Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TŘICET CHLAPŮ

  Kráčet společně (Syn hodos)   Král Sidkijáh byl zkušený chlap. Věděl, že když někdo tone v bahně, tak na jeho vytažení je třeba třiceti chlapů. Pokud jsi nikdy neuvízl v blátě či bahně tak, že jsi tam nakonec nechal kozačky a byl jsi šťastný, že ses odtud dostal, asi to nepochopíš. Ze Sidkijáhova příkazu je jasné, že Jeremiáš určitě nebyl první, co skončil na dně prázdné cisterny. Prázdné, to znamená bez vody. Ale s bahnem na dně. Král věděl, jak na záchranu takového člověka… Nejednou mám dojem, že mnoho lidí kolem nás je v takovém bahně. Ne skutečném, ale obrazném. Hřích, neřesti, vášně, hloupost, mnozí jakoby přišli o zdravý rozum… Jak je odtud dostat? Kde vzít třicet chlapů? Vnímám bezmocnost a možná i osamocenost. Ještě ji znásobuje Ježíš: „Myslíte si, že jsem přišel darovat pokoj zemi? Ne, pravím vám, ale rozdělení“ (Lk 12, 51). Toto jsem od tebe, Pane, nečekal. Prý tvůrce pokoje, ale přinášíš rozdělení. Nač se potom snažit najít třicet chlapů a táhnout někoho z bahna? Čekám na novou píseň. Čekám na skálu, o kterou by se opřely mé nohy (Ž 40, 3). I proto volám: „Hospodine, na pomoc mi pospěš“ (responzorium). Čekám a hledám třicet chlapů, ochotných riskovat život, aby vytáhli z bahna naši farnost. Je jich skoro dvacet. Jen ještě nevědí, k čemu je potřebuji. Budeme vytahovat ženy, děti, muže. Po jednom. Nebo jak půjdeme do nebe bez těch, kteří jsou nyní v bahně? Co řekneme u nebeské brány, když se nás svatý Petr na ně zeptá? Je někdo, koho chceš vytáhnout z bahna? Sháníš třicet chlapů? (Jen taková perlička - všechny překlady mluví o 30 muřích, pouze liturgický překlad jen o třech.) Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Klíč k poznání

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Vítka: Ondra Role Vojty: Štěpán Role kněze: Dan P. Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Klíč k poznání   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BLAŽENÝ LID

