Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Pozdrav o. Pavla k 25 letům farního kostela

  Milí farníci. Rád bych touto formou s vámi všemi prožil dnešní slavnost. Je to 25 let od chvíle, kdy byl vysvěcen kostel. Ráno jsem měl možnost při adoraci zalité sluncem žehnat jako každý den našemu městu. Následující píseň, kterou jsem vybral, mi hovoří z duše i pro dnešní dobu a vyjadřuje touhu, abychom společně mohli slavit v našem kostele. I dnes ráno jsem slavil mši svatou z dnešní slavnosti posvěcení kostela. V intenci jste byli zahrnuti všichni, protože byla: „Za * a + farníky, kteří se zasloužili o zbudování kostela.“ Všechny texty modliteb i čtení ke mne promlouvají o tom, jak je pro Boha důležitý nejenom každý postavený chrám, ale touží nás přivádět k takové kráse, že my sami se stáváme tím nejvzácnějším chrámem pro něj.  V 1 Kor 3,16-17 čteme: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!“ Prvním gratulantem byl samotný o. Vojtěch Šíma, který mi hned ráno volal a všechny moc pozdravuje. Jeho slova pronesená před šesti lety o modlitbě, která činí člověka vnitřně krásným, jsou možná dnes ještě aktuálnější. Náš kostel jsme stihli krásně připravit na těch jeho 25 let. Máme vylepšené ozvučení, nově promítáme texty písní skrze dataprojektory, podařilo se nově počalounit vnitřek svatostánku, položit nový koberec, omést pavučiny, umýt lustry, připravit k tomuto výročí další vydání Farního občasníku... Náš kostel je na oslavu připraven, jak si zaslouží a patří dík všem, kdo s čímkoliv pomáhali. A stejný díky patří všem, kdo nemohou již přiložit ruku k dílu díky stáří, nemoci, jsou mimo Otrokovice a mnoho dalších důvodů. Ale přesto nezapomínají v modlitbách na svoji rodnou farnost. Nabízí se ale otázka, zda Bůh touto dobou, kdy nám nabízí více času na přemýšlení o našem životě, netouží s ještě větší snahou, jakou jsme vložili my do příprav, obnovit ten náš vnitřní chrám. Abychom s ním na tom spolupracovali, k tomu všemu se snažím dávat na náš web všechny dostupné podklady i pro setkávání s Bohem v této době koronaviru. A tak si tento svůj pozdrav dovolím ukončit písní, která mi mluví z duše o nás samotných a touze Boha mít v nás svůj chrám. Povzbuďte se několika fotografiemi i z dnešního dne. O. Pavel          

 • Příběh Bible – Maria: Zvěstování a příchod Božího Syna

  Dnešní slavnost Zvěstování Páně, která nám 9. měsíců před narozením Krista připomíná události jeho početí, jsou příležitostí proto, abychom tomuto příběhu dali přednost. Popis toho, co vše se dělo a na co mysleli autoři této písně, najdeme v Bibli evangeliu v 1. kapitole u Matouše, a taky na začátku evangelia podle Lukáše v 1. a 2. kapitole.   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Vítám vás u sledování Příběhu Bible a teď už jsme v Novém zákoně. Čeká nás příběh Marie, Matky Pána Ježíše.   O. Pavel: Jsme v Novém zákoně, protože skrze Marii se dostáváme k Ježíši. A Ježíšovým živote popisovaným v evangeliích začíná Nový zákon. Zdíša: Paradoxně, ačkoliv jsem už u dvanácté písně z osmnácti, které byly napsány o postavách Bible, tak tahle byla napsaná jako první. Autorkou textu je Nicole Nordeman, jako u všech ostatních, ale zpívá ji Francesca Battistelli. Francesca tuhle píseň nazpívala v době, kdy byla čerstvě maminkou, měla prvorozeného syna a tomu bylo asi devět měsíců. Mě by zajímalo, o. Pavle, kolik vlastně víme o životě Panny Marie z Bible? O. Pavel: Víme takové útržky a tohle je asi nejobsáhlejší zvěst u Lukáše, kdy Maria je oslovena Bohem skrze anděla Gabriela, který je k ní poslán a ona slyší: „Ty se staneš matkou." Ale v té době, stát se matkou a nemít muže, znamená trest smrti. Protože jde o mimomanželské dítě, tak zní zákon, tohle se v té době nenosí. A tuto situaci můžeme porovnávat s naší dobou dnes. Čím si Maria musela procházet jako dívka, když přemýšlí: „Mám se stát matkou, nevím, jak se to stane a co tomu řekne můj snoubenec? Uvěří mi?"  A tady je pro mě velmi vzácné, že Maria v této situaci je ochotná říct Bohu ANO. Osobně mám takovou svoji teorii, že Maria byla schopno toto říct, protože znala právě celý Starý zákon a znala příběhy těch postav, o kterých zpívali zpěváci v předchozích dílech a ona věděla, že mnozí byli v podobné situaci, která se zdála neřešitelná. A přesto je Bůh, díky jejich víře, když se na něj spolehli, dokázal vyvézt z té neřešitelné situace a bylo to nakonec tak, jak řekl. Zdíša: A já si myslím, že právě proto ta písnička zní tak pokojně a zpívá se v ní: „Naroď se ve mně." Nejenom ten text, jak jej zpívá Francesca Battistelli, ale celá ta písnička zní tak hodně klidně. Ve mně to evokovalo, jak jsem to poslouchala, že vlastně Panna Maria přijala to slovo, že počne a porodí Syna, a zároveň to všechno uchovávala ve svém srdci. Nerozhlašovala to nějak, nechlubila se tím. O. Pavel: Je zajímavé, že první, co udělá, Josef o tom ještě neví, tak ona jde navštívit svoji tetu Alžbětu, která sama, ač byla neplodná, ve svém stáří počala syna. Odchází a zas to nechává na Pánu Bohu, aby to nějak s tím Josefem vyřešil, protože stejně by asi její slova nepadala na úrodnou půdu. A tohle mě taky oslovuje, že Maria to slovo uchovává a věří mu a ono se v ní naplňuje. A závěr toho refrénu je pro mě velmi silný: „Naroď se ze mě, nejdříve tě budu držet já v náručí, abys mě nakonec mohl ty držet v náručí." Možná na konci toho našeho života. Zdíša: Tak pojďme se na to podívat, píseň Be Born In Me v podání Francesci Battistelli.   Be Born In Me (MARY) - Francesca Battistelli

