Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Přijďte všichni na Ukončení prázdnin

    V neděli 27. 8. se na všechny těší od 16:00 na hřišti vedoucí turistických oddílů na ukončení prázdnin. Prázdniny utekly jako voda a pomalu se nám blíží zase školní rok. Ale nesmutni, je to příležitost pořádně se s prázdninami rozloučit! Proto tu máme Bye bye holidays! Tak neváhej a vem s sebou kamarády, sourozence, rodiče či sousedy, babičky, dědečky a přijďte si s námi užít poslední akci tohoto léta!  

 • Chvály nad městem

    Společenství Invite ze Zlína zve ve čtvrtek 24. 8. chvály v Jaroslavicích na kopci. Půjdeme společně a budeme chválit Hospodina s celými rodinami. Sraz je v 17:10 na točně. Jsou zváni všichni, přístup je možný i s kočárky. 

 • ČAS NA TICHO (19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

  Zdá se mi, že v dnešních čteních vůbec nejde o Petrovo chození po vodě ani o samotnou bouři na jezeře. Vždyť první čtení je jakoby uťaté – končí ve chvíli, kdy Eliáš poznává, že Pán je tady. Neboť kde přichází Pán, nastává ticho, pokoj. Šum jemného vánku. Vítr se utišil. A to vede k víře – Eliáš si zahalí tvář a vyjde z jeskyně před Pána, aby si vyslechl další pokyny pro svůj život. Apoštolové na loďce vyznávají: „Opravdu jsi Boží Syn!“ I žalm se přiklání k této myšlence. Vždyť hned na začátku říká: „Budu poslouchat, co řekne Pán, Bůh“ (Ž 85, 9a). A poslouchat Pána lze téměř bez výjimky jen v tichu… Více dnes nepíšu. Je čas na ticho. PS. V těchto dnech bylo zveřejněno, že 23,8% obyvatel Slovenska při ostatním sčítání lidu uvedlo, že je bez vyznání (Sčítání obyvatel, domů a bytů 2021: Národní analytická zpráva, vydal Statistický úřad SR). (V Česku se k víře přihlásilo jen 23 % respondentů. Za nevěřící se považuje 43 % a vysokých 30 % se přihlásilo k ateismu, což zajišťuje naší zemi čtvrtou příčku ve světovém žebříčku).  Je to důvod k pokání, protože jsme selhali v ohlašování vykoupení Ježíšem Kristem. A zároveň důvod k novým iniciativám v evangelizaci. Máme-li „v srdci velký žal a neustálou bolest“ jako svatý Pavel, který raději chtěl být sám zavržen místo svých bratrů podle těla… (viz Řím 9, 1-5).   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Adorační den Dolomity 2023

  Každoročně naše farnost prožívá 7. 8. Adorační den. Jak jsme jej prožili i my, kteří jsme se z farnosti vydali do Dolomit? Každý den začínáme v 6:30 právě adorací v místní kapli. Pak už je na plánu nějaký výlet. Dnes jsme vyrazili na Auronzo a v nabídce byla možnost několika tras včetně dvou ferat. Trošku překvapením bylo mírné sněžení, což nám už nevadilo, protože přišlo odpoledne, kdy jsme již seděli v autobuse na cestě dolů. Večer jsme se opět sešli k adoraci, ke mši svaté a jako každý večer je pro zájemce možnost posedět, zazpívat, popovídat. Zdravíme všechny domů a posíláme alespoň pár fotografií.

 • Zamyšlení VÍŠ, KDO JSI? (PROMĚNĚNÍ PÁNĚ)

