Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • O Třech králích na ČT i jinde

  K zítřejší slavnosti najdete nejenom pro děti zajímavé informace k tématu Tří králů krátká videa na ČT edu. O. Petr Havlát z Velkých Němčic začal pro děti taky točit krátká videa.   Otec Petr vypravuje dětem: Svatí tři králové   Zpívánky – My tři králové (Boni pueri)

 • Prosba arcibiskupa Jana o modlitbu za vážně nemocné kněze

  Drazí bratři v kněžské službě, především vám chci upřímně poděkovat za vaše modlitby v době mé nemoci. Před svátky jsem byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení. Na Nový rok jsem měl první mši svatou v katedrále. Čeká mě ještě pár vyšetření a pak už, jak doufám, nastoupím do normální služby. Uzdravení bylo i pro lékaře jakýmsi překvapením. Tím více jsem vděčný za všechny modlitby. Dnes však píšu hlavně kvůli tomu, že v našich kněžských řadách máme nemocných více, a chci vás poprosit o modlitby za nemocné spolubratry. Nemyslím si, že nevím o všech, ale vím o několika kněžích, kteří se léčí s Covid 19 doma. Ve vážnějším stavu jsou P. Vlastimil Vaněk, farář z Hovězí, který leží v nemocnici na Vsetíně, a P. Jiří Kopřiva, farář v Hulíně, který leží v nemocnici v Kroměříži. Prosme za ně s velkorysostí své nabídky a s velkou důvěrou v bezmeznou Boží lásku.   S vděčností každému z vás žehná arcibiskup Jan  

 • PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2020

  V loňském roce byly v naší farnosti uděleny tyto svátosti (v závorce počet za rok 2019). Křtů bylo celkem 16 (23). 1. svaté přijímání přijalo 15 dětí (12).  Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (4). K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 36 zesnulých (21), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (11). Svátost nemocných přijalo celkem 187 věřících (162), z toho 80 individuálně (46) a ostatní při společném pomazání nemocných.   Do roku 2020 jsme vstupovali s částkou 1 221 088 Kč, která zbývala vybrat na zrekonstruovanou střechu kostela sv. Michaela. 11. 10. jsem mohl ohlásit, že jsme celou částku díky sbírkám, darům a všem aktivitám vysbírali.   K této velké částce jsme dokázali pokrýt provozní náklady, a ještě zainvestovat tyto opravy:   Na staré části fary: výměna oken do dvora 70 180 Kč, 46 260 Kč vyrovnání vestibulu + dlažba (dveře darem zdarma). Na přístavbě fary: nové lino učebna + nové lino podkrovní byt 58 478 Kč, malování učebna + malování podkrovní byt 13 224 Kč, nové vybavení učebna 14 215 Kč. V kostele sv. Vojtěcha: nové ozvučení 108 821 Kč, nový koberec presbytář 23 781 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč, oprava zatečení terasy 24 195 Kč, oprava dlažby za kostelem 14 073 Kč. V kostele sv. Michaela: ladění varhan 17 200 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč. V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: ladění a oprava varhan 29 000 Kč, nové ozvučení 39 413 Kč, nový koberec presbytář 8 187 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč.   V roce 2021 plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Děkuji všem za projevenou důvěru a jakoukoliv pomoc. O. Pavel

 • Nedělní kázání pro děti i se silvestrovským speciálem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.1.2021

  Pokud máte kamaráda, který se stane youtuberem, i vám se může stát, že ani nevíte a ocitnete se v jeho videu. Mně se to stalo tento týden hned 2x. Ať jste povzbuzení nápaditým kázání k evangeliu dnešní neděle. Evangelium  (Jan 1,1-18) Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.   Nedělní kázání pro děti | S NÍM SNÍM | P. Roman Vlk     Silvestrovský speciál 2020     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030  

 • Zamyšlení 2. neděle po Narození Páně - Ať vědí, kdo jsem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.1.2021

