Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MALÁ CESTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.10.2021

  Tento text píšu v pátek v den památky svaté Terezie od Dítěte Ježíše, kterou více známe jako Terezii z Lisieux. Právě její "malá cesta" mi vnukla myšlenku, o čem psát u tématu manželství. Všimněte si jedné drobnosti v dnešním evangeliu. Když Ježíš nejprve farizeům a potom učedníkům vysvětlil, jak je to s manželstvím, začali k němu nějací lidé přinášet děti, aby se jich dotkl (požehnal?). Jak reagovali učedníci? Okřikovali ty lidi, možná i samotné děti. Před chvílí řešili velkou věc, ale drobnost nepochopili ani nezvládli. Tak je to i v manželství. Pokud se řeší jen "velké věci", tak potom není času, místa, trpělivosti, ochoty zvládat drobnosti - poskládat umyté nádobí, zamést, co jsem rozsypal, odstřihnout a přinést růži, vyloupat hrách, nalít sklenici vína, podat kladivo, vynést odpadky… Každodenní drobnosti vytvářejí manželství. Tak jsme to kdysi slíbili - věrnost ve zdraví i v nemoci, ve štěstí i neštěstí… Ale pokud pod tím myslíme jen věrnost při rakovině či těžké autonehodě, ale nevidíme věrnost v polibku po probuzení, polibku při odchodu do práce, objetí, pohlazení, mnoha otázkách i mnoha odpovědích, tak jsme jako učedníci - chápeme podstatu manželství, ale "okřikujeme děti". Malá cesta svaté Terezie je právě o maličkostech. Ty, které jsem již zmínil, jsou jen jakousi drobnou ilustrací, neboť jsou jich stovky, možná tisíce denně. Právě ony vytvářejí pevný vztah - pokud je vidíme a děláme. Nebo všechno ničí, jestliže je nevidíme a ani neděláme (viz Pís 2,15). Když Adam pojmenoval všechna zvířata, Bůh viděl, že není spokojen. Viděl všechno, ale neměl s kým "hodit řeč". Byl sám. Ale když pak uviděl Evu, vykřikl od nadšení: "Konečně!!!" Kdy to zbabrali? Když na namlouvání ďábla začali řešit velké věci ("Budete jako Bůh!"): Místo toho, aby se věnovali zahradě, květům, zelenině, ovoci, tak řešili svou velikost namísto toho, aby se radovali ze své malosti, z toho, že se nemusí věnovat celosvětovým problémům, které by i tak nevyřešili. O ty se staral Bůh. I dnes je to tak: máme se věnovat hledání / budování Božího království. O vše ostatní se postará Bůh. I v manželství! Říkám to z vlastní zkušenosti.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.9.2021

  Evangelium (Mk 9,38-43.45.47-48) Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se učedníci Ježíše báli?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.9.2021

  Evangelium  (Mk 9,30-37) Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se učedníci Ježíše báli?     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘIJMOUT BOHA V BRATROVI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.9.2021

  „Když se bezbožní rozhodli odsoudit na potupnou smrt spravedlivého (srov. Mdr 2,12. 17-20, ani Bůh jim v tom nezabránil. Tak nač věřit takovému Bohu?“ Protože ten Spravedlivý třetího dne vstal z mrtvých.   Takto vnímám poselství dnešních čtení. Moje víra nestojí na tom, jestli mě Bůh zachrání či nezachrání před utrpením či smrtí, ale na tom, že mi slíbil věčný život s ním. A jestli mě k tomuto cíli povede přes chudobu nebo bohatství, přes zdraví či nemoc, přes úspěch nebo selhání, přes moc nebo bezmocnost, vše přijímám a chci se snažit žít v každé situaci tak, aby lidé kolem mě toužili žít s Ježíšem. Jak snadno se mi to píše. A jak těžko se to nejednou žije. Právě proto nám Bůh rozměňuje věčnost na drobné a nežádá od nás věrnost pro zítřek, ale pro dnešek. Dnes mám konat dobro, které Bůh pro mě připravil (srov. Ef 2,10). Byl tady papež a zanechal nám (věřím, že ve jménu Boha) kopec domácích úkolů. Mě osobně velmi oslovila slova kontemplace, tvořivost, nová abeceda, chléb, cesta, proroctví, soucit. Jsou to pro mě úkoly pro dnešek a zároveň pro roky. Co oslovilo tebe? Možná bychom měli přestat na několik měsíců (a možná i déle) hledat nové myšlenky, psát nové úvahy či jiné texty, a znovu a znovu číst, co nám Svatý Otec řekl, znovu a znovu uvažovat, k čemu nás Bůh jeho návštěvou povolal. Abychom to, co jsme poslední dny zažili a zejména slyšeli, nezasypali vrstvou jiných slov, "svárem, boji, rozbroji, vražděním a závistí", jak píše ve svém listě svatý Jakub. Namísto toho hledejme "moudrost, která je shora: "…především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká." (Jak 3,17). Bůh nám pomůže. Pokud budeme jeden druhého vnímat jako Boží dar. Pokud se budeme navzájem přijímat jako Boží děti (srov. Mk 9,37). Představ si v této chvíli člověka, kterého bys nejraději už nikdy nepotkal. To je jedno, z jakého důvodu. Co uděláš, když se s ním setkáš u nebeské brány? Vejdeš s ním do nebe, ruku v ruce? Nebo se otočíš a půjdeš jinam? Kam jinam? Nebo se otočí on a půjde jinam? Co když ti Bůh tehdy řekne: "Jdi za ním a přiveď ho zpět"? Jdeme do nebe. Ale nikdo nejde sám…! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POZORNĚ POSLOUCHAT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.9.2021

