Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Kde všude na internetu čerpat inspiraci ke čtení Bible?

  Chceme v tomto roce Bible nějak víc prohloubit svůj vztah k ní? Kde začít? Nabízí se hned několik webů, které rozebírají čtení, která zaznívají v našich kostelích.  I ony nám mohou pomoci nenechat tento rok bez povšimnutí.   Než si je představíme, je dobré říct, že v katolické církvi jsou nejpoužívanější tyto překlady Bible: Český ekumenický překlad najdete jej na: http://biblenet.cz/ Při mši se čte katolický liturgický překlad: http://www.liturgie.cz/ nebo http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&styl=KLP Rozšířený překlad je též Jeruzalémská Bible https://www.jeruzalemskabible.cz/, najdete ji na http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=JB&k=Gn&kap=1   Ke čtením nejenom na neděli najdete podklady na těchto webech: Neděle v rodině nabízí různé materiály k prožívání neděle jak pro dospělé, tak pro povídání si s dětmi. http://nedelevrodine.cz/ Kultura slova nabízí nahrávky liturgických čtení k poslechu i přípravě čtení na neděli s odkazy na komentáře. http://kulturaslova.cz/ Projekt Vezmi a čti k nedělním i čtením přidává í všední dny s krátkými komentáři. Najdete zde i návod, jak přečíst celou Bibli http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tbs Portál Víra.cz vám nabízí podobně nedělní biblické liturgické texty a čtení na každý den v týdnu, včetně komentářů a námětů k rozjímání. https://www.vira.cz/Nedelni-liturgie Pokud máte rádi zamýšlet se nad texty Písma pomocí kázání různých autorů, najdete je zase na Pastorace.cz. Výhodou jsou opět i náměty pro zamýšlení se nad texty s dětmi. https://www.pastorace.cz/Kazani/obdobi-behem-roku-cyklus-a Celosvětově oblíbeným kazatelem je papež František, jeho promluvy pravidelně přibývají na webu Rádia Vatikán. Najdete zde promluvy z různých slavnostních mší, https://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php?id=3, ale i promluvy z všedních dní z Domu sv. Marty. https://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php?id=32 Nesmíme zapomenout na jednoho z našich nejznámějších kazatelů o. Vojtěcha Kodeta, který kromě psaných textů, které mu vyšly i knižně, přidává k jednotlivým nedělím i videa. http://www.vojtechkodet.cz/videa/uvody-do-nedeli/ A za zmínku taky stojí slovenský web, který by mohl někoho velmi obohatit, jenž se zaměřuje na evangelium toho dne, které se čte v kostelích a připojuje k nim komentáře různých církevních otců. https://catenaaurea.sk/    Snad i tento výčet nám pomůže prohloubit naši osobní četbu a rozjímání Božího slova.

 • Videa Živý betlém i koncert chrámového sboru

  Zaujal vás Živý betlém v roce 2019, který byl netradičně pojat? Zmínku o něm odvysílala i Tv Noe a záznam najdete na Youtube. Tajil se vám taky dech, jak to dopadne se vznášejícím se archandělem Michaelem z kostelní věže k nám dolů na zem? A milovníci klasiky zde najdou taky koncert našeho chrámového sboru z 29. 12. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční.  Foto z celé akce najdete zde.    Živý betlém 25. 12. 2019   Koncert chrámového sboru z 29. 12. 2019  

 • Na mši na Senioru C byla s námi i televize

  Již se stalo tradicí, že mši na konci roku na Senioru C, která v jeho průběhu bývá vždy jednou za měsíc, doprovodí naše schola. K našemu velkému překvapení nás zde na samém začátku čekala regionální televize. Díky tomu se na jejich reportáž můžete podívat. Video najdete na tomto odkazu.