  Ježíš to věděl. Ale jeho Otec stejně považoval za nutné říci to nahlas, aby to věděli i jiní – milovaný Syn. Má v něm zalíbení. Líbí se mu ten mladý Žid, který mluví laskavě, ale s mocí. Koná divy a znamení, aby všichni všdšli, kdo a jaký je jeho Otec. A Otec je na takového Syna hrdý. Syn zase, protože ví, kdo je, přijímá poslání být svědkem Otcovy lásky k lidem. Lásky, která jim chce vrátit status Božího synovství. Díky Ježíšovi jsme se i my stali dětmi Boha. A Bůh je na nás hrdý. Je hrdý na tebe, má v tobě zalíbení. Líbíš se mu, jsi jeho milovaný/milovaná. Kolik křesťanů o tom (ne)ví? Slyšel jsem jeden sen. Snící v něm viděla, jak na konci světa množství lidí stojí před Bohem, který říká: „Pojďte, požehnáni, milovaní, zaujměte místa, která máte připravená od stvoření světa.“ Někteří radostně vykročili, ale mnozí zůstali stát. Vždyť to není o nich: „Já? Milovaný? Nikdo mi o tom nic neřekl.“ Nevěděli, že jsou milovaní… Jsi milován. Bůh si tě vyvolil před stvořením světa a připravil vše pro to, abys prožil život jako jeho milovaný. Úplně ti důvěřuje, že zvládneš všechny nástrahy, které ti svět – narušený po dědičném hříchu – bude klást pod nohy. Přesně tak důvěřoval i Ježíšovi, který se narodil jako nemanželské dítě, musel utíkat do ciziny, později žil jako bezdomovec, byl pro své názory pronásledován, dostával se do konfliktu se státní i náboženskou mocí, zradil ho přítel, nakonec ho uvěznili, nespravedlivě odsoudili a popravili jako zločince. Bohem milovaný Syn, ve kterém má Otec zalíbení. Zvládl svůj život, neboť vždy věděl, že je milován. To, že jsem milován, mi nezaručuje bezproblémový život. Vždyť ho neměl ani Ježíš. Ale zaručuje mi, že všechno, co mě v životě potká, dobře zvládnu. Někdy „levou zadní“, někdy za cenu kříže. Před několika desetiletími jsem byl úplně na dně. Trvalo to léta. Zvedl mě pozdrav neznámého člověka, který mi jednou doručila pošta. Byla na něm napsána tři slova: „Bůh tě miluje!“ Nevím, koho Bůh použil, aby mi to řekl. Ale budu tomu člověku celou věčnost vděčný… Nevím, v jaké situaci se nacházíš. Ale buď si jist a pevně věř, že Bůh tě miluje. Má v tobě zalíbení. Řekni to každému (jak to nyní dělám i já), aby jednou na konci, když budeme stát před Otcem, nikdo nezůstal na místě, až se otevřou brány nebe. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Žijte přítomností tady a teď – pozvání festivalu UNITED 2023

  Ve Vsetíně se uskuteční od čtvrtka 17. 8. do soboty 19. 8. Festival UNITED. „Tématem letošního ročníku bude TADY A TEĎ. Kdo dnes může říct, že má čas? Jsme lidé, kteří denně dělají mnoho věcí najednou, potkávají mnoho lidí, navštěvují mnoho akcí, čtou mnoho věcí, a to jak v offline, tak v online světě. Běháme od jedné naléhavé věci ke druhé a většinou už během toho myslíme na všechno ostatní, co ještě musíme udělat. Teď ne, až jednou – tak by se dal shrnout přístup, který často definuje náš životní styl. Jak žít tady a teď? Jak se proměňuje víra, když ji uniká přítomná chvíle? A co znamená myslet na přítomnost pro člověka v 21. století?“, uvádí Martin Pavlík, vedoucí seminářů festivalu UNITED.     Tomuto podtitulu se budou festivaloví řečníci věnovat během programů na hlavním podiu. V pátek a v sobotu bude další mluvené slovo zaznívat na seminářích a workshopech, kterých je více než 30. Cílem seminářů je otevřít aktuální témata, která řeší nejen mladí lidé.   Senátor Pavel Fischer pohovoří o vedení dialogu. Teoložka a spisovatelka Kateřina Lachmanová otevře téma emocí a života s Bohem. Nad otázkou, zda opakujeme stále stejné chyby, se zamyslí kněz a historik Tomáš Petráček. Hněv ve společnosti je název semináře dominikána Benedikta Mohelníka. Manželé Vejmělkovi povedou seminář o vztazích a chození. Genderová identita v Kristu je téma, kterým návštěvníky provede psycholog Marek Macák.   Na workshopech se mohou návštěvníci zdokonalit nebo získat nové dovednosti. Připraveny jsou workshopy taneční (hip-hop, chvály tancem, scénický tanec), kreativní (Bible journaling, výuka malby), plánování (time management) nebo hlasový (zpěv, rétorika, rap).   Neméně důležitou součástí festivalového programu jsou hudební vystoupení. Z Velké Británie přijala pozvání kapela Hillsong London a DJ Galactus Jack. Sourozenecké trio LIN D přijede ze Švédska a chválící formace PineLake Worship Band z amerického Mississippi. Z česko-slovenských kapel se představí skupiny Adonai, ALIVE, ESPÉ, ON FIRE, QAI, Timothy a další.       Odkazy: Webové stránky: https://www.festivalunited.cz Facebook: https://www.facebook.com/festivalunited Instagram: https://www.instagram.com/festivalunited   YouTube: https://www.youtube.com/festivalunited  