  Nerad řeším důležité věci e-maily či esemeskami. Nejednou se mi totiž stalo, že adresát našel v mých slovech něco, co tam vůbec nebylo, a byl problém. Něco podobného nám dnes předvedl apoštol Petr. Slyšel Ježíšova slova o jeho smrti a zmrtvýchvstání, ale slyšel jen to, co chtěl slyšet. Ježíše zrazoval od cesty, kterou měl jít: "To se ti nesmí stát!" Něco jiného slyšel, něco jiného pochopil. Už tuto neděli k nám přichází papež František. A před námi je obtížný úkol - poslouchat. Ale ne jakkoli, abychom nedopadli jako Petr. Ale poslouchat tak, abychom správně pochopili slova Svatého otce a pak je i uskutečňovali. V této souvislosti mě potěšil rozhovor (postoj.sk) s vedoucím slovenské redakce Vatican News Josefem Bartkovjakem, SJ, který řekl, že papež nemá černobílé odpovědi a vyjádření. Mluví tak, aby naslouchající musel přemýšlet… Tak si udělejme nácvik společného rozmýšlení. Všimni si první věty z dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše: "Hospodin Bůh mi otevřel ucho" (50, 5). Přesně o toto jde. Aby nám Bůh otevřel uši. Když se to stane, budeme podobně jako prorok neoblomní v konání dobra, na které nám papež poukáže. Jen se bojím, že jsme "zlenivěli poslouchat" (Žid 5, 11). Naštěstí náš Bůh je laskavý a neváhá posílat nám lidi, kteří jsou ochotni znovu "učit nás základním pravdám Božího slova" (srov. Žid 5, 12). Věřím, že papež je jedním z nich. Když nad Petrovou hlavou v dnešním evangeliu zahřměla tvrdá Ježíšova slova, zazněla výzva, která by nás měla každý den, v každé situaci vést k uvážení a jednání: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání jej" (Mk 8, 24 - 25). Jestliže pozorně a správně nasloucháme těmto slovům, nic nás nedonutí sloužit "zlu v jakékoliv podobě" (1 Sol 5, 22), ale budeme se ho varovat a dělat přesně naopak - konat "dobré skutky, které Bůh připravil" (Ef 2, 10). Jak si můžeme ověřit, zda správně slyšíme a dobře děláme? Podle ovoce, které přinášíme. Základní rozlišení najdeš v Listu Galaťanům (5,19-23). Už jsem potichu. Pozorně naslouchejme Svatému otci Františkovi! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Představujeme vám novým pořad "UŽ VÍM", ve kterém chceme odpovídat na otázky dětí.   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HŘÍŠNÍCI A TI OSTATNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Všimni si různých kategorií lidí, které jmenují dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35,4-7b); utlačovaní, hladovějící, věznění, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotci, vdovy, hříšníci (Ž 146,6-10); hluchoněmí (Mk 7,31-37). Víš, co mají společného? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká - hříšníci. Jejich cesty Pán hatí. Proč právě hříšníci? Neboť pod hříšníky se na tomto místě nemyslí běžný hříšník, který padá ve své slabosti, pro svou narušenou lidskou přirozenost, ale hříšník, který zatvrzele nechodí po Pánových cestách. Hříšník, který má Boha za nic. Buď šťastný, pokud patříš do kterékoliv z ostatních kategorií. Neboť to je Boží milost, že nepatříš do kategorie hříšníků, které Bůh musí zastavovat tím, že hatí jejich cesty. Ale pokud vnímáš, že Bůh hatí tvé cesty, buď mu vděčný za mimořádnou milost, kterou ti jako hříšníkovi projevuje, neboť tím tě chce přivést na své cesty, na cesty spravedlnosti, lásky, pokoje… Milovaný Ježíši, svěřuji se tvým laskavým rukám, které mě chtějí uzdravit a vést po Božích cestách. Tobě svěřuji i svoji hříšnost - prosím, zhať ty moje cesty, které nejsou tvými. Děkuji ti, že mi otvíráš uši, abych slyšel, jazyk, abych správně mluvil. Chci být svědkem tvé dobroty vůči mně. Amen. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Bernard