 • Materiály pro katechezi dětí k nedělním čtením na webu i v mobilu

  Po úspěšné mobilní aplikaci „Prázdninová cestička k Bohu" připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem novou aplikaci pro celý nadcházející liturgický rok. Pod názvem „Neděle v rodině" je ke stažení na Google Play. V této aplikaci najdou zájemci různé materiály k prožívání neděle a přípravu na ni.   Uživatelé si mohou vybrat ze široké nabídky podkladů, které lze využívat každou neděli během celého roku. Jsou v ní dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti, ale i pro rodiče. Rodiny se během roku budou moci i aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k nedělním evangeliím pro povzbuzení (zdařilé verše budeme průběžně zveřejňovat), a pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii. Informace naleznete na www.nedelevrodine.cz.   Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili širokou škálu materiálů, a děkujeme za možnost využití pro tuto aplikaci. Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.     Markéta Matlochová, Centrum pro rodinný život Olomouc

 • Farní výlet s želvou Loudalkou

  Na podzim do naší farnosti přibyla nová kamarádka – želva Loudalka, která si s dětmi ráda povídá na dětských mších sv. a každý pátek navštíví některou rodinu, se kterou doma prožije celý týden. Na sobotu 9. 11. pozvala celou farní rodinu na výlet vlakem do Rožnova pod Radhoštěm. Vlak Arriva přijel až z Rohatce a v 7.40 jsme odjížděli z otrokovického nádraží. Tento vlak byl speciálně vypravený pouze pro nás – pro více než 100 účastníků od malých dětí až po prarodiče. Ve vlaku bylo veselo a cesta rychle a příjemně ubíhala. Mohli jsme si povykládat mezi sebou, hrát hry, zazpívat si kytarové písničky a děti vymalovat obrázek želvy Loudalky. Největším zážitkem bylo nahlédnout do kabiny strojvedoucího. Děti se dívaly, jak se vlak řídí a ovládá a ptaly se na všechno, co je zajímalo. Po dvou hodinách jízdy jsme vystoupili v Rožnově a společně navštívili skanzen – Valašské muzeum v přírodě. Prohlídku jsme začali v Dřevěném městečku, které je nejstarší částí skanzenu. Protože nás bylo opravdu hodně, museli jsme se rozdělit na tři skupiny. S paní průvodkyní jsme si prohlédli krásné roubené domečky a stavby a dozvěděli se o dřívějším skromném způsobu bydlení a života. Měli jsme možnost ochutnat některé tradiční speciality jako jsou frgály nebo se zahřát medovinou. Prohlídku jsme zakončili v dřevěném kostelíku sv. Anny, kde se každoročně konají poutě.  Okolo kostela se nachází malý hřbitov Valašský Slavín, kde jsou pochovány významné osobnosti (např. Jan Karafiát, autor Broučků nebo Emil Zátopek…) Poté jsme si mohli projít další dva okruhy – Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu. Viděli jsme stavby, kde se dříve mlelo obilí, kovárnu, školu, větrný mlýn… Většina těchto památek stále funguje a stihli jsme ukázku při práci v kovárně. Cestou jsme narazili také na několik domácích zvířat. Dříve lidé na vesnici museli hodně a tvrdě pracovat a žili převážně z toho, co si sami vypěstovali. Po půl druhé jsme se všichni sešli v kostele Všech svatých a zakončili výlet mší sv., kterou sloužil o. Pavel. Vyprávěl nám, že v každém kostele najdete něco zvláštního. Víte, co je zvláštního v rožnovském kostele? Po celý rok tam mají Betlém a najdete ho na stropě kostela. Ve tři hodiny jsme museli vyrazit domů. Nasedli jsme do vyhřátého vlaku, do kterého jsme se všichni těšili. Děti i se želvou Loudalkou opět využily možnost sledovat jízdu vlakem z pozice strojvedoucího. Děkujeme o. Pavlovi, že vše domluvil a zařídil výlet vlakem. Myslím, že se akce vydařila a bylo nám všem spolu dobře. Jana Vaclová Více foto v naší fotogalerii.    

