Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Podklady k Týdnu modliteb za mládež

  Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. Pro letošní Světový den mládeže vybral Papež František motto: "Radujte se v naději!" (Řím 12,12)   Radujte se v naději! – Týden modliteb za mládež 2023   Papež František vybídl při závěrečné bohoslužbě Světových dnů mládeže v Lisabonu všechny mladé lidi, aby si domů do údolí všedních dní odnesli tyto tři podněty: zářit, poslouchat a nebát se. Mladý člověk je každý den pohlcován nepřeberným množstvím věcí, které jej odvádí od života s Kristem. Papež František v Lisabonu mladým lidem kladl na srdce: “Nezáříme tehdy, když se postavíme do světla reflektorů, nikoli, ty oslepují, takto nezáříme. Nezáříme, když vystavujeme dokonalý, uspořádaný a pěkně upravený obraz, i když se takto cítíme silní a úspěšní. Ne. Jsme prosyceni světlem, záříme, když přijmeme Ježíše a naučíme se milovat jako on. Milovat jako Ježíš: takto se rozjasníme, to nás přivádí k tomu, abychom byli dílem lásky.” Mladý člověk má tedy zářit, poslouchat a nebát se. Aby toho byl schopen, a tak kráčel světem ve světle evangelia a hlásal svým životem Krista, potřebuje naše modlitby. Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na Zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce. Inspirace a materiály: adorace pro Týden modliteb za mládež inspirace pro Týden modliteb za mládež plakát – k vytištění; plakát – na web modlitební kartička modlitba za mládež – k vytištění žehnací modlitba vnoučatům – k vytištění

 • Zamyšlení PÍLE (33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Přestože dnešní čtení nám nabízí několik témat k uvažování, mně se při jejich čtení vynořilo slovo píle. Je to v jakési návaznosti na čtení minulé neděle, které nás vyzývaly učit se moudrosti. Napsal jsem k tomu, že k jejímu dosažení je nutná vytrvalost. A dnes dodávám, že i píli. „Pracuje s chutí“ (Přís 31, 13). „Budeš jíst z práce svých rukou“ (Ž 128, 2). „Pět hřiven jsi mi dal a hle, dalších pět jsem získal“ (Mt 25, 20). Není to všechno o píli? Chceme-li být moudří, chceme-li být před Bohem bohatí, chceme-li jednou být „ustanoveni nad mnohými“ srov. (Mt 25, 21), potřebujeme být pilní ve všem, co děláme pro budování Božího království. Vlastně nic jiného bychom ani neměli dělat. Co to znamená v praxi? Odpovědně pracovat v zaměstnání, poctivě podnikat, s chutí se vzdělávat… vařit, péct, uklízet… Pro mě to teď znamená i přesně brát léky a příštích šest měsíců se tělesně šetřit, jak mi to přikázal lékař. To první by neměl být problém, to druhé mi jde těžko… Vzpomínám si na příběh, který mi říkal kamarád. Ještě za totality navštívil řeholní sestry, které bydlely na hradě ve Slovenské Ľupči. Byla tam sestřička, která měla sto let. Zeptal se jí, co dělá celé dny, protože už jen ležela, z pokoje nevycházela. Odpověď ho zaskočila: „Učím se zpívat aleluja.“ Každý může být usilovný při budování Božího království. Samozřejmě, každý podle svých schopností, postavení, situace. Usilovně nést svůj kříž… Kdoví, možná jednou dostanu na starost celou galaxii :) za píli při psaní těchto písmenek.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Mše svatá – bohoslužba oběti – tajemství víry, anamneze, doxologie

  V neděli jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali o obsahu eucharistické modlitby od proměňování až po pozdvihnutí kněze kalicha a misky a zvolání: „Skrze něho a sním….“ Dnes se taky zamyslíme nad tím, jaké používáme liturgické knihy a předměty při mši sv.   Znovu přímluvy (Liturgie.cz - 120" o mši sv. - Mše sv. 24)   Knihy pro mši (Liturgie - 120" o liturgii - Mše svatá 33)   Nádoby pro mši (Liturgie - 120" o liturgii - Mše svatá 34)  

