Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ (NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE NEBE I ZEMĚ): KONEC!

  Kráčet společně (Syn hodos)     Velmi se mi líbí, jak třetí vydání Římského misálu upřesnilo název dnešní slavnosti – ze slavnosti Krista Krále máme slavnost Našeho Pána Ježíše Krista, Krále nebe i země. Krásné vyjádření! Náš Král! Král nebe i země! Náš Pán je naším Králem, ale také Králem všeho. Z tohoto pohledu jsou dnešní čtení na konci církevního roku velmi pozitivní a povzbuzující. Odhalují totiž jednu zásadní pravdu – pro věřícího člověka neexistuje něco jako konec. Definitivní konec. Stačí se podívat na dnešní evangelium a dialog Krista a kajícího lotra. Ti, co na ně hleděli, viděli jejich konec. Definitivní konec na kříži. Ale lotr (!) viděl dál. Umírajícímu Kristu řekl: „Ježíši, vzpomeň si na mě, když přijdeš do svého království.“ A Ježíš také viděl dál. Jak by mu jinak mohl říct: „Dnes budeš se mnou v ráji“? Oba měli perspektivu, kterou nemohla smrt zničit. V tomto významu vnímám i dnešní responzorium ze 122. žalmu: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“ To je perspektiva pro každého věřícího. V kontextu této neděle a dnešních čtení se netýká vstupování do nějakého kostela, ale toho, že když pro nás nastane konec zde na zemi, tak půjdeme dále - s radostí do Pánova domu, domů, kde už nikdy nebude žádný konec. Nechce-li se ti tomu věřit, přečti si Pavlův chvalozpěv na Krista z Listu Kolosanům, který tvoří dnešní druhé čtení (1, 12–20). Bůh udělal velké věci – a ne nějakému světu, ale mně i tobě. Přenesl nás z moci tmy do království svého milovaného Syna. To se stalo při křtu a my od té doby žijeme jako královské děti. Daroval nám odpuštění hříchů. Jsme vykoupeni! Tak nežijme jako žebráci! Vždyť Bůh je náš Otec! „Milosrdný a milostivý, shovívavý a velmi laskavý!“ Proto si s radostí nacvičujme tento týden každý den putování do Pánova domu – to poslední, které nás každého dříve či později čeká. Připomínej si to, když půjdeš do kostela. Když budeš večer usínat. Připomínej si to, když si budeš sedat za volant. Mysli na to, když půjdeš k lékaři na nějaké vyšetření, byť banální. „Půjdeme do domu Pánova. S radostí.“ To chce nácvik. Začni už dnes, abys byl připraven, když přijde kříž a konec, který není konec. Čeká tě tvůj Král! PS. Po přečtení tohoto textu mi přišla na mysl ještě jedna věc. Do domu Páně se nikdo z nás nedostane sám. „Půjdeme.“ Jsme společenství. Snažit se vklouznout do nebe sám je nesmysl. Jsme povoláni jít spolu. Tak to tak čiňme. Ať nikdo kolem nás není sám. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Červená středa – podpořme bojovníky za víru a svobodu

  Ve středu 23. 11. proběhne po celém světě iniciativa Červená středa. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě̌ pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).    V Otrokovicích se k této iniciativě připojíme v kostele sv. Vojtěcha: - nasvícením kostela - modlitbou růžence v 17:30 - od 18:00 večerní mší svatou - následnou adorací   Červená středa 2022 - pozvánka (Petr Jašek, Václav Malý, David Maxa)   Benefiční koncert Červená středa 23. 11. ŽIVĚ na @Tv Noe   Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Více infomrací: https://www.cervenastreda.cz/   Červená středa 2022 - Petr Jašek (celý rozhovor)   Červená středa 2022 - Václav Malý (celý rozhovor)   Červená středa 2022 - rabín David Maxa (celý rozhovor)

 • Bojovníci za svobodu – Pavel Záleský

  Troufnu si říct, že v každé farnosti se našli velmi stateční lidé, kteří trpěli kvůli své víře. Nejinak tomu bylo i u nás v Otrokovicích. Všem patří v dnešní den poděkování za jejich věrnost. Zástupně jejich příběhy bude zastupovat Pavel Záleský, jehož příběh je bohatě zdokumentován.   ČT: Neznámí hrdinové - Řekl ďáblovi ne https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/210452801390014/   ČRo: Stovky samizdatů, půl miliónu podpisů. Příběh disidenta a katolíka Pavla Záleského https://www.mujrozhlas.cz/pribehy-20-stoleti/stovky-samizdatu-pul-milionu-podpisu-pribeh-disidenta-katolika-pavla-zaleskeho   Paměť národa – Pavel Záleský https://www.pametnaroda.cz/cs/zalesky-pavel-1955   ČT: Soud ve Zlíně po víc než třiceti letech uznal rehabilitaci bývalého disidenta Pavla Záleského https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3528945-soud-ve-zline-po-vic-nez-triceti-letech-uznal-rehabilitaci-byvaleho-disidenta-pavla   Foto: Pavel Záleský v tyrolském kroji, archiv farnosti