  Dnešné liturgické čítania sú akousi teologickou ozvenou udalostí, ktoré sme slávili počas uplynulých vianočných dní. Slová o múdrosti, ktorá „v slávnom národe zapustila korene, v zástupoch svätých sa zdržiava“ (Sir 24, 16), slová o Slove zvestovanom Jakubovi (Ž 147, 19) a Jánov prológ o tom istom Slove, ktoré si medzi nami postavilo svoj stan (pozri Jn 1, 14), dávajú pokrm nielen nášmu náboženskému prežívaniu, ale aj nášmu rozumu, ktorý túži poznať Božie tajomstvá. Rád čítam v Liturgii hodín texty cirkevných otcov, ktorí vedeli tak pútavo rozprávať o týchto veciach. Niekedy zároveň tak zložito, že tomu nerozumiem, ale vnímam ich nadšenie, keď sa pokúšajú poodhaliť tajomstvo Slova, ktoré nás prišlo zahrnúť milosťou. No dnes ma oslovilo najväčšmi čítanie z Pavlovho Listu Efezanom. Má dve časti. V prvej sa dá počuť Pavlov jasot nad dielom, ktoré Boh vykonal. Sme vyvolení, požehnaní, predurčení byť pred Božou tvárou svätí a nepoškvrnení. Nie niekedy vo večnosti, ale dnes a tu! Boh „pred stvorením sveta“ rozhodol, že budeme jeho adoptovanými synmi. A nielen to! Nie sme len Božími synmi, ale aj jeho chválou! Až sa nechce veriť, že ja, obyčajný človek, som Božím synom, vyvoleným a požehnaným. Že som Bohu na chválu. Pavol nám najprv oznamuje, kto sme, lebo sám to prežíva. Akoby sa delil s nami o svoje vnímanie Boha, o vnímanie Kristovho tajomstva, o svoj život s ním. A potom volá: „To isté chcem aj pre vás! Veľmi chcem, aby vám Boh dal milosť poznať jeho Syna Ježiša Krista! Nech vám k tomu dá Ducha múdrosti a zjavenia! Nech osvieti vaše oči, aby ste vedeli, aké je vaše povolanie a koľko slávy v sebe ukrýva!“ (pozri Ef 1, 16 – 18). Ako veľmi Pavol túžil, aby tí, čo uverili v Boha a Bohu, žili v takom nadšení ako on. Gréckokatolíci (aj pravoslávni kresťania) používajú vo Vianočnom období pozdrav: Christos raždajetsja! Slavite jeho! Kristus sa rodí! Oslavujte ho! Všimni si, že tiež má dve časti ako Pavlov dnešný text. Ohlasuje to, čo prežívame v našom vzťahu k Bohu. A vedie k túžbe, aby aj tí, ktorým pozdrav oznamuje túto radostnú zvesť, zmenili svoj život a oslavovali Boha. Tak ideme na to. Najprv ohlásenie radostnej zvesti: „Kristus sa rodí!“ A hneď na to výzva k zmene života: „Oslavujte ho!“ Jednoduché, však? Začni to praktizovať pri stretnutí najprv s tými, ktorých poznáš z kostola. Ak stretnutia nebudú možné, tak v telefonických rozhovoroch, v e-mailoch, pri prianiach požehnaného nového roka. Nezabudni pritom na jednu vec: „Neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách“ (Ef 1, 16). Skôr, ako kohokoľvek oslovíš Božím posolstvom, pomodli sa za neho.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Novoroční modlitební výzva za ochranu našich rodin

