Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Letní tábor v Bánově

  Stejně jako každý rok se i letos uskutečnil dvoutýdenní oddílový tábor na louce u Suché Lozi. Přestože jsme toto místo navštívili již po dvanácté, byl tento tábor přece jen něčím speciální. Letos se totiž tábora zúčastnil pouze jeden oddíl – TOM 1419. Nebylo to tím, že bychom ten holčičí nechali doma, ale od ledna již fungujeme formálně jako oddíl jeden. Tématem letošního tábora byla „Velká bankovní loupež“. Samo o sobě zní děsivě, že jsme se učili na táboře krást, tisknout peníze, vyrábět uspávací bomby a podob-ně. Všechno ale bylo v konečném důsledku použito k dobru a ve stylu Robina Hooda jsme na konci tábora obrali bohaté a lakomé a obdarovali chudé a potřebné. Tábor byl rozdělený na dva úseky – v prvním týdnu jsme se nacházeli v naší tajné skrýši, kde jsme se připravovali na samotnou loupež, učili jsme se být nenápadní, odolní a fyzicky zdatní. Každý večer jsme se z našeho tajného sídla spojili s Profesorem, hlavou celé operace, skrze plně funkční pevnou linku v telefonní budce přímo v táboře.         Druhá fáze tábora, samotná loupež, byla odstartována přesunem ze skrýše do banky – cesta to byla dlouhá, proto jsme museli ujít hodně kilometrů a přespat na louce nedaleko tábora. Druhý týden jsme tedy strávili v bance, kde jsme čelili obléhání policií, sporům a neshodám uvnitř naší skupiny a dalším nástrahám. V bance jsme se snažili natisknou co nejvíce peněz, které jsme pak rozdali. Poslední táborový den jsme měli za úkol dotisknout poslední peníze a na pokyn Profesora se stáhnout z banky zpět do našeho tajného sídla. Naneštěstí do banky v posledních minutách dorazila policie, a tak jsme museli utíkat dříve, než jsme čekali. Všechno pro nás ale nakonec dobře dopadlo a všichni jsme se s Profesorem shledali v našem tajném doupěti. Vyhlásili jsme vítěze – tedy toho, kdo za celý tábor zvládnul natisknout co nejvíce peněz, a potom už jsme si jen užívali zasloužené oslavy a „žranici“. V sobotu jsme sbalili všechny věci, stany, vedoucí a děti a odjeli jsme zpět do civilizace, užít si sprchu a splachovací záchod. Už teď se všichni těšíme na příští tábor!    Petr Skalník Foto z tábora najdete zde: https://eu.zonerama.com/TOM-Otrokovice/Album/8724657   

 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    V neděli vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli.  Fom ke stažení zde: FOM 2020-04(08) web

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Malá velká bitva

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Elišky - Klárka Role Káti - Sárinka Role maminky – Bára   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Malá velká bitva   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POZVÁNKA

  Kráčet společně (Syn hodos)   Přestože se jako první téma dnešních čtení nabízí pokora, mně se tlačí téma Boží dobroty. „On zve všechny na svou hostinu, on hledí na víru a naději i lásku.“ Tak jsme kdysi zpívali v jedné mládežnické písni. Bůh ve své dobrotě zve všechny. Každému připravil místo. A nehledí na vznešenost pozvaného, ​​neboť jaká větší vznešenost existuje než to, že je někdo pozván Bohem? Když si někdo k této pozvánce připíše MUDr., Ing., PhD., biskup, papež,… nic mu to u nebeské brány, kde se kontrolují pozvánky, nepomůže. Ale pokud tam bude mít někým (Ježíšem?) dopsané tichý, pokorný… Co by dopsali lidé, se kterými žiješ, na tvou pozvánku, kterou tě ​​Bůh zve na hostinu u něho doma? Co by na ni dopsal Ježíš? Následující řádky jsem zkopíroval z textu, který jsem psal před třemi lety. Nedá mi nezmínit jeden příběh od nebeské brány: Svatý Petr měl jedno odpoledne něco naléhavě vyřídit a hledal, kdo by ho zastoupil ve službě. Pán Ježíš se mu ochotně nabídl a za chvilku už seděl za stolem, kde měl mikrofon připojen na vnější reproduktor a tlačítko automatického otevírání brány. Po chvíli se ozvalo rázné zabouchání. Pán Ježíš položil obligátní otázku: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ Ozvala se jasná odpověď: „Jsem skvělý teolog a celý život jsem věnoval studiu Ježíšova života.“ Pán Ježíš mu bez známky nadšení řekl: „No tak pojď.“ Po chvíli opět slyšet rázné bouchání na nebeskou bránu. Opět proběhl krátký rozhovor: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ – „Jsem slavný misionář a celý život jsem kázal o Ježíšovi.“ – „No tak pojď.“ Na nebeskou bránu kdosi nesměle zaklepal. Pán Ježíš se zeptal: „Kdo jsi a proč chceš jít do nebe?“ Ozval se nesmělý hlas: „Pane Ježíši, ty jsi tady u brány? To jsem já, babička ze Skalitého. Prosím tě, pusť mě dovnitř, můžeme dokončit rozhovor, co jsme ráno nestihli…“ Ať jsou texty této neděle pro tebe pohlazením i pozvánkou. „V tichosti konej své práce a budou tě ​​milovat více než člověka, co dary rozdává“ (Sir 3, 19). „Přiblížili jste se… k Ježíši…“ (Žid 12, 22.24). „Příteli, postup výše!“ (Lk 14, 10). Promluv si o tom s Ježíšem. Tak jednou u nebeské brány hned poznáš jeho hlas. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Konference Poslaný