 • Bojovníci za svobodu – P. František Sedláček

  Prožíváme vzácný den v historii našeho národa, kdy jsme 17. 11. 1989 získali svobodu. V době komunismu spoustu lidí trpělo pro svoji víru, mezi nimi i vzácní kněží. Mezi takové se jistě řadí o. František Sedláček, který v současné době spravuje poutní místo Štípa. Poznejte příběh jeho povolání, odsun do pohraničí za svou kněžskou službu. Letos mu byla udělena za jeho dosavadní činnost ve farnosti Hvozdná, kterou spravuje ze Štípy, Pamětní medaile obce Hvozdná.   Foto: https://www.stipa.cz/   Pamětní medaile obce Hvozdná 2022   Paměť národa - P. František Sedláček: https://www.pametnaroda.cz/cs/sedlacek-frantisek-1951

 • Speciální číslo FARNÍHO OBČASNÍKU – hledáme dobrovolníky

    V neděli vyšel další Farní občasník, tentokrát speciální vydání. Najdete v něm rozhovor s Danielem Guerym z Francie, který má přehled o životě církve ve světě. Zajímal nás jeho pohled na naši farnost v době, kdy ubývá lidí, povolání ke kněžství jsou malá, kněz v budoucnu bude mít více farností. Jak se na tuto dobu připravit, jaké zkušenosti posbíral při svých cestách po světě a spoluprací s Vatikánem? Manželé Čechovi nám přiblížili, jak se Daniel dostal do Otrokovic, kam se rád vrací. Nejdůležitější částí je představení služeb, kde se hledají dobrovolníci, kteří by nahradili starší členy farnosti, kterým zdraví již nedovoluje se podílet na různých aktivitách. Prosíme o vyplnění dotazníku a přinesení v neděli 20. 11. na všechny mše.   FOM speciál ke stažení zde: FOM 2022 speciál web   Dotazník ke stažení zde: Dotazník k činnostem

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Modlitba před jídlem

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Modlitba před jídlem

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘÍPRAVA

    Kráčet společně (Syn hodos)   V Liturgii hodin je několik možností, jak se modlit žalmy. Jednou je možnost vždy po pár verších (v žalmu je to vyznačeno širší mezerou mezi řádky) opakovat responzorium, které je k danému žalmu vybráno. Přesně toto jsem udělal při čtení evangelia této neděle – po každé větě jsem si vložil verš z responzoriálního žalmu. A před očima se mi objevil nesmírně povzbuzující text… Tím veršem byla slova: „Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Ž 98, 6b). Tento žalm Církev dala na dnešní neděli jako naši odpověď na texty o konci světa, když „vše bude zbořeno“ (Lk 21, 6), když „Pán přijde soudit živé i mrtvé“ (responzorium). Podobná vyjádření v nás mohou vyvolávat strach a obavy: „Obstojím?“ Ale Ježíš nám ukazuje jinou perspektivu: „Vzpřimte se, zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení“ (zpěv před evangeliem). Právě proto mě nadchlo moje čtení evangelia spojené s opakováním zmiňovaného verše – neboť mě stavělo přesně do takové perspektivy. Vnímal jsem, jak ve mně opět roste touha po Kristově druhém příchodu. Možná se to stane dnes… A druhým přínosem tohoto cvičení je pro mě to, že se tak stávám vnitřně připravenější na to, že Ježíš jednou přijde – že „budou hrůzy a velká znamení na nebi“ (Lk 21, 11). Nacvičuji si to: „Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Jásejte před tváří Krále a Pána. Ale ani vlas se vám z hlavy neztratí. Jásejte před tváří Krále a Pána. Pokud vytrváte, zachováte si život. Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Lk 21, 17–19; Ž 98, 6b). Ježíš přijde. To je jisté. Nevíme kdy. I to je jisté. Ale umíme se na to připravit. Možná právě takovým cvičením, jaké zde dnes navrhuji: vzít si verš o jásotu ze žalmu a vkládat ho například do textů z Knihy zjevení, které se budou číst při mších svatých nejbližší dva týdny. Možná je uvidíme v jiném světle, budou pro nás zdrojem naděje a útěchy, opět nám odhalí, že Bůh má všechno v rukou. Zkus to: „Jásejte před tváří Krále a Pána.“ Zkus to spolu s někým. Ježíše přece nebudeš vítat sám.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Adventní restart s Božím slovem