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

  Svatý Bernard je pro nás inspirací brát i těžké věci od Boha jako dar.   Stop Start se svatými | BERNARD | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HLOUPOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

    Existují - zjednodušeně řečeno - dva druhy hlouposti. První druh vyjadřuje myšlenka: "Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupý zůstane." Tedy hloupost jako nevědomost, jako neznalost. Druhou hloupost vyjadřuje myšlenka: "Téměř všichni křesťané mají jeden velký problém: vědí, co je správné, mají to v hlavě, ale podle toho nejednají, jejich jednání nejednou odporuje poznání." A o této hlouposti dnes chci psát. V evangeliu této neděle Ježíš vypočítává zlo, které vychází ze srdce člověka. "…z nitra, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlomyslnost, lež, necudnost, závist, rouhání, pýcha, hloupost (v českém liturgickém překladu máme nerozumnost). Tato zla vycházejí z nitra a poskvrňují člověka" (Mk 7,21-23). Všechny příklady jsou jasné kromě posledního. Hloupost. Jak může hloupost poskvrňovat člověka? Odpověď jsem našel v prvním čtení. Mojžíš říká Izraelcům, za jakých podmínek budou o nich říkat: "Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ" (Dt 4, 6). Ty podmínky vyjadřuje slovesy poslouchej, zachovávej, nepřidávej, neubírej, plň. Jejich rozumnost se projeví, pokud to, co jim Bůh zjevil, budou žít. V opačném případě se stanou hloupými. Neboť jen hloupý člověk dělá opak toho, o čem ví, že mu prospívá. Každý hřích je hloupost. Hloupost daného člověka (má i tvá), který ví, co od něj Bůh žádá, ale jedná opačně. Každý z nás je někdy takovým hlupákem. (Poznámka na okraj: podle definice hřích je vědomé překročení Božích příkazů. Tedy pokud o něčem nevím, že je to hřích, tak jsem ho nemohl spáchat. Ale zaviněná nevědomost je hříchem!) Jak dobře, že taková hloupost se dá léčit! Lítost, pokání, rozhodnutí změnit se, vytrvalý zápas o dobro, o soulad mezi poznáním a jednáním - to je cesta moudrosti. Celé Písmo bylo napsáno právě proto: "… je vdechnuto Bohem a užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený pro každé dobré dílo" (2 Tim 3,16-17). "Dávejte si tedy velký pozor, jak máte žít: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Využívejte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale pochopte, co je Pánova vůle" (Ef 5, 15 - 17). Proto se nehádejme o to či ono, ale žijme podle Pavlových slov: "Neboť v Kristu Ježíši ani obřízka nic neznamená ani neobřezanost, ale víra činná skrze lásku" (Gal 5, 6). Dosaď si za slova obřízka a neobřezanost dnešní slova, pro která se lidé hádají (možná i ty). A věz, že to nemá smysl, že je to hloupost, která nejednou vyjadřuje oba významy tohoto slova (i neznalost, i odporování pravdě). Důležitá je "víra činná skrze lásku". Kéž by i o nás platilo: "O jejich moudrosti vyprávějí národy a shromážděný lid je opěvuje" (Sir 44, 15). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Vlčí doupě - modleme se 40 dní před volbami za naši zem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Svatá Monika a svatý Augustin jsou pro nás vzorem vytrvalé modlitby, která přináší velké ovoce. Inspirováni jejich příkladem vystartujme do nového školního roku s modlitbou za naše politiky.   Stop Start se svatými | MONIKA A AUGUSTIN | P. Roman Vlk   Modlitební síť Vlčího Doupěte V době postní jsme se modlili za 709 lidi, ze svého okolí, kteří potřebují poznat Pána Ježíše.A v době velikonoční za vylití Ducha Svatého na 364 knězí. NOVÁ MISE Připojte se k modlitbě za naše politiky 40 dní před parlamentními volbami.Společnou modlitbu začínáme 29. srpna.