie. Je to velmi dobrá věc. Ale velmi, velmi mi téměř při každé modlitbě - kterou slyším v médiích či někde čtu - chybí vyznávání našich hříchů a lítost nad nimi. Umělé potraty, rozvody, domácí násilí, zneužívání dětí, sváry, sváry, nepřátelství, hněvy, zločiny korupce, pohoršení maličkých…" Pokud nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete" (Lk 13, 5). Kdo prosí Boha o smilování, když někdo v médiích prohlašuje hroznou lež, že umělý potrat je základní lidské právo? Kdo pláče a naříká jako Židé u Zdi nářků nad zlem, které se děje? Bez pokání se nepohneme. A pod pokáním nemyslím jen půst a dobročinnost, ale radikální změnu smýšlení - Metanoia. Odvrhnout a zanechat zlo v jakékoliv podobě. Pokud chceme jen konec pandemie, která nám mnohým může ukončit tělesný život, ale nechceme zanechat zlo, které nám ničí duši, obdarovanou Božím životem, tak smýšlíme nesprávně a způsobujeme nesmírnou bolest našemu Otci. Jakého zla se zřekneš po přečtení tohoto textu? Který hřích (nemusí být tvůj, ale hřích naší společnosti) budeš Pánu vyznávat a s lítostí oplakávat? "Kdybych měl na tebe zapomenout, Jeruzaléme, ať mi zchromne pravice! Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu, když nedám přednost Jeruzalému před každou svou radostí." (Ž 137, 5-6).