Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Spojme se v modlitbě za děti

    Papež František vyhlásil 1. Světový den dětí, který se uskuteční v Římě 25.-26. května a celosvětově na diecézní úrovni. K tomuto dni poslal dětem celého světa taky poselství, které si můžete stáhnout zde.    O. Roman Vlk ve svém Vlčím doupěti k tomuto dni připravil taky v návaznosti na probíhající Rok modlitby modlitební síť s názvem „Děti za děti“, která bude formou novény a začne 16. května. Připravena je k tomu taky modlitební kartička, kterou si můžete Světový den dětí - modlitební kartička   Tuto novénu můžeme od čtvrtka 16. 5. v naší farnosti spojit taky s úmyslem za děti, které právě 26. 5. přistoupí u nás k 1. sv. přijímání a za jejich rodiče a rodiny.   P. Roman Vlk | MODLITEBNÍ SÍŤ - DĚTI ZA DĚTI | Připoj se i ty

 • Zamyšlení MĚJTE ZÁJEM O LIDI! (ŠESTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    V souvislosti s nastávající slavností Ježíšova nanebevstoupení mi přišla na mysl otázka, o čem bych psal, kdyby měl být toto můj poslední text. Odpověď je naprosto jednoznačná: Mějte zájem o lidi. Nejen o nejbližší v rodině, ale také o sousedy, kolegy, možná náhodně potkané lidi na ulici, v nemocnici či v obchodě. Každý z nich potřebuje slyšet slova o Ježíši, o vykoupení a o věčném životě. Aby nikdo z nich jednou u soudu nežaloval, že jsem mu o Ježíši nic neřekl. Miluji-li Ježíše, tak každodenní svědectví o jeho lásce k nám, o jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání má být samozřejmou součástí mého života. Pokud je třeba, i slovy. Pryč s individualismem, který se stará jen o vlastní spásu! Křesťan je člověk, který prožívá svou záchranu Ježíšem a touží, aby takovou záchranu prožíval každý kolem něho. Ještě dnes se začni modlit za lidi kolem sebe – aby byli otevření na slovo tvého svědectví. A pros Boha, aby ti poslal tento týden tři lidi, kterým budeš moci říci o tom, jak Ježíš změnil tvůj život. „Byl jsem alkoholik, a Ježíš mě osvobodil.“ „Byl jsem závislý na pornografii, a Ježíš mě očistil.“ „Byl jsem lhostejný vůči Bohu, a Ježíš mi uchvátil srdce.“ „Byl jsem bázlivý, a Ježíš mi dal odvahu.“ „Byl jsem jen formální křesťan, bez vztahu s Bohem, a Ježíš mi proměnil srdce i celý život.“ „Byl jsem nemocný, a Ježíš mě uzdravil.“ „Byl jsem arogantní a drzý, a Ježíš mi vložil do srdce i do úst laskavost.“ „Jsem nemocný a zoufal jsem si, a Ježíš mi ukázal smysl mého utrpení.“ „Rozpadalo se mi manželství, a Ježíš nás znovu spojil.“ „Zkrachoval jsem v podnikání, a Ježíš mi ukázal novou a lepší cestu.“ Co pro tebe udělal Ježíš? Pověz o tom někomu. Bůh ti ty tři lidi pošle, pokud o to poprosíš. On bere naše prosby vážně a rád je plní. Církev v naší diecézi zahyne, budeme-li mlčet.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Novéna k Duchu Svatému

    Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview

 • POUTNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST DO HALENKOVIC

    Objevte nové krásné místo Stromovou kapli sepjatých dlaní, které zve k pouti a modlitbě. Rádi byste na venkovní májovou pobožnost jeli a nemáte se jak dostat? Nahlaste se v zákristii. Prosíme o zasání i řidiče, kteří by byli ochotní někoho svézt.