  Kráčet společně (Syn hodos) Asi málokdo z věřících se cítí jako „blažený lid“. Kdybychom se na to ptali v nějaké farnosti, asi by ni-kde neřekli, že svou farnost vnímají jako „blažený lid“. A přece to dnes v žalmu opakujeme: „Blažený lid, který si Pán vyvolil za dědictví“ (srov. Ž 33, 12). Jak to tedy je? Inu tak, že skutečně jsme blažení. Ne proto, že se tak cítíme, ale proto, že to je pravda. Podívejme se, jak to prožíval samotný vyvolený národ. Kniha moudrosti idealizuje postoj Izraelitů k času jejich vysvobozování z egyptského otroctví, když o nich říká, že „byli dobré mysli“ a „předem zazpí-vali chvalozpěvy otců“ (18, 6. 9). Přitom z Knihy Exodus víme o reptání, nevíře, malomyslnosti, ne-ochtě… Možná to je však tak, jako dnes – svatopisec zachytil křik křiklounů, ale pokorné přijímání Božích darů ostatními zůstalo kdesi v pozadí, možná pokládáno za samozřejmost. A právě tito pokorní vnímali své vysvobození jako blaženost. Jakoby nám Písmo naznačovalo, že Boží dary nebudou všichni přijímat s nadšením a ochotou podřídit se Božím cestám, že to vždy bude „maličké stádo“ (Lk 12, 32), které bude říkat: „Co křičí? Copak nevidí, jak dobrý je Bůh?“ I Ježíš nám mluví o dvou druzích lidí, kteří očekávají svého pána, když se vrátí z cesty. Jedni z nich jsou „blahoslavení sluhové“ (12, 43), neboť jejich pán najde bdít. Druzí budou zbiti, neboť si řekli: „Pán nějak nejde“ (12, 45) a přestali dbát na dobro/blaženost vlastní i těch, kteří jim byli svěřeni. Jsme blaženi, protože nám bylo dáno království (12, 32). Přitom blaženost nespočívá ve vlastnění něja-kých materiálních dober (Ježíš hned v další větě říká, že máme všechno prodat a rozdat), ale v srdci, které je oddáno Bohu. V tomto smyslu je úplně jedno, jestli je někdo boháč nebo chudý, neboť i jeden, i druhý může mít srdce připoutané k Bohu, chce-li a pokud Boha hledá. Vzorem je nám Abraham. Když jsem si četl text z Listu Židům (11, 1–2. 8–12), který dnes tvoří druhé čtení, přemýšlel jsem, jak asi vypadal Abrahamův vztah s Bohem. Asi se nemodlil každý den v tom vý-znamu, jak vnímáme modlitbu dnes. Určitě nečetl Písmo, vždyť žádné nebylo, nechodil do chrámu, žádný totiž nestál. Písmo vzpomíná, že čas od času přinesl nějakou oběť. Z hlediska křesťanství bychom řekli, že byl velmi vlažný ve své víře, téměř nepraktikující. Ale Abraham žil ze svých setkání s Bohem. Čekal napl-nění příslibů. A dělal to, co Bůh od něho chtěl. Proto nám je vzorem víry. Věř a budeš blažený.

 • Pozvánka na festival UNITED do Vsetína

  Ve Vsetíně se 18. – 20. 8. 2022 uskuteční křesťanský festival UNITED. Důležitou součástí jeho programu jsou tematické semináře a promluvy hlavních řečníků. Právě ty mohou být podnětem k diskuzi účastníků. Mezi pozvané hosty patří řádová sestra Angelika Pintířová, psycholog Dalimil Staněk, novinář Petr Vizina, salesián Libor Všetula, religionisté Pavel Hošek a Zdeněk Vojtíšek. Po několika letech se na vsetínská podia vrací slovenská zpěvačka Sima Magušinová a brazilská zpěvačka Thabata Oliver. Poprvé se na UNITED představí polská formace Luxtorpeda a moldavská skupina Not an Idol.   Sima Magušinová (za svobodna Martausová) se na UNITED vrací po šesti letech. Zpěvačka pocházející z Považské Bystrice vydala celkem 5 alb. Získala několik hudebních ocenění, podílela se na tvorbě filmové hudby a aktivně podporuje dětské onkologické pacienty. V roce 2017 byla nominována na ocenění Slovenka roku v kategorii Umění a kultura. Brazilská zpěvačka Thabata Oliver na UNITED vystoupila v roce 2018 jako vokalistka americké skupiny Christafari. V letošním roce se vrací se svou doprovodnou kapelou kombinující hudební prvky pop-gospel-reggae.     Z polské Poznaně přijede rocková sestava Luxtorpeda. Kapela byla založena v roce 2010. Její členové mají za sebou působení v dalších rockových a metalových skupinách. Jejich festivalový repertoár bude ovlivněn albem Omega, které vydali letos v dubnu. Moldavská formace Not an Idol kombinuje hudební styly RnB, funk, soul a gospel. Cílem jejich tvorby je šířit poselství zaměřené na Krista, zakotvené v Písmu a vtělené do kvalitního zvuku.     Jako další vystupující se z česko-slovenské křesťanské scény představí kapely a interpreti alltide, BCC Worship, Efod, ESPÉ, Filip Boháč, Isaac Records, Marbles, Pavel Helan, Petr Špaček, SouZnění, Way To Go a další.     Letošní ročník festivalu UNITED nese název Opravdový. Toto téma ve svých promluvách přiblíží lektorka Ida Pencová, salesián Libor Všetula a pracovník s mládeží Jakub Vejmělka.     Organizátoři k výběru názvu dodávají: “Kdybychom hledali nějaký název pro dnešní dobu, tak by to byla možná doba postfaktická nebo postpravdivá. A to právě proto, že pravda anebo fakta se zdají být něčím, co už není to hlavní, podle čeho se jako lidé v dnešní době řídíme. Pravda na sociálních sítích, autenticita, pravda ve vztahu k druhým lidem, sám k sobě, ale taky opravdovost ve víře či ve vztahu k Bohu, to jsou velká a hlavně aktuální témata.” Část seminářů je zaměřena na oblast duchovního světa: Povolání a odvaha jít za Božím hlasem (Angelika Pintířová), Cesta k prameni života. Ale kudy? (Pavel Hošek). Pamatováno je také na současná témata: Gender chaos (Dalimil Staněk), Pravda jako fetiš (Petr Vizina), Moderní sekty (Zdeněk Vojtíšek), Odvrácená strana pornografie (Pete Lupton). Oblasti vztahů se dotknou semináře: Je manželství out? a K čemu je chození? (manželé Guttnerovi). Seberozvoji se budou věnovat: Vyhraj válku ve své mysli (Jana Polehna), Jak být sám se sebou aneb Vítej opět doma (Libor Všetula).   Odkazy: Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited   