 • Nick Vujicic – muž bez rukou a nohou, jehož uzdravilo evangelium

  Zdá se nám v době koronaviru, že jsme něčím omezeni? Pojďme se povzbudit příkladem Nicka Vujicice, co jemu pomohlo překonat takové omezení, jako je život bez rukou a nohou? Vždy, když čtu v evangeliu o uzdravení slepého, tak si na něj vzpomenu. Ten, který je bez rukou a nohou dodává dnes chuť žít lidem po celém světě. Co mu pomohlo? Právě tato událost z evangelia stála za tím, že se jeho život proměnil. Díky zkušenostem s vlastním omezením může pomáhat po celém světě. A nejenom to, nic mu nabrání zkoušet různé sporty, zahrát si ve filmu a získat ocenění za nejlepší hereckou roli nebo třeba nazpívat píseň. Pojďme jej více poznat.   Když v roce 2010 navštívil Česko a Slovensko, příležitost k rozhovoru využil časopis Život z víry, díky němu jsme si mohli přečíst, kdy nastal zlom v jeho životě? Velkou zásluhu mají moji rodiče. Vždycky mě bezpodmínečně milovali. Ve škole jsem si mohl „užít“ za celý den spoustu posměchu, ale věděl jsem, že doma mě očekává láska. Ale co mě opravdu změnilo? Maminka mi jednou ukázala v novinách článek o jednom postiženém člověku. Pomohlo mi to, abych si uvědomil, že nejsem na světě jediný, kdo prožívá bolest. Rozhodl jsem se, že budu vděčný za to, co mám, místo toho, abych byl naštvaný kvůli tomu, co nemám. Maminka mi říkala: „Nicku, vím, že si tě Pán Bůh použije, i když nevím, jak a kdy.“ A ta semínka začala v mém srdci klíčit. V témže roce jsem si při fotbale vymkl svoji nožičku. Dobře víte, jak moc používáte ruce a nohy – a tolik já potřebuji svoji nohu. Tři týdny jsem musel ležet v posteli. Cítil jsem se jako invalida (úsměv). Nikdy předtím jsem nebyl za svoji nožičku tak vděčný jako tehdy. To byl první bod zlomu. Čím se ten proces završil? Posledním krokem bylo, když jsem vydal svůj život Bohu. V patnácti jsem četl devátou kapitolu Jana – o tom, jak Ježíš uzdravil člověka od narození slepého. Když se lidé ptali, proč se tak narodil, Ježíš odpověděl: „Aby se na něm zjevily Boží skutky.“ Řekl jsem Bohu: „Nevím, proč jsem tady, ale nevěřím, že jsi na mě zapomněl. Měl jsi plán pro slepce, máš ho i pro mě.“ Vím, že mi pomohl. Nezměnil okolnosti, v nichž žiji, ale změnil moje srdce. Cítil jsem, že mi odpověděl na moji otázku. Tou odpovědí bylo: „Důvěřuješ mi?“ A když na tuto otázku odpovíte „ano“, na ničem jiném už nezáleží. Jak zní toto evangelium? Najdeme jej u Jana 9,1-3: „Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.“   Zdroj: https://www.zivotviry.cz/   Předtím, než šel na velké pódium, v neděli dopoledne kázal v Brně a jeho video s názvem: Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha, je velkým povzbuzením.     DVD nejenom z jeho návštěvy je možné objednat i dnes zde: https://www.gimel.cz/   V té době měl již Nick za sebou taky roli ve filmu Butterfly Circus, který se i na naší Česko-Slovenské filmové databázi těší úctyhodných 88% hodnocení.       Vyšly taky jeho knihy, dnes dostupné ve slovenštině: Život bez hraníc je Nickův životní příběh. Láska bez hraníc je zamyšlením s jeho ženou Kanae o vztazích.     Knihy najdete např. zde: https://www.megaknihy.cz/   Když v roce 2011 nazpíval píseň Something More, našla se spousta zemí, kde se objevila i s překladem.   Nick se nebojí se svým příběhem vstoupit do chudinského slumu nebo mez vlivné lidi a politiky. Jeho příběh inspiruje tisíce posluchačů po celém světě. Např. na Ukrajině si jej přišlo v Kyjevě poslechnout 800 tisíc lidí. Silnou se pro něj stala návštěva Srbska, Chorvatska a Slovinska.   Dnes není problém shlédnout velké množství videí o jeho životě, jeho vztahu k Bohu nebo jeho přednášek.         A taky nechybí poděkování z celého světa, přidáte se k nim?    