    Toužíš prožít advent smysluplně - obnovit každodenní modlitbu a četbu Písma? Víš, že sám to nedokážeš a potřebuješ k tomu podporu společenství a účinné prostředky, které Ti Tvé rozhodnutí usnadní?   Pokud ano - ADVENTNÍ RESTART je pro Tebe!       O co se jedná? Od pondělí 21. listopadu až do pátku 23. prosince si vyhradit každý den 2krát 10 minut (buď ráno/večer, ráno/v poledne nebo v poledne/večer)   Jak prožívat těchto 10 minut: 1. Během tohoto času nepoužívat mobil, ani počítač. 2. Najít si klidné místo a posadit se. 3. První dvě minuty: ztišení, uvědomení si Boží Přítomnosti. 4. Dalších 6 minut: přečíst si nahlas nebo polohlasně úryvek z Božího Slova a následující úvahu z knihy DEN PO DNI (knihu zašleme po přihlášení). 5. Poslední 2 minuty: zůstat v tichu v Boží Přítomnosti se Slovem nebo jen tak...   Co dalšího se doporučuje (není povinné) V časovém úseku 33 dní, kdy probíhá adventní restart doporučujeme naplánovat si jeden den (nejlépe i s nocí) samoty s Bohem. Můžeš k tomu využít i náš komunitní dům (je potřeba se předem domluvit) nebo jiné místo, kde se můžeš modlit a zůstat nerušen (nějaké poutní místo nebo místo v přírodě). První a třetí adventní neděli (27.11. a 11.12.) bude večer ve 20:00 možnost připojit se na ZOOM a ve skupinkách sdílet svou zkušenost s modlitbou a četbou. Tato aktivita není povinná, je pro ty, kdo mají zájem se sdílet s druhými i touto formou. ADVENTNÍ RESTART začíná na SLAVNOST KRISTA KRÁLE - v neděli 20. listopadu 2022 ve 20:00 úvodní setkání přes ZOOM Pokud se chceš přihlásit:  Potřebujeme: a) Tvůj mail - k zaslání odkazů na setkání přes ZOOM. b) Knihu DEN PO DNI si budete moci prohlédnout a objednat v neděli v kostele a objednali bychom je najednou. V přihláškovém formuláři napište poznámku Knihu jsem si objednal přes o. Šupola c) Pokud si chcete knihu objednat sami: Vyplňte poštovní adresu, na kterou vám bude zaslána kniha DEN PO DNI. Příspěvek 300,- Kč za knihu + 40,-poštovné (č. účtu vám zašlou po přihlášení). Přihláškový formulář: https://akce.blahoslavenstvi.cz/adventni-restart Za celou Komunitu Blahoslavenství v Dolanech zdraví sr. Lucie Foto: Dominik Novák, Člověk a víra    

 • Týden modliteb za mládež

    V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež - TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. V týdnu od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi. Nebojte se uspořádat modlitební setkání ve vašich farnostech. Modlit se může opravdu každý! Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace. Zapojte farníky všech věkových kategorií. Napište nám termín a místo setkání na anobohu@gmail.com, pomůžeme vám s propagací. Přečtěte si také poselství, které k světovému dni mládeže vydal papež František. V průběhu týdne bude také možnost se spojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. Každý den ve 12 hodin se bude přenášet mše svatá obětovaná za mladé lidi. Ve středu 16. 11. v 21:05 proběhne adorace a v neděli 20. 11. v 10:30 poběží přenos ze závěrečné bohoslužby z ostravsko-opavského diecézního setkání. Téma ANO BOHU: Mariino ANO BOHU! je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ANO BOHU! by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou.  TMM je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit.  Bez ANO BOHU! budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni spěchat za Božími věcmi a potom právě s velkou radostí ohlašovat evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své síly, nebáli se vykročit a spěchat. Také aby všichni, pro které setkání v diecézích připravujeme měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil. Zde si můžete stáhnout všechny materiály.   Zdroj: https://www.cirkev.cz/

 • Listopad v naší farnosti patří Bibli

    V průběhu měsíce listopadu se chceme hlouběji setkat s Božím slovem. Posloužit nám k tomu může několik večerů nazvaných Setkání s Božím slovem, které si pro nás připravila komunita Koinonia Jana Křtitele z Plzně. Na jednotlivá setkání není nutné se přihlašovat, vezměte si sebou Bibli. Budeme vděční za dobrovolný příspěvek.