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Být maličký

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.8.2022

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Šimona: Míša   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Být maličký   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MOJE BOHATSTVÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.8.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) „Dobrý Bože, jaký je stav mého účtu u tebe? Jsem před tebou bohatý?“ (viz Lk 12, 21). Už se mi to stalo - před mnoha lety jsem sám pro sebe vypočítával, co všechno pro Boha dělám. Dostal jsem tehdy otázku: "Je Ježíš tvým Pánem?" Nerozuměl jsem, na co mě tázající ptá. Vždyť jsem byl řádný člověk, chodil jsem do kostela (každý den!) a i když jsem byl na vysoké škole, stále jsem ministroval, pravidelně jsem se modlil… Měl jsem ze svého křesťanství dobrý pocit, ale ta otázka ve mně vrtala a vrtala, až jsem pochopil - Ježíš nechce mé modlitby, mé chození do kostela, mou pořádnost, ale mě. Chce řídit můj život. Pro mě to byl den radikální změny života - ne navenek, ale uvnitř. Nezačal jsem si na spásu vydělávat, ale přijal jsem ji jako dar a začal jsem na ni odpovídat. Přestal jsem chodit do kostela a začal jsem chodit na setkání s Ježíšem… Dělal jsem to samé, co předtím, ale s jiným postojem srdce. Něco podobného se dnes ve mně vynořilo, když jsem na konci evangelia četl větu: „…před Bohem není bohatý.“ První reakce na otázku, kterou jsem si v té souvislosti položil, byla podobná jako před lety – aktivně pracuji ve farnosti, vedli jsme s manželkou spoustu setkání k synodu, snažím se být dobrým člověkem… Ale vím, že při otázce bohatství před Bohem nejde jen o toto. Jde o vztah. O zpívání, o jásání, o pláč, o nářek, o sny, o touhy… Jde se o srdce, které je stále u Boha. Jak to napsal Pavel Kolosanům: „Hledejte, co je nahoře… Myslete na to, co je nahoře…“ (Kol 3, 1. 2). V těchto souvislostech (i ve spojení se čtením z Knihy Kazatel) si uvědomuji, že bohatstvím křesťana je absolutní závislost na Bohu a naprostá nezávislost na světě. Všechno, co je „pod sluncem“, tedy jen v materiálním světě, je marnost – pokud to nespojím s Bohem, který je „nad sluncem“. A to je moje práce a moje bohatství – být s Bohem. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Návštěva u Krále