 • Pomůcka pro rodiče - Aplikace Bible pro děti už v češtině

  Aplikace Bible pro děti byla vyvinuta YouVersion, tvůrců aplikace Bible, ve spolupráci s OneHope. Je navržena tak, aby dětem poskytla zážitek nad Biblí plný zábavy. Děti z celého světa si nyní užívají Aplikaci Bible pro děti v 53 jazycích - už včetně češtiny! Sdílejte evangelium. Lidé se nás neustále ptají, co mohou dělat, aby pomohli dalším dětem zamilovat si Bibli. Je to stejně snadné jako podělit se o tuto skvělou zprávu se svými přáteli! A pomozte nám šířit i dnešní dobrou zprávu: Bible pro děti už umí česky!   Odkaz: https://www.bible.com/cs/kids

 • Alisa Turner - Má modlitba za Tebe

  Denně vzpomínám na farnost při mši svaté, kterou slavím v kostele, než jej otvírám. Taky věřím, že se společně modlíme ve 20.00, jak nás k tomu pozval papež František.   Připojuji píseň, kterou jsem si nechal přeložit k jedné videoklipové křížové cestě a její text ke mně velmi silně promlouvá zvláště v této době. Snad se stane povzbuzením pro dnešní neděli, která se nazývá dle textů Písma nedělí radostnou.   Nezapomeňte si zapnout titulky.

 • Zamyšlení - Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo

  Určitě je dobré pro tuto dobu pro mnohé stresu a taky strachu, že kolují mezinámy různé vtipy, které nám pomáhají vše zvládat. Stejně tak je dorbé, že přicházejí i různá zamyšlení, která nás vedou k tomu se zastavit nad našimi životy. A snad i c´do budoucna něco změnit.   Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo   Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží...   Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný...   Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...   Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní...   Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní...   Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji rodiče mohli vyzkoušet sami...   Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost...   Mamona nás rozesmála, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme...   Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání sebe, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není...     Mysleli jsme si, že jsme gentlemani na této zemi a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory...   Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější...   Dostali jsme nemoc na míru... asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...  ️