  Každý z nás si někdy oblíbí nějakého duchovního autora, který mu pomáhá růst ve víře. Je to asi rok, co jsem objevil polského kněze o. Dominika Chmielewskeho. Před Vánoci pozval rodiny, aby se zapojily do iniciativy zasvěcení svých rodin Bohu. S ohledem na to, že my se již k termínu od 25. 12. nemůžeme připojit, myšlenka začít si svých 40 dní obnovy v rodině kdykoliv, např. na Nový rok či kdykoliv si zvolíme, se nabízí každému.   Dominik Chmielewski SDB – Nazaret mojím domovom SK titulky   NÁVRH MODLITEBNÍHO PLÁNU: Doba trvání: 40 dní kdykoliv začneme Cíl: Očištění, odčinění za hříchy a posvěcení sebe a své rodiny na přímluvu Panny Marie. Korunování Panny Marie za Královnu našich domovů. Přijetí Božího Milosrdenství zasvěcením vlastního domu a rodiny Svaté rodině Nazaretské.   Denní modlitba: - 51. žalm – jako modlitební obřad za všechny osobní a rodinné hříchy - Desátek růžence - tajemství Korunování Panny Marie jako Královny Nebes a Země – ustanovení Panny Marie jako královny našich rodin (….který Tě Panno na nebi korunoval) - 121. žalm – jako žalm k zasvěcení své rodiny Boží ochraně   Čtvrtek: Klanění Nejsvětější svátosti: v kostele nebo online * (kdykoli)** Pro lidi, kteří neopouštějí domov: duchovně se přenést před svatostánkem ve svém kostele a setrvat před ním. Z Deníčku sestry Faustiny Kowalské: „Dnes je noční adorace. Kvůli špatnému zdraví jsem se jí nemohla zúčastnit, avšak dříve, než jsem usnula, spojovala jsem se se sestrami - adorantkami. Mezi čtvrtou a pátou hodinou jsem byla náhle probuzena, slyšela jsem hlas, který mě žádal, abych se zúčastnil modlitby s těmi, kteří nyní adorují. Poznala jsem, že mezi adorujícími, je duše, která se za mě modlí. Když jsem byla ponořen do modlitby, přenesla jsem se v duchu do kaple a viděla jsem Pána Ježíše vystaveného v monstranci; na místě monstrance jsem viděla ctihodnou tvář Pána a Pán mi řekl: To, co ty vidíš (ve) skutečnosti, tyto duše vidí skrze víru. Jak velmi milá je mi jejich velká víra, vidíš, ač ve mně zdánlivě není stopa života, přesto je (zde) ve skutečnosti obsažen v celé plnost, a to v každé hostii; avšak abych mohl v duši působit, duše musí mít víru. Ach, jak je mi živá víra milá.“ (Deníček 1419–1420)   Pátky: Klanění kříži – modlitba odprošení Pána Ježíše za naše hříchy, chvála a díky Božímu Milosrdenství plynoucímu z kříže na naše rodiny. (kdykoli a v jakékoli formě)   Závěrečná modlitba – po uplynutí 40 dní, kdy jsme začali: - Zúčastněte se mše svaté v nejbližším chrámu zasvěceném Panně Marii, nebo ve farním kostele či online. - Zapálení Hromničky, symbolické uvedení Kristova světla do našich domovů. - Akt odevzdání se Sv. Rodině: zasvěťme celou rodinu prostřednictvím hymnu „Přijď o Duchu přesvatý“ (Kancionál 422), aby Duch Svatý přišel s velikou mocí, podobně jako přišel do večeřadla, aby sestoupil na nás skrze tu, která je plná Ducha Svatého (Milostiplná - Kecharytomene). Aby si svatý Josef s Ježíšem přisedl k nám. Nezapomínejte, že ve třetím Fatimském tajemství, v jeho závěru ukazuje svatého Josefa s malým Ježíšem, který žehná celý svět. - Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství.   To bude pozvání Svaté Rodiny do mého domu. Skrze modlitbu Korunky Božího milosrdenství a přes akt odevzdání se Svaté Rodině. Jednoduché, krátké, opravdu skutečné. 40 dní. Proč právě 40 dní? Protože Maria po narození Ježíše musel projít dobou očišťování svého domu, jak to předepisoval židovský zákon. Aby potom 2. února obětovala Ježíše Bohu Otci.   Texty žalmů ke stažení: Zasvěcení rodin 2020 modlitby

 • Nedělní kázání pro děti - P. Roman Vlk - S NÍM TO ROZBALÍŠ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.12.2020

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti...   Evangelium (Lk 2,22-40) Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | S NÍM TO ROZBALÍŠ | P. Roman Vlk