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.7.2022

  Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Barči: Anežka   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Návštěva u Krále   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 17. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEPOKAZ SI DOBRÉ JMÉNO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.7.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Možná je můj pohled ulítlý, ale v dnešních čteních vidím odvážný, či spíše plný důvěry odkaz Bohu: „Nepokaz si dobré jméno, které u mě máš!“ Abraham s Bohem vyjednává o osudu obyvatel Sodomy a Gomory. A drze/opovážlivě/odvážně či plný důvěry v Boží dobrotu a spravedlnost mu říká: „To ať je od tebe daleko!“ (Gn 18, 25). Jakoby mu říkal: „Mám o tobě vysoké mínění, nepokaz si dobré jméno, které u mě máš.“ Opovážlivé? Možná. Ale více v tom vidím důvěru, kterou Abraham prožíval. Vždyť se jí léta učil, Bůh ho léta utvrzoval svými přísliby. Měla to všechno pokazit nějaká Sodoma? Bůh věděl, že jde o hodně, že jde o Abrahamovo srdce. A tak dělal všechno, aby si dobré jméno u něj nezkazil nějakou nespravedlností. Všimněme si, že něco podobného, ​​byť v mnohem jemnější formě, nás učí Ježíš. Říká nám, abychom Boha oslovovali „Tatínku, Abba“. A když pak vyjmenovává jednotlivé prosby modlitby Otče náš, jakoby nám říkal: „Oslovením otče vyjadřuješ své vysoké mínění o Bohu. Že je otec. To není titul (proto schválně používám malé o), to je způsob života, způsob jednání… Takže když říkáš Bohu otče, víš, že ti vždy dá každodenní chléb, že tě uchrání před zlem a nepřítelem i hříchem, že jsi u něj doma vždy vítán… Jako bys mu říkal: ‚Tati, máš u mě velmi dobré jméno. Nepokaz si ho tím, že mi nedáš něco, co nutně potřebuji…‘ Možná je to ulítlý pohled. Ale mně pomáhá přivinout se s novou důvěrou k Bohu, k tatínkovi, který ví, že mě bolí čelistní kloub, že se nám trochu vydula nová plovoucí podlaha… „Tati, svěřuji ti to. Jsi skvělý táta, a i kdybych se už nikdy neuzdravil, kdybychom museli podlahu vyměnit, stejně jsi můj tatínek a věřím, že se o mě skvěle staráš. Amen.“ Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • V červenci papež vybízí k modlitbě za seniory

  Ve videoposelství, kterým papež František každý měsíc doprovází úmysly Apoštolátu modlitby (Celosvětové sítě modlitby s papežem), tentokrát vybízí k modlitbě za seniory. Na červenec totiž připadá již druhý Světový den prarodičů a seniorů, který v neděli 24.7. proběhne v Římě i v diecézích po celém světě.   Papež František   „Nemůžeme hovořit o rodině, aniž bychom mluvili o důležitém místě, které mezi námi zaujímají staří lidé. V dějinách lidstva nikdy nebyl tak velký počet seniorů, nevíme však, jak dobře prožívat tuto novou životní etapu – ve stáří nám pomáhá mnoho podpůrných, ale jen málo existenciálních projektů. My, staří lidé, často projevujeme výjimečnou vnímavost k péči, reflexi a citu. Jsme mistry v laskavosti, anebo se jimi můžeme stát, a do jaké míry! V tomto světě, který uvykl válce, potřebujeme skutečnou revoluci něhy. Neseme za ni velikou odpovědnost ve vztahu k novým generacím. Pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy, jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme, a proto jsem založil den, který je jim věnován. Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností“.   Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs.html

 • PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Umění žít

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 16.7.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Radka: Honzík Role Marka: Toník Role Petra: Štěpánek   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Umění žít   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030