 • Křížová cesta v době pandemie koronaviru

  Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.     1. zastavení   -   Pán Ježíš je odsouzen k smrti K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Zdá se nám, že i my jsme odsouzeni. Tuto situaci jsme si přece nevybrali sami, nikdo z nás. Nemůžeme ji ovlivnit, nemůžeme se jí vzepřít, protože ať bychom udělali cokoli, ona je tady. Je tu virus, který se šíří a který má svoje pravidla. Zavírá nás do karantén, ruší naše akce, tlačí se nám do kanceláří, lékáren, obchodů a místností. Narušuje veškerý náš komfort a to, na co jsme zvyklí. Ohrožuje naše zdraví, vnáší do našich životů nejistotu. Co bude? Jak se to všechno vyvine? Díváme se jeden na druhého. Nevíme, koho se máme bát, kdo nás může ohrozit a nemáme jistotu ani sami v sebe. Ať se nám to líbí nebo ne, koronavirus nás všechny odsoudil. Je to paradoxní, ale odsouzení, které jsme ochotní přijmout, se pro nás může stát milostí. Ano, některé odsouzení potřebujeme k tomu, abychom se mohli osvobodit od něčeho daleko závažnějšího. Pane, tvoje odsouzení nám všem přineslo osvobození od hříchu a věčné smrti. Od čeho potřebuji být osvobozen já dnes? Co jsem zanedbal? Na čem jsem byl závislý? Čeho jsem si dostatečně nevážil? Před čím jsem utíkal? V čem všem potřebuji otevřít oči? V čem potřebuji dozrát? Co všechno mě může koronavirus naučit? K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   2. zastavení   -   Pán Ježíš přijímá kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Ježíši, učíš nás nést. Vzít na sebe všechno, co život přináší. Nést kříž znamená nést všechno. Nejen to dobré, to, co se nám líbí, co bychom chtěli, ale i to, co je spojeno s utrpením. Když bereš kříž na svoje ramena, ukazuješ nám, že je potřeba se smířit s tím, že tento pozemský život není procházkou růžovou zahradou. Nejsme tu proto, abychom si užívali, ani aby nám všechno vyšlo a nic nás nezasáhlo. Tento život nás vždy bude bolet. Toto není ráj, protože všechno je zraněné, nemocné, všechno je napadené jedem z otráveného jablka. Na všechno padá stín hříchu, zla, nedokonalosti a bídy. Jsme vyvedeni z míry, jestliže se objeví nějaký virus, který napadá naše tělo. A přitom nevidíme, že naše srdce je nemocné. Pane, tímto životem jenom procházíme, tak jako ty jsi prošel svojí křížovou cestou. U ničeho není možné se zastavit, nic nemůže být trvalé a nepřekonatelné. Ani epidemie. Prosím, provázej nás každou chvílí, proveď nás i touto zkouškou. Nauč nás nést život takový, jaký je. A kráčet vždy ve světle tvých kroků. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     3. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem poprvé K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Jsme malí a křehcí. Tak zranitelní. Na to, abychom byli přemoženi, stačí malá, okem nepostřehnutelná částečka, která neviditelně vnikne do našeho těla a infikuje naše buňky. Něco tak malé získá nad námi nadvládu. Něco tak malé nás dokáže ochromit a zlomit. A zde se končí všechny naše namyšlené hry na naši velikost a důležitost. Tak rádi vypínáme prsa, tak rádi ukazujeme svoji sílu a nezávislost. Tak rádi přijímáme pocty a uznání. Chtěli bychom něco znamenat. Chtěli bychom umět všechno vyřešit. Chtěli bychom být vítězi a vidět ovoce svojí práce. A všechny slabosti šikovně přelepujeme leukoplastí. Na každou díru okamžitě našíváme záplatu. Každou kritiku úspěšně odrazíme silným argumentem. Jen aby nebylo vidět, že máme rezervy, že jsme ubozí, malí. Ty jsi však, Pane, přijal naší bídu, naši lidskou slabost. Vidíme tě padat pod křížem. Vidíme, jak jsi sražený do prachu. Ó Pane, pomoz nám přijmout, že jsme maličcí. Nauč nás žít jako děti. Jako děti Nebeského Otce. Jsme slabí, i když si to často nechceme připustit. Koronavirus tuto naši slabost odhalil v přímém přenose. Jsme slabí. Nauč nás žít ne ze svých sil, ale z tvé síly. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   4. zastavení   -   Pán Ježíš potkává svou matku K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Setkání s matkou muselo být pro tebe tak vzácné. Určitě tě posilnilo na duchu, můj Pane! Její láska vlila do tvé duše záblesk světla. Neřekla nic, objala tě očima. A těma stejnýma očima s tebou sdílela tvá muka. Člověk potřebuje vztahy. Byli jsme stvořeni pro to, abychom se o sebe dělili s druhými a abychom se s nimi spojovali. Zdá se nám, že koronavirus je v této potřebě vůči nám nelítostně krutý. Izoluje nás. Nemůžeme si ani podat ruce, natož se obejmout. Nutí nás stranit se jeden druhého. Zavírá nás do našich domácností a uzavřených prostor. Do samoty, která vyvolává úzkost. Na druhé straně, jsme to byli právě my, kdo jsme už dlouhou dobu žili hekticky. Neměli jsme dost prostoru, abychom se věnovali těm, kteří na nás čekají a touží po naší blízkosti. Lidi nahradili povinnosti, práce, přeplněné kalendáře, vyřizování, aktivity. Na naši pozornost byly vypsány dlouhé čekací lhůty. A nyní? Co bychom dali za to, abychom mohli být spolu. Abychom si mohli jen tak pokecat, zasmát se nebo si spolu někam vyjít. Být spolu. Vnímat se smysly. Sdílet se navzájem. Vyjádřit si blízkost a spoluúčast. Pane, dej, ať nás tato karanténa naučí vážit si člověka a přijmout ho do svého života jako dar. Dar od tebe, v kterém se mi dáváš ty sám. Dej, abychom si uvědomili, že nežijeme pro výkony, ale jeden pro druhého. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   5. zastavení   -   Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Prázdné regály v supermarketech. Po mouce a rýži se už dávno slehla země. Nyní je důležité získat poslední antibakteriální mýdlo. Jestliže někde ještě mají roušky, určitě se s tím nebudu chlubit, aby nezmizely dříve, než se s nimi stihnu zásobit. Je třeba se o sebe postarat, je třeba se zachránit. Možná je to všechno projev paniky a strachu, ale také hrubého egoismu. Staráme se o to, abychom zabezpečili sebe. Ale co ti druzí? Myslíme vůbec na ně? Nejsme jako Šimon, který ti pomohl jenom z donucení? Tvůj úděl se ho netýkal. Šel náhodou okolo. Měl svůj příběh, svůj život a svoje starosti. Nejsme i my takoví? Pane, nauč nás vidět i ty druhé. Nauč nás vnímat jejich potřeby a to, že jsou vůbec tady. Ať se jejich starosti stanou tak trochu i našimi. Ať jsme ochotni všimnout si jejich bolesti a nouze. Pomoci jim unést to, co je trápí. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   6. zastavení   -   Veronika podává Pánu Ježíši roušku K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Veronika tě překvapila svojí čistou láskou. Viděla tvoje umírání. A přesto, že ho nemohla odvrátit, nezůstala jen u dívání. Na jejím šátku zůstal tvůj krvavý portrét. Do jejích skutků jsi vtiskl pečeť svojí tváře, která se jasně zrcadlí i v její duši. Ano, v každé ochotné a sloužící Veronice můžeme uvidět tvůj obraz, Ježíši. Ty jsi v nich, ve všech lékařích, zdravotnících, hygienicích, sestrách, krizových pracovnících, dobrodincích a dobrovolnících. V srdci každého člověka, který je nyní ochoten pomoci. Díváš se na nás jejich očima. Děkujeme ti za všechny lidi, kteří jsou připraveni sloužit, i když riskují, že se sami nakazí. Děkujeme ti za jejich obětavost, soucit, že jsou ochotní podat roušku, že jsou hojivým balzámem útěchy v naší bezmocnosti, nemoci a nouzi. Za jejich odhodlání a nasazení zachraňovat i navzdory únavě. Ukazují nám, jak nemyslet na sebe. Děkujeme za jejich hrdinství lidskosti a nasazení vlastního života. Nauč i nás, Pane, umět se sklonit. Sklonit se k těm, kteří byli nakaženi. Ne pohrdavě je označit a vyloučit ze své přízně. Léčba vyžaduje karanténu, ale dejme si pozor, abychom někoho neuvrhli do karantény v našem srdci. I ten, kdo se nakazil, je moje sestra a můj bratr. Jestliže nemůžeme být spolu a pomáhat si fyzicky, pomáhejme si žehnáním a vroucí modlitbou. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     7. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem podruhé K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Znovu jsi upadl, abys sestoupil až na dno. Do toho prachu, v němž se válíme my sami. Tam jsi nás našel. Ne, nejsme pány světa, nemáme vše ve svých rukou. Je tu moc, která nás přesahuje. Dlouho jsme si mysleli, že si vystačíme se svým rozumem a moderními výdobytky. Máme vědu, techniku a pokrok. Žijeme ve smartovém režimu. Na vše máme dálkové ovládání, chytrá zařízení, chytré aplikace a chytrá řešení. Za pár hodin se pohodlně dopravíme na druhý konec planety. Za pár sekund vyřešíme hádanky. Z pohodlí pokoje zařídíme nákupy. Několika tlačítky ze Země ovládáme sondy vzdálené tisíce kilometrů ve vesmírném prostoru. Chceme se mít dobře, chceme mít hojnost a pohodlí. Žijeme konzumně a vůbec nám to nepřekáží. Zvykli jsme si na pohodlí, nedokážeme se uskrovnit, jsme rozmazlení, nevystačíme si s jedním druhem salámu. Nevydržíme v pokoji, který nebyl už dva roky přestavěn. Neumíme si představit léto bez luxusní dovolené. Chceme dosahovat cílů a vykazovat zisky. A přitom naše vztahy trpí. Trpí příroda i životní prostředí. Při tvém druhém pádu, Pane, prosíme o pokoru. O pokoru, kterou nás učí i nový virus. Velmi snadno smetl ze stolu všechny naše kvóty a plány. Ekonomika zaznamenává obrovské ztráty. Nechal nás padnout do bezmoci, abychom pochopili, co je v životě důležité. Abychom hledali tebe, Bože. Abychom se od hmoty obrátili k duši. Od materiálních dober k nebi. K tomu, co přetrvá na věky. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     8. zastavení   -   Pán Ježíš napomíná plačící ženy K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. V době epidemie jsou naše setkání omezená. Zastavení nákazy závisí ve velké míře na disciplinovanosti každého z nás. Možná jsou stále mezi námi takoví, kteří situaci podceňují a nejsou ochotní podrobit se přísným opatřením. Na našem jednání ale závisí zdraví a život ostatních lidí. Zodpovědnost je projevem lásky k druhým. Když ses, Pane, setkal s plačícími ženami, volal jsi je k zodpovědnosti za jejich život a život jejich dětí. A tvé volání patří i nám. Na mnohé v době pandemie nestačíme, ale mnohé máme ve svých rukou. Na našem chování velmi záleží, jestli se virus bude nekontrolovaně šířit, nebo jestli se nám podaří ho uchopit, lokalizovat a nakonec i zastavit. Prosíme tě, Ježíši, daruj nám milost pochopit vážnost situace. Probuď v nás ohleduplnost vůči sobě i druhým. Dej, ať nepropadáme panice, ale zároveň nejsme ani lhostejní. Pokud můžeme, zůstaňme doma. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     9. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem potřetí K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Když sledujeme zprávy ze světa, zejména z Itálie, přepadají nás obavy. Epidemie může dosáhnout i takových rozměrů. Italský scénář nás děsí. Zdá se, že koronavirus není jen nějaká neškodná chřipka. Pokud se včas nepodchytí, změní se na smrtící monstrum. Tohle vše nás čeká? Jestliže se virus ujme, není snadné předvídat jeho chování. Nikdo před ním není uchráněn, nevíme, v jakém koutě na nás číhá, nevíme, jak se s ním vypořádá náš organismus. Pochopitelně máme strach. Budoucnost je nejistá. Scénář budoucích dní píše virus. On diktuje podmínky. Pokud by nás však cokoli přitlačilo k zemi, stejně jako tebe při tvém třetím pádu, Pane, víme, že kříž není to jediné, co nám zůstává. Z každého dna můžeme vstát. A vstaneme, protože i ty jsi vstal. Odevzdáváme ti svůj strach, aby si jej z našich srdcí rozfoukal jako mlhu. Prosíme, dej nám svůj pokoj a ujištění, že máš vše ve svých rukách. I dnes nám říkáš: „Nebojte se, já jsem s vámi až do skončení světa." Jako bys řekl: „Nebojte se, já jsem s vámi až do skončení epidemie." Až do skončení každé zkoušky. Zkouška pomine, ale vy zůstanete stát. Nic vás nezlomí, protože jste ve mně a já ve vás. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     10. zastavení   -   Pán Ježíš zbaven roucha K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Berou ti roucho. Jako by ti sebrali důstojnost, Ježíši. Zůstal jsi nahý, vzali ti všechno. Nechal jsi se obrat i o to poslední, co jsi měl. I nám koronavirus hodně bere. Přicházíme o bezpečí, jistotu, o běžný způsob života, o vše, na co jsme byli zvyklí, o svobodu, o možnost volně se pohybovat a potkávat, o kulturní vyžití, dotyky, vzájemnou blízkost a kontakt. Ztrácíme práci, dobrou náladu, zdraví. Naše pohodlí je narušeno. Nákaza nám opravdu hodně bere, ale ty jsi ten, který vždy dává. Dokonce i tehdy, když tě vysvlékají ze šatů. Máš pro nás svou milost, svůj život, sám sebe. Když nám život něco bere, zároveň také mnoho získáváme. Virus nám otevřel oči, zatřásl s námi, vyrušil nás z povrchní spokojenosti. Ukázal nám naše skryté rány a to, že často stavíme svůj život na něčem tak laciném, povrchním a prchavém. Berou ti šaty, ale ty nám dáváš věčnost. Přijměme ji, nezůstaňme přikovaní k tomuto světu. Nechme se obdarovat rájem. Žijme pro nebe, žijme z otevřené Pánovy dlaně, ne ze svých zásob. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     11. zastavení   -   Pán Ježíš přibit na kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Neměli jsme čas. Nyní ho máme až příliš. Hnali jsme se do záhuby. Žili jsme v běhu, žili jsme jako o závod. Upachtění a unavení, s vyplazeným jazykem jsme dobíhali do svých malých cílů, které jsme si vytýčili. Kvůli čemu jsme vlastně tak pospíchali? Chtěli jsme všechno stihnout. Neuměli jsme si vybrat. Neptali jsme se Pána, jak naložit se svým časem. Měli jsme své představy. Neměli jsme čas na svoji duši, jeden na druhého. Kvůli službě lidem jsme ostatní lidi nejednou přehlíželi a zanedbávali. Nebylo kdy se setkat se svým Pánem. Nebylo kdy ponořit se do ticha. Unikala nám hloubka. Už ses asi nemohl, Pane, dívat na to, jak se ničíme. Náš spěch a nedostatek času nabraly nebývalých rozměrů. Virus nás všechny zpomalil, přinutil nás zastavit se. I tebe chtěli zastavit, když tě přibili na kříž. Chtěli tě omezit, chtěli ti zabránit, abys nás miloval, abys nám sloužil, vedl nás, uzdravoval a proměňoval. Ale Boží lásku nic nezastaví, nic ji nepřemůže. Neexistuje nic, co by ji uvrhlo do karantény. Žádná síla, která by ji dokázala zničit. Ani náš hřích. Dej, abychom víc žili z tvých darů, z tvých ran, z tvé nekonečné lásky. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   12. zastavení   -   Pán Ježíš umírá na kříži K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Koronavirus ve své podstatě smrtelný není. Ale mnoha lidem může způsobit takové komplikace, kterým člověk jednoduše podlehne. Nevíme, jak bude naše tělo reagovat, nevíme, jestli se nás smrt netýká. Vlastně vůbec nevíme ani dne ani hodiny. Z celého světa denně přicházejí zprávy o nových případech úmrtí lidí v důsledku pandemie. Čísla nezadržitelně rostou, statistické křivky stoupají. Jako kdybychom v nich viděli umírat tebe, přibitého na kříž. Ježíši, ty se spojuješ s každým umírajícím člověkem. A při tomto zastavení se nás ptáš: „Jsi připravený, jsi připravená na smrt?" Myslíme vůbec na to, že můžeme být kdykoliv zavoláni a postaveni před Boží tvář? Nejde o to, abychom se kvůli tomu sužovali, ale aby naše lampy byly rozsvícené a aby v nich byl dostatek oleje, abychom očekávali svého ženicha, aby naše srdce bylo čisté a spojené s ním. Pak naše smrt bude radostným setkáním s milovaným, kterého se vůbec nemusíme děsit. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   13. zastavení   -   Tělo Pána Ježíše sňato z kříže K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Tvoje bezvládné, mrtvé, dobité tělo snímají z kříže. Zdá se, že jsi všechno prohrál. Ale my potřebujeme tuto tvou prohru, abychom neprohráli my. Abychom neprohráli svůj život, ty jsi nabídl ten svůj. I když se tváříme velmi pokrokově a humánně, v dnešní společnosti se život příliš necení. Čím dál častěji posloucháme, že staří lidé by se již přece nemuseli trápit: eutanázie to vyřeší. Je třeba jim milosrdně pomoci ukončit jejich muka. A co nechtěné těhotenství? S tím si také dokážeme snadno poradit. Lůno ženy je svatyní, v níž Bůh tvoří zázrak, explozi života, nové stvoření, nový příběh, novou duši, svatyní bezpečnou a něžnou, aby v ní mohl růst bezbranný človíček. Ale my do této svatyně vstupujeme jako vrazi. Schvalujeme novodobou genocidu obalenou do inteligentních a líbivých slov. Nevážili jsme si života. Až nyní si snad uvědomíme jeho hodnotu, když o něj musíme bojovat. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   14. zastavení   -   Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Jako by byla Bílá sobota. Všechno je prázdné a mrtvé. Nemůžeme slavit veřejné mše svaté. Nemáme k tobě přístup, Pane. Jako bys ležel v hrobě. Jako by mezi tebou a námi ležel těžký a studený kámen. Zůstali jsme bez Chleba života. Eucharistii nic plnohodnotně nenahradí. Nic nemůže nahradit tebe. Ale aktuální situace je tak složitá a vážná, že je třeba umět přijmout i tuto ztrátu. S vírou a odevzdáním do Boží moci, která je vždy nad vším. Na kříži jsi byl, Ježíši, vyzdvižen a stále tomu tak je. Jsi nad vším. Z toho, co jsi protrpěl, můžeme čerpat i nyní. Ty jsi cestu k našemu srdci najdeš vždycky, ať by se dělo cokoli. Stačí, aby bylo naše srdce otevřené. Chceme, abys v něm uviděl naši touhu po tobě, naši věrnost, naši lásku. Scházíš nám, opravdu hodně nám scházíš. Přijď, Pane, máme otevřeno, jenom vstup! K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.