  Každoročně začátkem září probíhá ve Valašských Kloboukách konference Poslaný. Letos to bude v sobotu 3. 9.   Den předtím v pátek 2. 9. se můžete těšit Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na evangelizační předprogram V RADOSTI. Tento program je určen široké veřejnosti se zaměřením na rodiny a vstup je zdarma. Vystoupí zde:   V rámci akce bude připraven také bohatý doprovodný program pro děti a mladé, kavárna a mnohé další.     Konference Poslaný  Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační. Je určena především pro služebníky, aktivní pomocníky ve farnostech, ale také pro všechny, kdo se touží aktivně podílet na životě církve. Konference je časem formace, sdílení, inspirace, a především čas modlitby, kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit, abychom skrze Krista, s Ním a v Něm přinášeli hojné ovoce pro Boží království už tady na zemi. Motto pro letošní rok jsme vybrali: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále (Mt 7, 24). Tématem letošního roku bychom se rádi vrátili k jádru naší služby, čímž je pevný základ v Kristu Ježíši. Věříme, že pokud celý svůj život, ať už osobní, či služební stavíme na pevných základech Boží lásky, nic námi neotřese, i když přijde jakákoli silná bouřka. Letošními hosty konference budou: P. JOZEF MIHOK, RIEKA ŽIVOTA, LCH LIVE, PAVOL STREŽO, P. PAVEL MACURA, SPOLEČENSTVÍ MARTINDOM, JHOANA KURBEL, P. KAMIL OBR, P. LUKÁŠ JAMBOR, P. PETR BULVAS, P. JAN BERKA, GEDEON A SPOLEČENSTVÍ PROJEKT ON a další.  V rámci programu se můžete těšit na společnou mši svatou, modlitby chval, vyučování a workshopy, diskuzní talk, možnosti ke svátosti smíření a přímluvných modliteb a další doprovodné programy. Pro předem přihlášené děti bude také připravena dětská konference. Na konferenci je nutné se předem přihlásit. Podrobnější informace, program i přihlášku naleznete zde: www.poslany.cz Na organizaci celé konference se podílí Nadační fond CREDO, Společenství Projekt ON, Římskokatolická farnost Valašské Klobouky a další.   

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Biřmování – nový pohled

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Filipa: Jakub Role Martina: David   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Biřmování - nový pohled   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OHLAŠOVÁNÍ