 • Představujeme iniciativu Manželům nablízku

  Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Sdílení ve farnostech chce nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz „Měli jsme problémy v manželství. Nevěděl jsem, komu bych se mohl svěřit, vypovídat se. Ve farnosti jsem nikoho nenašel. Nakonec mě vyslechl kolega ve firmě“, sdělil pan M. z brněnské diecéze. Jednou ze základních lidských potřeb je být přijímán a milován. „Mít nablízku člověka, jemuž se mohu otevřít a oddat, ve chvíli, kdy mám v manželství problém, jsem pln starostí, pak potřebuji přátelskou blízkost, „uši“ někoho, kdo mě vyslechne. Chceme proto povzbudit každého k objevení malého zázraku, kdy už prosté naslouchání druhému, zájem o něj, kousek času a modlitby, mu může přinést velkou úlevu. Naslouchání je služba lásky,“ shrnuje hlavní myšlenku inciativy její autorka Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. „Často vyhledáváme druhého z toho důvodu, že v sobě cítíme napětí, případně chaos a potřebujeme někoho, s kým bychom si o tom mohli povídat“, konstatuje známý český psycholog Jaro Křivohlavý v publikaci Povídej – naslouchám. Papež František v exhortaci Radost z lásky (Amoris laetitia) povzbuzuje: „…církev má nabízet doprovázení a pomoc v otázkách spojených s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí“ (AL38). Dále uvádí, že sňatek není cílem, ale začátkem v naplňování poslání, které „…se uskutečňuje ve společném překonávání každodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211). Iniciativa Manželům nablízku zahrnuje tři pilíře: Modlitba – Inspirace – Vzdělávání. Modlitby se věnují naslouchání, sdílení a manželskému životu; Inspirace nabízí, jak ve farnostech posílit dobré vztahy a důvěru a v záložce Vzdělávání zájemci najdou řady přednášek a knižních tipů k tématu manželského života, naslouchání druhým a svědectví; také materiály pro práci ve společenstvích. Vše na www.manzelumnablizku.cz Krizové situace v manželství mohou být příležitostí ke vzájemnému růstu, ne přednostně začátkem rozpadu vztahu. Každý si ve farnosti může najít „dobrou duši“, jíž by mohl o těžkostech promluvit už v jejich začátcích. Tím se může uvolnit napětí a trpící zahlédne svou situaci z jiné stránky. Iniciativa je realizována za podpory nadace Renovabis. Kontakt: Mgr. Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu, mn@rodiny.cz, 733 598 575

 • Představujeme Godzone

  Godzone tour je evangelizační turné projektu Godzone, které se každoročně organizuje v rámci Týdne církve pro mládež. Letos se uskuteční 18. až 22. listopadu 2019 v pěti městech na Slovensku. Zahrnuje večerní koncerty, kde návštěvníci zažijí originální hudebně-taneční program, vyslechnou si jedinečné příběhy lidí z celého Slovenska, uvidí interaktivní divadelní scénku, inovativní videoprodukci a mnoho dalšího. Godzone tour zároveň nezahrnuje pouze celovečerní koncert, ale také evangelizaci na náměstích, dobročinnou aktivitu, pomoc Charitním centrům a zábavně-výchovný program na desítkách základních a středních škol. Poslední roky se nás na Godzone tour setkalo více než 22 tisíc. Přidej se k nám a staň se i Ty součástí generace, které jde o Boží království.   O čem je Godzone?   G̶O̶D̶Z̶O̶N̶E̶ IDE O VIAC - Martin "Augustín" Dvornický ft. Jana Palajová   Jaké jsou odpovědi na nejčastější otázky a odpovědi na ně ohledně Godzone Tour?   A jaké byly předchozí ročníky?         Odkazy: https://godzone.sk/  