 • Příběh Bible – Adam a Eva

  Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer). Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole.  Gn 3 V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku.   V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska si budeme povídat o tom, co následuje po stvoření, tématem bude Adam a Eva. Je to asi jasné, když to bude o dvou osobách, tak to bude duet. A já se zeptám první o. Pavla, co vlastně nového by mohli vytáhnout z příběhu Adama a Evy, který jasně známe. Víme, že byli v ráji jako a Eva potom podala Adamovi jablko a dostali se pryč. Pavel:Možná právě to, co zkusili zachytit interpreti, skladatelé té písně, a to mě tam oslovilo, že my nahlížíme na Adama a Evu jako na tragédisty, na ty, kteří něco pokazili a už se to s nimi táhne. A přitom ten příběh je silný a je taky o tom, že je o Božím odpuštění. Dokonce v Bibli najdeme nadpis v ekumenickém překladu po hříchu: Trest i milost. A je dobré hledat, když Bůh říká ženě i muži, že bude mít trápení, v čem je tedy ta milost. A tohle si myslím tam může najít v tomhle duetu. Zdíša: Já jsem tak uvažovala nad tím, že je docela zajímavé nazpívat duet, když celá ta sága těch 18 písní Příběhů Bible je napsaná v 1. sobě. Vlastně ten aktér toho příběhu vypráví o svém životě, tak jak vlastně mohli napsat duet, když oba dva budou vyprávět o sobě. Pavel: Možná právě v tom, co jsem my lidé a my jsem hříšní. Adam a Eva, tam to začalo a v životě každého z nás to pokračuje. Ale je krásné vidět z tohoto příběhu a to je 3. kapitola Bible, že je tady Bůh, který mohl udělat to, že řekne STOP. Udělám to, jak to původně mělo být, vy zemřete a bude to nově tak, jak jsem chtěl. Ale Bůh řekne: Ne. Já tě doprovodím v tom tvém životě, i když bude těžší, než jsem původně chtěl, ale půjdu s tebou. A tohle je něco úžasného. Tady začíná vlastně první radostná zpráva, která je obsažena v Bibli a to je: Mezi pokolení tvé a pokolení její, když Bůh mluví k hadovi, ustanovuji nepřátelství… A ty se budeš snažit zasáhnout člověka, ale zasáhneš jenom patu. A někdo z pokolení ženy rozdrtí tvoji hlavu, a to je už odkaz do Nového zákona a do toho, co prožíváme díky Kristu. Zdíša: Mě takhle napadá, jak jsi vlastně říkal, že s tím trest jak přichází i milost, že vlastně jedním ze zpěváků, je Mathew West. On zažil taky zajímavý příběh v životě. On těsně před nahráním prvního sólového alba prožil velmi vážné zranění, po kterém mu lékaři předpověděli, že už nikdy nebude hrát na kytaru, protože má levou ruku poraněnou tak, že už to nikdy nerozchodí. Ale on prostě dostal tu milost, že jeho ruka byla uzdravena, začal hrát a pak nahrál své první album, teď je muzikant a může prožívat tu milost. Pavel: Možná právě zde je vidět, že i v těžkostech objevujeme něco hlouběji, že můžeme objevit i sílu modlitby. A to se mě obrovsky líbí. Zdíša: Tak pojďme se podívat, jak se s tím duetem o Adamovi a Evě poprali dva zpěváci Matthew West a Leigh Nash.   Adam a Eva – Good (ADAM & EVE) – Matthew West/Leigh Nash (Sixpence None The Richer)

 • Jak se žije knězi v pohraničí v době koronaviru?