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT ZVE NA FILM POCHYBY

    Srdečně Vás zveme v pondělí 6. května v 18.30 hod. k promítání filmu Pochyby v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. Vstup volný, občerstvení zajištěno. Píše se rok 1964. Charismatický duchovní Flynn (Philip Seymour Hoffman) se pokouší alespoň trochu uvolnit přísná pravidla církevní školy sv.Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a tvrdá ředitelka. Komunitou zmítají prudké politické změny, na školu byl přijat první černošský student Donald Miller. Když se ale mladá a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se sestrou Aloysius o své obavy, že otec Flynn věnuje Donaldovi až příliš osobní péči, pustí se ředitelka do odhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a vykázání kněze ze školy. Aniž by kromě své morální jistoty měla jediný důkaz, rozhodne se, že s ním poměří sílu svého přesvědčení v osobním souboji, který může mít katastrofální důsledky pro celou školu.

 • Zamyšlení PEVNÉ SPOJENÍ (PÁTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    Ratolest musí být spojena s kmenem a čerpat z něho, aby mohla žít a přinášet ovoce. Nejen žít, ale také přinášet ovoce. Obojí je důležité. Jinak ji odříznou, nechají uschnout a hodí do ohně. Tak je tomu s každým z nás. Křtem jsme byli naroubováni na pravý vinný kmen, kterým je Kristus. Životem víry z něho čerpáme vše potřebné, abychom nezahynuli v tomto světě. Duch Svatý nás zahrnuje svými dary. A Otec čeká ovoce. Jaké? „Láska, radost pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost“ (Gal 5, 22-23). Přijímáme-li dary Ducha, ale nepřinášíme ovoce, hrozí nám odříznutí a vhození na oheň. Jako příklad přinášení ovoce si všimněme Šavla v prvním čtení. Když přišel do Jeruzaléma a díky Barnabášovi se dostal k apoštolům, hned začal ohlašovat Ježíše jako Mesiáše. Nenechával si poznání Ježíše pro sebe, ale chtěl, aby každý kolem něho věděl a věřil, že v nikom jiném není spásy (viz Sk 4, 12). Přinášel ovoce. Zřejmě jeho horlivost neuměla strávit ani jeruzalémská církev, neboť když zjistili, že ho chtějí zabít, bez okolků ho poslali co nejdál - až domů do Tarsu. Tento vůči Šavlovi možná tvrdý krok však přinesl ovoce – klid pro Církev, její upevňování, život v bázni před Pánem a růst v útěše Ducha (viz Sk 9, 31). Ovoce Ducha, které apoštol Pavel zmiňuje v Listě Galaťanům, je velmi dobrým návodem k poznání, zda můj život je skutečně život v Duchu, podle Božích plánů a požadavků. Dnes je totiž mnoho křesťanů (možná se stačí podívat v blízké rodině), kteří šíří kolem sebe zlobu, aroganci, agresivitu, nepravdu, nenávist… Nezvítězíme, pokud se jim přizpůsobíme, přijmeme-li jejich způsob boje. Naším způsobem boje je zůstat pevně spojen s Kristem, dennodenně z něho čerpat a přinášet zmiňované ovoce. Pokud se totiž budeme mezi sebou kousat a žrát, tak podle Pavlových slov musíme dát pozor, abychom se navzájem nezničili… (viz Gal 5, 15). Zkontroluj dnes své spojení s Kristem. Zda je pevné (často posilované modlitbou, čtením Písma a přijímáním Eucharistie), dobře očištěné (například svátostí smíření nebo dokonalou lítostí). Zda v tobě proudí Kristova míza – Duch Svatý. A jaké je tvé ovoce – to nejlépe zjistíš tak, že se zeptáš nejbližších, jestli vidí na tobě zmiňovaných devět plodů ovoce Ducha.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Farní pouť na Hostýn

    Jeden autobus je již obsazen. Hledáme ochotné řidiče aut, kteří by svezli další zájemce. Zapište se co nejdříve v zákristii.