 • Objevte užitečný web i mobilní aplikaci Zpěvník Pro scholy

  Chceme vám představit nový projekt ProScholy.cz, který připravujeme pod záštitou spolku Musica Sacra ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Je to nový elektronický zpěvník křesťanských písní, jehož obsah průběžně aktualizujeme, doplňujeme a třídíme. Zpěvník je dostupný na internetové adrese: www.proscholy.cz nebo v mobilní aplikaci dostupné pro chytré telefony se systémem Android a iOS. Databáze zpěvníku v tuto chvíli obsahuje více než 700 písní a denně přibývají nové. Zpěvník není jen sborníkem písní, lze v něm také vyhledávat podle liturgických období, jednotlivých částí mše svaté, zobrazit a transponovat akordy, zobrazit noty, nahrávky atd. Může tak pomoci nejen ve společenství, ale také usnadnit scholám jejich nelehkou práci při volbě písní do liturgie. Náš tým aktuálně čítá cca 26 dobrovolníků (redakce, programátoři, hudebníci). Veškeré naše úsilí probíhá ve volném čase, proto budeme moc rádi za jakoukoli pomoc, zpětnou vazbu nebo tipy na nové funkce. Michael Dojčár, koordinátor projektu, tel.: 734 791 909, e-mail: michael.dojcar@proscholy.cz  

 • Prožijte formačně-inspirativní kurz Restart s chválou

  Vykročme spolu na cestu do srdce chvály! Tak zní výzva i nabídka Spoločonstva pri Dóme sv. Martina v Bratislavě. V průběhu dvou měsíců mají připravených 8. výzev, 16 inspirativních videí, 56 nabídek čtení z Božího slova týkající se oblasti chval. Co k tomu napsali samotní tvůrci? Počas 8 týždňov, od 28. 10. do 22. 12. 2019, budeme prostredníctvom videí objavovať a pripomínať si, čo je a čo nie je chvála, akú moc má vďačnosť a za čo máme byť vďační, aké je srdce chvály, čo znamená uctievať v Duchu a v pravde, ako sa dá chválou bojovať, akými spôsobmi môžeme uctievať Boha, načo nám je telo a pohyb v modlitbe a ako žiť životný štýl chvály. Okrem tematických videí sa s nami o svoje skúsenosti s uctievaním Boha podelia ľudia z nášho spoločenstva a špeciálnym prvkom budú video piesne, v ktorých sa dozviete, ako tieto piesne vznikli, o čom hovoria a ako sa s nimi môžeme modliť. Videá budú prichádzať prostredníctvom e-mailov vždy v pondelok a vo štvrtok. Na každý týždeň vám "pribalíme" aj konkrétnu výzvu spojenú s danou témou. Súčasťou "reštartu" je aj každodenné čítanie Božieho slova podľa zostaveného rozpisu, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť TU. Naše srdce potrebuje Pána. Naše srdce tiež potrebuje Kráľa. Keď budeme Pána chváliť, bude kraľovať v našom živote. A preto REŠTARTUJ SVOJ ŽIVOT S CHVÁLOU!    

 • Misijní sbírka i misijní jarmark překonaly předchozí ročníky

  Štědrost věřících na Misijní neděli je dojemná, neboť v naší farnosti každoročně roste. Zatímco v roce 2018 sbírka na misie činila 21 530 Kč a výtěžek misijního jarmarku byl 45 200 Kč, letos to už bylo na sbírce 28 500 Kč a na misijním jarmarku se vydělalo 52 600 Kč. Všem, kdo se zapojili do veškerého vyrábění, stejně jako do misijního mostu modliteb, kdo nás podpořili osobní modlitbou doma a nakonec všem, kdo přišli a přispěli, tak patří poděkování. Na jarmark se zatoulala i kamera, která mapuje dění v našem městě. Její reportáž najdete zde: https://itvs24.cz/otrokovice/pred-kostelem-sv-vojtecha-probehl-misijni-jarmark