  Díky vaší štědrosti mohu podporovat dva mé spolužáky v těžkých pastoračních podmínkách. Napsal jsem o. Jiřímu Filipci ohledně možnosti dalšího sloužení vašich mší. Jeho odpověď mi poodhalila, jak tráví tento čas on.   „Pokud budou mít tví farníci zájem, tak další intence přijmu, ale ještě jsem nedosloužil současné úmysly, tak to nespěchá. Dnes jsem celý den dělal zednické práce na faře, zapravoval jsem okna. Je to zvláštní čas plný možností k zastavení se i práci rukou. Přeji vše dobré a věřím, že se s papežem Františkem spojujeme v modlitbě od 20:00, o. Jirka."   V prosincovém čísle farního občasníku 2019 nás o. Jiří poprvé pozdravil a já jej měl příležitost představit:   Při Misijní neděli jsem se zmínil o tom, že můžeme podporovat kohokoliv na jiném kontinentě, ale že i v naší zemi jsou oblasti, kde žijí věřící i kněží v těžkých, doslova misijních podmínkách. Jedním z nich je i můj spolužák P. Jiří Filipec. Nabídl jsem vám možnost dát mu úmysly pro sloužení mší svatých, a tak jej podpořit. Když jsme si společně volali, poprosil jsem jej, jestli by nám nenapsal něco o svých farnostech. Děkuji vám všem, kdo jste jej touto formou podpořili. O. Pavel Šupol   Chvála Kristu! Chtěl bych Vám touto formou psaní poděkovat za Vaše dary spojené s mešními úmysly. V pohraničí Jeseníků sloužím sedmým rokem. Mám nyní na starost tři farnosti, Vápennou, kde bydlím, Žulovou a Černou Vodu. Asi byste neuhodli, kolik při sčítání věřících bylo za tyto tři farnosti. Bylo to 25 účastníků nedělních Bohoslužeb ve třech kostelích. Zůstalo pár věrných, kteří mi pomáhají v rámci možností, mají už vysoký věk. Tam u Vás, předpokládám, je situace opačná. S otcem Pavlem se známe od studií. A jsem rád, že mi zprostředkoval Vámi darované úmysly. Vaše dary mi pomáhají finančně v rámci skromných podmínek pohraničí. Sloužím je vždy, jak mám volný kalendář, a to i v neděli. Některé mše sv. sloužím soukromě, protože jsem v kostele nebo farní kapli sám, nebo přijdou dvě farnice. Vždy říkám, že jsem poustevník na zámečku, protože bydlím ve velké faře postavené za německých rodáků. Tehdy byly kostely i fara plné lidí. Díky darům si můžu dovolit častěji navštívit své rodiče, ke kterým jedu tři hodiny přes hornatou krajinu do podhůří Beskyd. Podmínky tu mám skromné, ale jsem tu rád. Je tu úžasná příroda, žulové lomy na koupání, Rychlebské stezky pro cyklisty a nádherné hory. Pokud byste nevěděli, kam na dovolenou, tak třeba k nám na Rychlebsko. Život kněze se tu odvíjí jinak než v živé farnosti, ráno se modlím, pak celý růženec často při chůzi kolem vesnice (je třeba promodlit místo), pak fyzická práce, trochu úředních věci a odpoledne služba farníkům, potom večer odpočinek, četba a spánek. Život jsem zpestřil o chov dvou zakrslých koziček a včelaření. Občas je nějaké obecní setkání, kde se vmísím, abych byl v kontaktu s těmi, co nechodí do kostela. Na mnoho věcí jsem sám, třeba s nadcházející zimou mi i dvě hodiny zabere odhrnutí sněhu, abych mohl jet na Bohoslužby do vedlejších vesnic, nebo jdu pěšky. Alespoň šetřím benzín i přírodu. Pravda že, své nohy ne tak. Přeji Vám toužebné očekávání Krista ke dnům adventním, a i když se nevidíme osobně, tak doufám, že se uvidíme v nebi. Protože žádný skutek vykonaný pro služebníka díky Ježíšovu Jménu se neztratí. V modlitbách s vděčností + o. Jiří Filipec z Vápenné.   V únoru nám letos napsal: Ahoj Pavle. Minulý týden tu byl silný vichr. Meteorologická stanice mi naměřila maximální náraz větru 198 km/hod. Bylo to přes noc, kterou jsem probděl. Na kůlně jsem střechu, která se rvala i s deskami, zachránil tu noc zatížením těžkými kameny, jinak by ulítla pryč. Mám trochu více napilno, vichřice poničila střechy na kostelích, na faře vyměňujeme okna, čeká mně ještě omítání špalet a malování. To si dělám sám, protože řemeslníci takřka vyhynuli a jsou drazí. Tady to je tak trochu na styl "udělej si sám". Mně to naštěstí nevadí, při práci se alespoň odreaguju. Nyní tu mívám trochu více lidí díky turistům na jarních prázdninách. Děkuji za vše i tvým farníkům, díky kterým si tu můžu něco dopřát, co bych si za jiné situace nedovolil, ať v opravách, nebo pořízení věcí, třeba bojleru do kuchyně. Žehnám + o. Jiří Filipec.   Díky všem za vaši pomoc o. Jiřímu.

 • Videoklipová křížová cesta v roku Bible na webu Křesťan a hudba

  Letos si připomeneme výročí 1600 let od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního" jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista." I letos vznikla videoklipová modlitba inspirovaná 14 zastaveními křížové cesty dotýkající se i tohoto tématu.   Najedete ji na webu o. Pavla s názvem Křesťana hudba.