Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Noc kostelů v Otrokovicích

    V letošním 15. ročníku, který se uskuteční v pátek 2. června po celé České republice, je aktuálně přihlášeno 1683 kostelů a modliteben. Připraveno je 5260 programů.   Noc kostelů 2023 – videospot     Program kostel sv. Vojtěcha 18:00 - 19:00 Bohoslužba se zaměřením pro děti 19:00 - 19:45 Koncert ZUŠ Otrokovice - Chvalme Pána zpěvem a tóny 19:00 - 21:30 Výstava v sále pod kostelem - život našich předků na Valašsku 19:45 - 21:30 Volná prohlídka kostela 19:45 - 21:30 Vstup na věž a zvonici kostela 21:30 - 22:30 Večer chval se závěrečným požehnáním Celovečerní program: Ruční přepisování Bible  Zapal svíčku za toho, koho máš rád     Program kostel sv. Michaela 19:00 – 21:30 Volná prohlídka kostela Zapal svíčku za toho, koho máš rád     Program kaple sv. Anny Kvítkovice 18:00 – 18:30 Modlitba růžence 18:30 – 21:30 Volná prohlídka kaple Zapal svíčku za toho, koho máš rád     Motto Noci kostelů 2023 zní: Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost. Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje… a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí jak jednat dál. Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je. R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání   Co je Noc kostelů? Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů také v Estonsku  (estonsky Kirikute Öö), v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. Vytváří prostor pro setkání a nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Umožňuje návštěvníkům prožít rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Spolu s katolickou církví se jí zúčastní křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví ČR. Více informací o Noci kostelů https://nockostelu.cz/    

 • NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

  Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview

 • Zamyšlení 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE - ZVĚSTOVAT KRISTA

  „Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši“ (Ž 66, 16). „Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista“ (Sk 8, 5). „Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje“ (1 Pt 3, 15). Co spojuje tyto tři citáty z dnešních čtení? Téma svědectví. To je první a nejdůležitější úloha Církve – vydávat svědectví o Kristu, o naději, kterou v něm máme. A protože Církev jsme i my – ty, co čteš tento text, i já co ho píšu – tak je to i náš nejdůležitější úkol. Toto potřebujeme dostat do krve. Nežijeme proto, abychom přijímali svátosti, či chodili do kostela, ale přijímáme svátosti, abychom žili s Bohem a vydávali o tom svědectví. Pokud si myslím, že žiji s Bohem, ale nikdo o tom neví, klamu sám sebe… I proto po delším váhání a odkládání píši následující svědectví: Čtrnáctého února letošního roku jsem se dozvěděl výsledky odběru kostní dřeně. Mám nevyléčitelnou nemoc se zatím nejasnou prognózou. Hned jsme se s manželkou začali modlit za mé uzdravení a prosbu o modlitbu jsme postupně rozšiřovali mezi naše přátele, příbuzné a známé. Zatím nejsem uzdraven, ale hned dva dny po oznámení diagnózy mi Pán dal toto slovo: „Bázeň před Pánem přidává dny, a léta bezbožných se budou zkracovat“ (Přís 10, 27). Chvíli trvalo, než jsem pochopil smysl tohoto Božího slova pro můj život. Nejprve jsem si totiž pomyslel: „Ale vždyť tohle vůbec neplatí. Nevidím to kolem sebe.“ A pak mi svitlo – věřím, že v moudrosti Ducha Svatého: „Nemám nárok ani na jeden den. Každý je Božím darem, Pokud mám před ním bázeň, tak každý nový den je darem od Pána, je přidán k těm, které mi už daroval. Pokud jsem však bezbožný, tak právě jsem se dozvěděl, že jsem přišel možná za dvacet let života, že se mi život zkrátil.“ Toto Boží slovo přineslo klid do mého srdce, a i s vysvětlením ho říkám každému, koho seznamuji se svou diagnózou. Každé ráno od té doby vstávám s vděčností, že mi Pán přidal další den. Pán mi dělá velké věci. Poslouchejte, všichni ctitelé Boží, a každému říkejte, co udělal nejen mně, ale také každému z vás. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

  Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. Z 240 milionů na 360 milionů vzrostl za poslední tři roky počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý sedmý křesťan trpí nějakou formou útlaku nebo diskriminace. Mučedníků pro víru bylo v loňském roce více než pět tisíc. Další 4542 křesťané byli vězněni bez procesu  téměř vždy na základě smyšlených obvinění. Bylo zaznamenáno 2110 útoků na kostely a křesťanské budovy. Zeměmi extrémního pronásledování jsou  Severní Korea, Somálsko, Jemen, Eritrea, Libye, Nigérie, Pákistán, Irán Afghánistán, Súdán a Indie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistických režimů a hinduistický extrémismus v Indii. V Indii jsou křesťané napadáni, biti, vyháněni a zároveň jsou nejčastější obětí obchodu s lidmi. Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde byly v poslední dekádě zavražděny desetitisíce křesťanů a statisíce byly   násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích subsaharské Afriky. Tragická je situace arménských křesťanů v Náhorním Karabachu, který z velké části obsadil Ázerbajdžán a křesťany na zbylém území se snaží blokovat. Nekončícím utrpením procházejí křesťané v Sýrii, kteří s lidem Sýrie nesou těžké následky války a sankcí uvalených Západem. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.   Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI Herbert Meier pronesl již před 17 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami - stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských skupin.“ Pozornost veřejnosti Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. Mnohé náboženské násilí na křesťanech je politiky, médii ale i některými náboženskými představiteli prezentováno jako etnický konflikt nebo spor o půdu. Důležitost modlitby V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.   Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční! Monika Kahancová, výkonná ředitelka  CSI ČS   Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z.s. Husovo nám. 1236 549 01 Nové Město nad Metují http://www.csi-cr.cz czechrepublic@gmail.com  tel.:737 852 903