 • Zamyšlení Svátek svaté Rodiny 27. 12. - věrnost

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.12.2020

  Čítania v liturgickom roku B nám, milovaným členom Božej rodiny, ponúkajú texty o Abrahámovi. A v súvislosti s nimi mi prichádza na um jediné slovo: vernosť. Nemyslím na vernosť v zmysle vernosti manžela manželke a naopak. Ani v zmysle vernosti rodičov voči deťom a naopak. Myslím na vernosť sebe samému, vernosť tomu, čomu som kedysi uveril, pre čo som sa kedysi rozhodol a čo pokladám za správne, spravodlivé, rozumné. Myslím na praktickú vernosť v drobnostiach, v rutine každodenného života. Predstavujem si Abraháma, hlavu kočovného kmeňa. Oslovil ho Boh a jeho život, celé jeho zameranie sa zmenilo. No zrejme sa nič nezmenilo na tom, že musel každý deň rozkladať oheň, loviť, pásť, riešiť spory, skladať či rozkladať stan, hľadať pastviny či pramene... Každý deň žil v obyčajnej všednosti, ktorú prežívali všetky kočovné kmene naokolo. No Abrahám okrem toho žil pre prísľub, ktorý od Boha dostal – bude mať syna. Aj Sára žila rovnako – varila, tkala, upratovala, nosila vodu, dojila ovce, prikazovala slúžkam... No tiež a hlavne žila pre prísľub – bude mať syna. Ich vernosť v drobnostiach každodenného života, trpezlivé ( a možno niekedy netrpezlivé) očakávanie na splnenie prísľubu – to všetko ich odlišovalo od života okolitých kmeňov, ktoré robili to isté, len v podstate nič neočakávali. O tých kmeňoch dnes nevieme nič, kým Abrahám a Sára sú mená známe celému židovskému, kresťanskému aj islamskému svetu. Pridám k nim ešte dve mená – Simeon a Anna z dnešného evanjelia. Tiež žili verne všedný každodenný život, no zároveň očakávali „potechu Izraela“. Aj ich mená sú známe po dnešný deň. My sme tiež povolaní k podobnej vernosti. Vernosti v každodennom živote, ktorý je však naplnený očakávaním. Raz sa Ježiš zjaví v sláve a my chceme byť pri tom. No nie plní strachu, ale plní radosti. K tomu však potrebujeme vernosť v maličkostiach, ktoré sú našou úlohou. Domáce práce, zamestnanie, škola, život na dôchodku... To všetko máme žiť verne a tak, aby ľudia okolo nás videli, že sme plní očakávania a nádeje. Nie cudzí ľudia, ale členovia našej rodiny. Aby sa tak naše rodiny líšili od tých, ktoré nič neočakávajú, podobne ako sa Abrahámov kmeň líšil od tých, ktoré už dávno upadli do zabudnutia. Pred chvíľou mi volala sestra. Či pozerám majstrovstvá sveta v hokeji. Hrá tam chalan z nášho mesta. A moja sestra, ktorú hokej nikdy nejako zvlášť nezaujímal, chce pozerať všetky zápasy, lebo ten chlapec je nejaká vzdialená rodina. Čo všetko dokáže spôsobiť príslušnosť ku kmeňu! Oveľa viac by nás však mala v každodennom živote motivovať príslušnosť k inému kmeňu – sme členmi Božej rodiny! Pouvažuj dnes, čo potrebuješ zmeniť vo svojom živote, aby tvoja rodina ako súčasť Božej rodiny verne žila plná očakávania. Kristus sa narodil! Oslavujme ho!   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • Vánoční hudební přání

  Milí farníci a návštěvníci našeho webu. Rád bych Vám popřál v této době novou zkušenost s Boží blízkostí. To, co nám připomínají Vánoce, je, že On je Bůh Emanuel – Bůh s námi. A skrze Ježíše nám líbil, že s námi zůstane do konce časů. Ať tedy pokoj a radost, kterou si přejeme, umíme hledat u Něj a jsme jejími nositeli.   A kdo mě zná, tuší, že se mé přání neobejde bez nějakého hudebního tipu. Příjemný poslech spojený s modlitbou.   ESPÉ | Emanuel    The McClures - Heart Sings Hallelujah | Srdce zpívá haleluja   Pavel Helan - Směj se očima   Lauren Daigle - Trust in You | Důvěřuji Ti   Janais - Spi Isuse, spi   Vianočná Janais - online koncert

 • Modlitba u jesliček k Dítěti Ježíši a domácí bohoslužba pro sváteční dny

  V letošní adventní výzvě nám naši biskupové napsali: „Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.“   Nabídli nám taky modlitbu u jesliček, kterou můžeme využít.     ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.   Zároveň je zde nabídka podkladů pro domácí bohoslužbu ve sváteční dny, kdy se nedostanete na mši svatou. Najdete ji zde: Modlíme se doma Vánoce 2020 Tato bohoslužba je vhodná např. místo sledování mše svaté v televizi. Doporučuji si pak přijít ke svatému přijímání do kostela každou hodinu po začátku mše svaté a s dětmi se pomodlit u našeho betléma.