 • Thabata Oliver a Stanley Jahoda

    Thabata Oliver se svým mužem Stanleym Jahodou (Stanley proto, protože Stanislav neumí v zahraničí vyslovit) několikrát navštívili naši farnost, a taky v ní zazpívali. Jsme vděční, že se u nás cítila, jak sama řekla, jako v rodině. Když se zmínili, že by ještě před svým odletem rádi přišli k nám na mši sv., tak jsme neváhali opět poprosit o zpěv s naší scholou. A pak jsme se ještě společně sešli k obědu, po kterém jsme se rozloučili před jejich odletem za týden do Ria. Při té příležitosti dostala od nás obraz s vlastním portrétem, který ji (i nás) dojal k slzám.       Letos v létě vystoupili i v rámci Večeru lidí dobré vůle na Velehradě.   Thabata Oliver - live in Velehrad 2023 - Czech Republic   Seznámení Thabaty se svým českým manželem Stanleym je vlastně takový zázrak a jeden z mnoha plodů pořádání křesťanského festivalu UNITED na Vsetíně. O jejich seznámení se Stanley rozpovídal při svém pozvání do REC PODCASTU.   V době kovidu jsem se Stanleym dělal tento rozhovor. http://hudba.signaly.cz/interpreti/1582-poznejte-stanlyho-jahodu-a-thabatu-oliver-z-rio-de-janeiro.html   O kapele Christafari, se kterou Thabata vystupovala v ČR, se dočtete zde. Christafari sloužili i na Valašsku v Bratřejově, odkud je taky svědectví zpěváka Marka Mohra o jeho cestě k víře a dnes k hlásání evangelia skrze hudbu po celém světě. Silným se pro mě stal jejich cíl – mají touhu, aby skrze jejich tvorbu milion lidí přijalo Ježíše do svého života.   http://hudba.signaly.cz/interpreti/1362-probu%C4%8Fme-v-sob%C4%9B-christafari.html   Christafari feat. Thabata Oliver (Hosanna)   Pomodleme se s nimi za mír na blízkém východě.   Jerusalem e Eu - (Jerusalem and Me with Subtitles)   YAHWEH Will Manifest Himself - CHRISTAFARI (Official Music Video) Reggae Version [Filmed in Israel]   Godzone tour 2023 v Brně - Jahve, Raffa, Elohim, Shaddai

 • P. Roman Vlk – BOŽÍ ZBROJ – Celý film

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   P. Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Celý film

 • Zamyšlení Dôležitý čas (32. nedeľa v Cezročnom období)