 • ZAMYŠLENÍ 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE - KRITÉRIA A METODA

  Jak učedníci v Jeruzalémě věděli, kdo je „osvědčený, plný Ducha a moudrosti“ (srov. Sk 6, 3)? Museli to vědět. Apoštolové zase věděli, že to učedníci vědí, protože jim dali takový úkol. Kdybychom dnes v naší Církvi dali/dostali úkol podle těchto tří kritérií vybrat sedm lidí (například v diecézi nebo ve farnosti), asi bychom se spíše dočkali teologicko-biblicko-pastorační konference nebo alespoň přednášky na téma oprávněnosti či náročnosti daných kritérií, než skutečného výběru. Přitom v prvotní Církvi to zřejmě byla otázka jednoho odpoledne či večeře. Vždyť potřebovali jíst… Druhá věc, na kterou chci zaměřit pozornost, je metoda řešení. „… svolali shromáždění učedníků“ (Sk 6, 2). Kolik jich mohlo být? Po uzdravení chromého u Krásné brány chrámu Písmo uvádí, že „vzrostl počet mužů na pět tisíc“ (Sk 4, 4). Čili možná dnes nějaká průměrná farnost v našem prostředí. Připočítejme si k tomu náturu obyvatel Blízkého východu a můžeme mít představu o velmi bouřlivém setkání. Písmo však nic takového nezmiňuje. Apoštolové pojmenovali problém, navrhli řešení, které se všem líbilo, a hned jej uskutečnili. To je skutečný důkaz působení Ducha Svatého. Ale také toho, že ti všichni, co tam byli, se skutečně Duchem nechali vést. Že podřízenost Duchu nebyla pro ně jen nějaká teorie… Proč to tehdy šlo? Protože všichni byli zaměřeni na Ježíše. On je cesta, pravda a život. Na co jsi zaměřený ty? Je Ježíš pro tebe všechno? Nebo je to jen jeden ze zájmů, který bez problémů „vynecháš“, když máš jinou „nabídku“? Pokud Ježíš nebude pro každého pokřtěného na prvním místě, stále budeme jen živořit. Co kdyby farnosti dostaly za úkol oslovit každého pokřtěného a zeptat se ho: „Je pro tebe Ježíš nejdůležitější?“ Řekne-li ano, pak ho pozvat na shromáždění (například evangelizační setkání), pokud řekne ne, tak mu nabídnout doprovod, aby se Ježíš pro něho stal prvním. Potom by i pro nás kritéria apoštolů byla jasná a metoda reálná. Vždyť nás čeká tolik práce… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Pouť rodin a přátel Vlčího doupěte

    Zveme vás všechny na Pouť rodin a přátel Vlčího doupěte. Pouť se koná v neděli 21. května na Svatém Antonínku. Rádi vás uvidíme. Více informací najdete na našem webu: https://vlcidoupe.cz   Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Pouť

 • Zamyšlení „CO MÁME DĚLAT?“ (4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  „Období padesáti dnů od Neděle Pánova zmrtvýchvstání do neděle Seslání Ducha Svatého se slaví v radosti a plesání jako jeden sváteční den.“ Takto definují období, které právě prožíváme, Všeobecné směrnice o liturgickém roce a o kalendáři v bodě 22. Chtěl bych to někdy zažít – padesát dní radosti a plesání. V souvislosti s tím mi často přichází na mysl výzva Tobiho z Knihy Tobiáš: „Uspořádejte dny radosti a slavte ho [Pána]!“ (13, 8). Proto se ve mně rodí touha uspořádat i když ne dny, tak alespoň hodinu radosti v naší farnosti. Už mám také představu, co během ní dělat. Určitě bych chtěl, aby náš kostelní sbor na začátku zazpíval Aleluje z Händlova Mesiáše (mají to nacvičené, snad budou ochotni). Po jeho doznění by někdo přečetl text z Knihy Genesis o stvoření světa, celou první kapitolu. Nato bychom zpívali Žalm 104 – „Dobroreč, duše moje, Pánu!“ Celý, vždyť je tak nádherný! Následoval by krátký proslov plný radosti z Božího díla a plesání nad jeho dobrotou, kterou jsem zmiňoval před týdnem, následoval by úryvek z Písně písní – z 2. kapitoly, verše 8 – 14: „Hlas mého milého…: Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď!“ Po ní by byl zpěv písně z JKS - č.j. 198: Ó, slavný den s Kristem vítězem. A po zpěvu modlitby Otče náš by na závěr znovu zaznělo Händlovo Aleluja a z hodiny radosti (která by možná trvala i dvě hodiny) před Pánem bychom odcházeli za zpěvu Toto je den, který dal nám Pán. Proč právě tento výběr? Neboť u všech těch textů a písní se mi chvěje srdce a má duše jásá. Někdo jiný může mít jiný výběr. Možná se někde dá dohromady 5-6 takto do Pána zblázněných lidí a vznikne i celý den radosti. Co tedy máme dělat? „Ustavičně se radujte v Pánu! Opakuji: Radujte se" (Flp 4, 4). A tady je důvod naší radosti: „Já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli hojněji“ (Jan 10, 10). „… vždyť radost z Pána je vaše síla!“ (Neh 8, 10). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ

  Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk