Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Ohlédnutí za oslavami sv. Vojtěcha

    Poděkování patří všem, kdo se podíleli na oslavách patrona našeho kostela sv. Vojtěcha. Jejich atmosféru si můžete připomenout skrze video i fotografie.     Oslavy jsme začali 21. Svatovojtěšskou veselicí 15. 4. 2023 ve stylu Benátské noci     Foto zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/9674612     Nezapomenutelné zůstává setkání s o. Mariánem Pospěchou při mši svaté a beseda s ním po mši sv. Foto zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/9767830      Hlavním dnem oslav byla neděle přímo na svátek sv. Vojtěcha 23. 4. 2023 V bohatém programu si po mších sv. mohl vybrat každý od nejmenších až po největší a to od rána až do večera. Foto zde: https://eu.zonerama.com/farnostotrokovice/Album/9700572

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT UVÁDÍ FILM ČERNOBÍLÝ SVĚT

    V pondělí 1. 5. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha pokračuje Filmový apoštolát promítáním filmu Černovílý svět.  Vstup volný.   Eugenia „Skeeter“ Phelanová právě dokončila školu a je rozhodnuta začít se živit psaním. Na rozdíl od dívek, v jejichž společnosti ve městě Jackson v Mississippi vyrostla, touží Skeeter po kariéře a je zcela smířena s tím, že manželství a děti budou muset nějaký čas počkat. To se setkává s velkým odporem jak u jejích vdaných kamarádek, tak především u její matky. Když se jí podaří získat práci v místních novinách, požádá o pomoc Aibileen, služku své nejlepší kamarádky, a následně začíná na popud nakladatele pracovat na tajném spisovatelském projektu.Aibileen Clarková strávila celý život jako služebná v domech bílých lidí v Jacksonu. Vychovala pro své zaměstnavatele 17 dětí a jednoho vlastního syna, který tragicky a zcela zbytečně zemřel během nehody. Aibileen, zarmoucená ztrátou svého jediného dítěte, je velkou oporou jak víra, tak její nejlepší kamarádka Minny. Když jí do života vstoupí Skeeter, Aibileen zjišťuje, že je poprvé v životě ochotna se s někým podělit o své zážitky a zkušenosti – ačkoliv tento zdánlivě prostý čin s sebou nese velká rizika.Přímočará Minny Jacksonová je třiatřicetiletá služebná, která má pověst nejlepší kuchařky v Mississippi. Pracuje pro Hilly Holbrookovou (Bryce Dallas Howard), ale následkem vzdoru je z práce vyhozena a nucena vydat se na periferii Jacksonu, kde pracuje pro osamělou Celii Footeovou (Jessica Chastain). Minny je Aibileenina nejlepší kamarádka a pomáhala jí vyrovnat se se ztrátou jediného syna. Ačkoliv je silná a nezávislá, je Minny současně velice rozumná a také zdravě skeptická, co se Skeeteřina projektu týče.Mezi trojicí žen vznikne doslova sesterské pouto, které jim pomáhá překonat těžkosti, jimž jsou během svého snažení vystaveny, a pomáhá jim uvědomovat si, že občas je třeba vybočit ze zajetých kolejí – i pokud to znamená nutnost konfrontovat celé město tváří v tvář a ukázat mu, že doba se mění. (oficiální text distributora)  

 • Zamyšlení ZPÍVEJME ALELUJA (3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  Dnes píšu text na kolenou. Ne ze zbožnosti, ale z nezbytnosti. Seklo mě v kříži a nemohu „bezbolestně“ sedět. Ale doufám, že text nebude tak ubolený, jako je ubolené mé tělo. Ačkoli evangelium nás láká k tématu emauzských učedníků, víc mě přitahuje apoštol Petr. Má dnes hlavní slovo v prvním i druhém čtení. A co říká? Zdůrazňuje Ježíšovo zmrtvýchvstání: „Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky“ (Sk 2, 32) a jeho smysl: „…byli jste vykoupeni ne porušitelným stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista, bezúhonného a neposkvrněného Beránka“ ( 1 Pt 1, 18–19). Událost na cestě do Emauz, vlastně její úplný závěr, když se emauzští učedníci vrátí do Jeruzaléma, je východiskem tohoto Petrova svědectví: „Pán opravdu vstal z mrtvých a zjevil se Šimonovi“ (Lk 24, 34). Petr si nevymýšlí ani nemluví nějaké hypotézy, neboť Ježíš se mu zjevil, Ježíš žije! Naše slavení Ježíšova zmrtvýchvstání – a s tím souvisejícího nového života, který jsme ve křtu dostali – stojí na svědectví apoštolů, ale zejména Petra. Jeho jistota ohlašování této události je strhující. Nenechává prostor k žádné pochybnosti. Neodvolává se na prázdný hrob, ale přímo tvrdí: „Já jsem se se vzkříšeným Ježíšem setkal!“ Pokud věříme jeho svědectví, tak nás naplňuje radost, která se nedá ukrýt. Rád koukám a poslouchám na youtube video, na kterém Kiko Argüello, zakladatel Neokatechumenátního hnutí, zpívá svou asi nejznámější píseň Resucito (www.youtube.com/watch?v=wpfcZbmC3Hg). Přestože obrazem na tomto videu jsou jen fotografie, zvuk vyjadřuje nesmírnou radost v hlasech zpívajících. Tak bych chtěl, aby ji zpívali na mém pohřbu… ale do té doby ji ještě musím naučit lidi v naší farnosti. „Smrt, kdepak jsi, ó, smrti? Kde je moje smrt? Kde je tvé vítězství? Aleluja… Radujme se, radujme se, bratři! Neboť když se dnes milujeme, to proto, že on z mrtvých vstal. Aleluja… Pokud s ním umíráme, s ním i žít budeme, s ním zpívat budeme: Aleluja! Aleluja…“ Moji milí, zpívejme Aleluja! Vždyť Ježíš žije! Nemůžeme, nesmíme mlčet! Jak se lidé kolem nás bez našeho zpěvu, bez naší radosti, bez našeho svědectví dozvědí, že je naděje, že je věčný život? Jak se dozví, co Bůh pro nás udělal a jak nesmírně, do krajnosti nás miluje? Zpívejme Aleluja! Všude a každému! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Ve Vlčím doupěti vyhrála naše Zuzanka

    Vlči doupě nám nabídlo nejenom zajímavé video na každý den postní doby, ale taky soutěž. Z 250 správných odpovědí bylo vylosováno 40 dětí a mezi nimi se můžeme radovat spolu s naší Zuzankou Janotovou, která vyhrála nádehrný křížek, do kterého si vloží vzácnou pravou perlu. Zuzko, gratulujeme.   Roman Vlk | POSTNÍ PUTOVÁNÍ | Kdo vyhrál v soutěži?

 • OSLAVY SV. VOJTĚCHA

    Srdečně zveme na oslavy posvěcení kostela a patrona našeho kostela sv. Vojtěcha.  Oslavy začnou již v pátek mší sv. v 18:00 s o. Mariánem Pospěchou a budou pokračovat celou neděli. Mše sv. bude sloužit o. Jan Polák a budou pokračovat bohatým programem.  

 • Zamyšlení TICHO MILOSRDENSTVÍ (2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  U tématu této neděle – milosrdenství – potřebuji ztichnout a mlčet. Tiše. Jen ticho a úžas, neboť „jeho milosrdenství trvá navěky“. Tak ať říkají všichni bohabojní. Promítám si slovo milosrdenství do všech textů, které dnes čtu, do rozhovorů, do setkání, do událostí v Církvi i ve světě. Všude je jeho milosrdenství. Jinak by už nebylo nic. Jeho milosrdenství pro mě. Navěky. Jeho milosrdenství pro tebe. Navěky. Jeho milosrdenství pro každého, koho znám. Abych i já byl milosrdný. „Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději“ (1 Pt 1, 3). Dnes, Milosrdný, slavíme a zvelebujeme tvé milosrdenství. Nepochopitelné, nesmírné, přesahující každou naši představu a míru. Těšíme se na nebe, kde budeme celou věčnost poznávat, co všechno je dílem tvého milosrdenství. A slavit tě. „Oslavujme Pána, neboť je dobrý, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.“ Aleluja! Děkujeme ti, že záblesky tvého milosrdenství můžeme vnímat celý náš život a už teď tě alespoň trošku slavit. Když je věčné milosrdenství, věčná bude i oslava… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Prokazuješ milosrdenství

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe    MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | Prokazuješ milosrdenství  

 • ZAMYŠLENÍ DO KRAJNOSTI (VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

  Slyšel jsem kdysi takový názor, že každý je podplatitelný. Rozdíl je jen v tom, jakou sumu kdo chce. Někomu stačí 100 €, jinému je málo milion. A zřejmě stejně nebo podobně to platí v lásce. Dokážeme milovat po určitou hranici. Někdo přestane jiného milovat, když se dotyčný na něj křivě podívá, jiný skončí s láskou při sporu o dědictví, další, když mu někdo sáhne na děti… Bůh miluje do krajnosti. Ježíše zradili a opustili. A Bůh miluje. Odsoudili ho. A Bůh miluje. Ježíš byl bičován, korunován trním, vysmíván. A Bůh miluje. Jde křížovou cestou. A Bůh miluje. Přibijí ho na kříž. A Bůh miluje. Ježíš na kříži umírá. A Bůh miluje. Co znamená „a Bůh miluje“? Bůh to všechno vydržel, neboť nás miluje. Do krajnosti. Neustále se o nás i stará! Nemá hranice pro svou lásku - na rozdíl od nás. Tyto svátky jsou také k tomu, abychom se takové lásce učili. Posunout své hranice - zvládnout i to, co by nás jindy rozčílilo, rozzlobilo, nadosmrti znepřátelilo … A pracovat na tom, aby to posunutí hranic bylo trvalé. Jak to dokázat? S očima upřenýma na Ježíše – umučeného, neboť nás miloval do krajnosti. A zmrtvýchvstalého, neboť Otec miluje Ježíše. Dialog lásky, která nezná hranice. Zhřešil jsi někdy? A ještě žiješ? To jen proto, že Bůh tě miluje – do krajnosti. Raději umírá sám, než by nechal zemřít tebe. Proto zvládneme znovu a znovu posouvat hranice své lásky, neboť v nás žije Bůh, který miluje bez hranic, do krajnosti. Toto v těchto dnech slavíme. Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! Aleluja! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/