 • Zamyšlení V NIKOM JINÉM (ČTVRTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

    Chlap, co v nemocnici ležel na vedlejší posteli, mi říkal, že lékař ho poslal na nějaké odborné vyšetření. Termín dostal asi za dva týdny. Jelikož se mu to zdálo dlouho, tak zavolal manželce, ta zavolala „někomu“ a najednou měl termín druhý den. Je to fér? Asi všichni jsme zažili takové situace, kdy jsme „někoho“ požádali, aby nám pomohl posunout se v pořadníku, dostat se přednostně na nějaké vyšetření či operaci, aby se za nás přimluvil na tom „správném“ místě. Nehodnotím morálnost či nemorálnost takového jednání. V souvislosti s dnešními čteními se však ve mně vynořuje otázka: „Nehledáme v takových situacích „spásu“ někde jinde, mimo Ježíše?“ A důvodem ani nemusí být naléhavost situace či akutní zdravotní problém, ale jen to, že se nám nechce čekat. Prožívat pravdu, že v nikom jiném není spásy, lze proto procvičovat každý den. To neznamená, že nikomu nezavolám či nikoho nepoprosím o pomoc, ale že v první řadě naléhavý (a také zcela banální) problém nejprve předám Ježíšovi. On je dobrý pastýř. Schválně píšu dobrý s malým d, aby tak vynikla Ježíšova dobrota. Tedy že to není jen titul, ale fakt. A pak, když mi Ježíš řekne / dá znát například rozumem / ujistí mě, že je třeba se na někoho obrátit, že věc je naléhavá a je třeba „protekci“, tak jednám jako můj soused na vedlejší posteli. Přestože při něm mi bylo jasné, že se mu nechce čekat a jelikož má příslušné „známé“, tak si to vyřídí. A pokládám to za nefér jednání. Nebo možná právě proto se nedostane k danému vyšetření někdo, kdo ho akutně potřebuje, ale nemá známé… Kdo je tvým Spasitelem? Patřit k Pánovým chudým znamená nehledat protekci, nepředbíhat v řadě, nesnažit se věci si „zařídit“. Pánův chudý trpělivě čeká (například i v čekárně u lékaře), než na něj přijde řada. Víte, kolik růženců se dá pomodlit během tří-čtyř hodin čekání? Kolik kapitol Písma lze přečíst (například pokud jej máte stažené v mobilu)? Kolik lidí kolem sebe můžete povzbudit svým klidem (možná i milým slovem), který je darem Milovaného?  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Kateřina Gjergji Holzerová - BáZnířka - v sobotu v Otrokovicích

    Již tuto sobotu 20. 4. k nám přijíždí autorka Bible – Rýmované putování Kateřina Gjergji Holzerová. Od 17:00 zazní v kostele sv. Vojtěcha hudební recitál s jejími autorskými písněmi, tak také některé pasáže rýmované Bible.  Vstupné dobrovolné. Na místě možnost zakoupení knihy s osobním věnováním autorky.  

 • Zamyšlení KDO NÁM UKÁŽE ŠTĚSTÍ? (TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

  Na tento víkend jsem zatím zůstal v nemocničním pokoji sám. Jaký je to dar, mi před chvílí připomněla zdravotní sestra, která zde nakoukla a řekla: "Jaké tady máte ticho!" Narážela na pacienty, kteří se zde tento týden vystřídali a věru byli dost hluční. I oni byli pro mě darem a stali se součástí mých modliteb. Ale někdy jsem byl z jejich neustálého mluvení či způsobu vyjadřování vnitřně podrážděný a nervózní. Nedokázal jsem je stále vnímat jako dar a úkol… Pane, smiluj se! Když teď nastalo ticho, tak jsem se jako první zeptal Pána, co mám dělat. "Zpívej." Tak jsem zpíval. A pak jsem začal psát tento text. Vnímám, že moji spolupacienti byli pro mě odpovědí na otázku v nadpisu. Je ze 4. žalmu. I sestra, která mě upozornila na dar ticha, mi ukázala štěstí. Nakonec jsou to i texty této neděle, když Petr mluví o cestě pokání a obrácení, Jan o Přímluvci, který řeší problém našeho hříchu, a konečně Lukáš nám dává smysl života – být svědky Ježíšova zmrtvýchvstání. Mně to všechno dává odpověď na otázku: "Kdo nám ukáže štěstí?" Ale v první řadě slova Písma, ale i každý člověk na naší cestě, pokud ho vnímáme jako dar od Boha. Kristus vstal z mrtvých! Aleluja! Opravdu vstal! Aleluja!  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/