    Ak sa chceme naučiť múdrosti (tej, ktorá je zhora), potrebujeme na tom tvrdo pracovať. Vyjadrujú to ča-sové údaje z dnešných čítaní. Kniha múdrosti (6, 14) hovorí o včasnom ráne ako najlepšom čase na jej hľadanie. Žalmista zas spomína úsvit, hneď zarána (Ž 63, 2. 7), keď sa vinie k Bohu, keď o ňom rozjíma. A samotný Ježiš spomína polnoc ako čas, kedy desať panien zbadalo, že prichádza ženích. No taký prí-chod – sprievod mohol trvať dlho (s tým iste počítali aj tie panny, ktoré si bežali kúpiť oleja), takže možno ženích tiež prichádzal pri prvom brieždení. Čo nám tieto údaje hovoria? Že naša prvá činnosť po prebudení sa má byť upriamenie na Boha, hľada-nie jeho múdrosti. V spánku sa môžu mnohé veci v nás akoby rozplynúť, vytratiť. Ako to kdesi hovorí John Eldredge, večer zaspáva ako horlivý kresťan, plný lásky k Bohu, no ráno sa zobúdza ako neveriaci pohan; preto prvú rannú energiu venuje obnove svojej viery. Aj my sme k tomu dnešnými čítaniami volaní. Je jedno, či vstávame o štvrtej alebo o deviatej. V každom prípade prvá vec má byť otvoriť dvere a privítať múdrosť, ktorá tam sedí... (Múd 6, 14). Privítať Múdrosť, privinúť sa k Bohu. Pritom to vôbec nemusí trvať dlho – ako keď otvoríme dvere a vyzrieme von. Takýto spôsob života nás potom povedie k tomu, že prežívame celý deň v pokoji, že sa nezarmucujeme ako tí, čo nemajú nijakú nádej (pozri 1 Sol 4, 13), lebo vieme, že sme spolu s Bohom. Návod je jednoduchý, vyžaduje si však tvrdú drinu, zvanú vytrvalosť. Sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Bez dňa oddychu. Ovocie takej námahy je krásne a lahodné – Boh si v nás urobí príbytok (Jn 14, 23).  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Děkanátní setkání mládeže bude ve Zlíně

    Setkání mladých z děkanátů Zlín a Vizovice se koná v sobotu 25. listopadu v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.   Abychom znali počet účastníků a mohli se tomu přizpůsobit, vyplň prosím tuto přihlášku, která je závazná.   Přihlašování je možné do středy 22.11. do půlnoci.   https://docs.google.com/.../1lXxu2dCNGVwgJXxgNccd.../edit...    

 • Mše svatá – bohoslužba oběti – preface, proměňování

    V neděli jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali centru mše sv. – vzýváním Ducha Svatého nad dary a proměňováním. Zde jsou další zajímavé vysvětlení těchto částí.   Eucharistická modlitba (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 18)   Vzhůru srdce (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 19)   Preface (Liturgie.cz - 120" o liturgiii - Mše svatá 20)   Epikleze (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 21)   Proměňování (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 22)   Oběť (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 23)

 • Zamyšlení O KNĚŽÍCH (31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Manžel mé sestřenice kdysi dávno chodíval na mše svaté s pětikorunkou a desetikorunkou v kapse. Pokud se mu kázání líbilo, dal do zvonku deset korun. Pokud se mu líbilo méně, dal pět korun. Pokud se mu nelíbilo, nedal nic. Možná jsou i dnešní sbírky v našich kostelech tichým vyjádřením (ne)spokojenosti věřících se svým knězem… Téma dnešních čtení – tvrdá slova proroka Malachiáše na adresu kněží či našeho Pána Ježíše na adresu farizeů a zákoníků, tedy náboženských představitelů dané doby – v nás také může vyvolat podobná vyjádření, ba až rozčilení. Možná právě proto ten, kdo volil skladbu těchto čtení, dal jako responsoriový žalm jeden z nejvíc uklidňujících – o duši, která se cítí jako nasycené dítě v matčině náručí. A k tomu zvolání: „Pane, zachovej mou duši ve tvém pokoji“ vyjadřuje jasnou touhu, aby nás žádné nedostatky či přímo selhání (například kněží) nerozhodily a nevedly k rozčilení… Proto pokud v nás dnes tyto texty vyvolávají negativní vzpomínky a emoce, překonejme je tím, že se za konkrétního kněze pomodlíme, aby se staly takovými, jako Pavel. To znamená, aby nám mohli kdykoli říci: „Napodobujte mě, stejně jako já napodobuji Krista“ (1 Kor 11, 1). Z druhé strany je důležité, abychom byli pro naše kněze oporou a povzbuzením svým životem, ale i svým zájmem o ně. Z vlastní zkušenosti vím, jak je to někdy náročné, ale nevzdávejme se. Abychom i my mohli říci knězi v naší farnosti: „Nevíš si rady? Napodobuj mě, stejně jako já napodobuji Krista.“  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/