  Kráčet společně (Syn hodos)   Dnešní text začnu od 117. žalmu, který se dnes zpívá jako responsoriální žalm. Je kratičký, má jen dva verše. Jeden biblista o něm kdysi napsal, že je ze strany autora dost drzý, opovážlivý. Žádá totiž od všech národů a všech lidí, aby chválili a slavili Pána - Jahveho, neboť je milosrdný. Milosrdný vůči Izraelitům!!! Ne vůči všem národům a všem lidem, ale Izraelitům! A ještě víc – žádá tuto oslavu jako souhlas s tvrzením, že „pravda Páně trvá navěky“. Ti, co měli jiné bohy, jiné pravdy, měli najednou vyznávat, že jejich pravda už není pravda nebo je jen dočasná (relativní?) pravda, že jediná trvalá pravda je u Boha Izraelitů. Proč by to měli dělat? Proč bych se měl radovat, že soused, se kterým se možná zlobím (jako Izraelité byli ve válečném stavu téměř se všemi národy kolem sebe), vyhrál sto milionů? Nuže proto, že z Božího milosrdenství se dostalo i všem národům. Nejprve to vyjadřuje prorok Izaiáš, když říká, že i z nich si povolá mnohé, kteří budou Izraelitům bratry, ba že některé z těch „vybere i za kněze a levity“ (Iz 66, 21). A pak to potvrzuje Ježíš, který na otázku, zda bude málo spasených, odpovídá předpovědí, že přijdou mnozí ze všech stran a „budou stolovat v Božím království“ (Lk 13, 29). Vnímáš v těchto textech „všechny národy“ a „všechny lidi“ ze žalmu? To nejen Izraelité dosáhli milosrdenství, ale všichni – tedy i ty a já – jsme povoláni chválit a slavit Pána, „protože je velké jeho milosrdenství vůči nám" (Ž 117, 2a). A radostně ho můžeme slavit i pro jeho pravdu, která trvá navěky – vždyť si nás povolal a přivedl k sobě, čili jeho slovo se plní, je pravdivé. Z tohoto poznání však vyplývá jeden úkol, který by měl být pro nás velmi radostný. Pokud jsme poznali Boha jako milosrdného Otce, tak bychom to měli všem kolem sebe ohlašovat. Vyzývá nás k tomu responsoriální verš: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ To není úkol kněží. To je úkol a výsada každého, kdo zakusil Boží milosrdenství. A jak ohlašovat evangelium? Například tak, jako žalmista: „Chvalte Pána, oslavujte ho, neboť je velké jeho milosrdenství vůči mně a jeho pravda trvá navěky.“ Účinek těchto slov, změnu srdcí a postoje lidí kolem tebe nech na Boha. Ty ohlašuj. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Přijďte všichni na Ukončení prázdnin

    V neděli 28. 8. se na všechny těší vedoucí turistických oddílů od 17:00 na hřišti na ukončení prázdnin. Takhle zní jejich pozvánka: Prázdniny utekly jako voda a pomalu se nám blíží zase školní rok. Ale nesmutni! Ještě tu máme Bye bye holidays! Tak neváhej a vem s sebou kamarády, sourozence, rodiče či sousedy a přijďte si s námi užít poslední akci tohoto léta!  

 • Zájezd na poutní místo Mariazell

  Farnost Otrokovice ve spolupráci s městem zve na  poutní zájezd do Mariazell.   Sobota 10. 9. 2022 Cena: 990 Kč (zájezd se uskuteční při obsazenosti min. 35 lidí) Cena zahrnuje dopravu moderním autobusem a služby průvodce.   Přihlášení:  - v infocentru Otrokovická Beseda - nebo zde: http://www.otrokovickabeseda.cz/event/544970/mariazell-109-2022        Mariazell – je město ležící v rakouské spolkové republice Štýrsko. Žije zde přibližně 3 800 obyvatel. Je největším poutním místem Rakouska a jednou z nejvýznamnějších mariánských svatyní střední Evropy. Podle pramenů bylo poutní místo Mariazell založeno 21. prosince 1157.   Z Mariazellu se vydáme k jezeru Erlaufsee (5 km od poutního místa) - je to horské jezero na úpatí alpské oblasti v blízkosti vesnice Mitterbach am Erlaufsee v okresu Lilienfeld v Dolním Rakousku. A nakonec navštívíme klášter Lilienfeld-je dosud činné cisterciácké opatství s kostelem Nanaebevzetí Panny Marie, ležící v Lilienfeldu v Dolním Rakousku, v předhůří Alp.   Program:   4:00 odjezd z Otrokovic MHD Společenský dům 4.10 odjezd z Otrokovic zastávka u BESEDY 9:00 - 9:30 příjezd Mariazell 10:00 poutní mše sv. – slouží P. Pavel Šupol 11:00 - 14:00 (oběd, procházka kolem jezera) 15:00 příjezd klášter benediktů Lilienfeld Návrat do Otrokovic v nočním hodinách.      

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Záchranná mise

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Lenky: Evička Role Moniky: Eliška   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Záchranná mise   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030