 • Putujte virtuálně s modlitbou na Spišskou kapitulu

    V rámci naší farní dovolené na Slovensku jsme ve čtvrtek 13. 7. navštívili taky Spišskou kapitulu, místní katedrálu sv. Martina s jejími oltáři od majstra Pavla z Levoče a taky kněžský seminář. Všechny tato místa můžete spolu s modlitbou růžence navštívit i vy a my, co jsme tam byli, s vděčností zavzpomínat.   SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC | Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule

 • ZAMYŠLENÍ MOUDRÉ A CHÁPAVÉ SRDCE (17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

  „Šalomounovi se v noci ve snu zjevil Pán a řekl mu: ‚Žádej si, co chceš, a dám ti'“ (1 Kr 3, 5). Co bych si žádal já? „Lepší je pro mě zákon tvých úst než tisíce ve zlatě a stříbře“ (Ž 119, 72). Je to pravda? „Víme, že těm, kdo milují Boha, vše slouží k dobrému“ (Řím 8, 28). Jak vypadá tato pravda víry v mém životě? „Nebeské království se podobá pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, skryje ho a radostí z něj jde, prodá vše, co má, a pole koupí. Nebeské království se podobá také kupci, který hledá vzácné perly. Když najde velmi cennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji“ (Mt 13, 44-46). Jsem už vlastníkem nalezeného pokladu, vzácné perly?“ Dnešní texty jsou sice krásné a motivující, ale zároveň jsou pro mě velkou výčitkou. Zhmotňují ji slova responzoriálního verše: „Pane, tvůj zákon velmi miluji.“ Mohu ho zpívat? Nejsem lhář, když tato slova vyslovím? Před zoufalstvím pro rozdíl mezi mým poznáním a mým životem mě, naštěstí, zachraňuje samotná Boží moudrost. Bůh ví, že jsem na cestě, že mé odpovědi na uvedené otázky nejsou dokonalé. Asi by všechny zněly podobně: „Snažím se, ale jaksi mi to nejde…“ Bůh mi dnešními texty ukazuje cestu, zjevuje mi tajemství Božího království (viz alelujový zpěv). Na jedné straně mi odhaluje moji slabost, ale na druhé mi říká, že pokud ho hledám, pokud se snažím ho milovat, tak i moje slabost a nedokonalost mi slouží k dobrému. Toto poznání mě vysvobozuje z tísně mé duše, která se trápí nad tím, že raději bych sáhl po tisících ve stříbře a zlatě než po Božím zákoně, že raději bych žádal uzdravení těla než moudré a chápavé srdce… Když dnes budu zpívat: „Pane, tvůj zákon velmi miluji,“ budu vnímat, že mé srdce po takové lásce velmi touží. Kéž mi Pán dá moudré a chápavé srdce, aby se tak stalo, že bych z chrámu odcházel zamilovaný do Pánova zákona. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO: Jak být dobrý

    Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Jak být dobrý

 • Ohlédnutí za farní dovolenou na Slovensku

  V pondělí 10. 7. nasedlo do autobusu směr Slovensko 49 farníků. Čekal nás bohatý týden spojený s návštěvou poutních míst, poznáváním místních památek a taky turistikou v Tatrách. Pokochejte se fotografiemi v naší galerii a navštivte virtuálně místa, kde jsme strávili krásné chvíle.   Pondělí 10. 7. 2023 Otrokovice – Krivá    Obec Krivá je místem narození bl. sestry Zdeňky Schelingové. Měli jsme možnost poznat nejenom její život, ale taky se v jejím rodném kostele při mši sv. modlit za všechny, které jsem sebou na naši pouť vezli. Více o s. Zdence se dočtete zde: https://www.zdenka.sk/sk/node/410     Odsud jsme vyrazili na horu Grapa, které dominuje nejvyšší socha Krista na Slovensku spolu se sochou Jana Pavla II. a kaplí Božího milosrdenství. Místo, které s výhledem na Tatry a Oravskou přehradu, zve ke ztišení i společné modlitbě. https://vyraznavylet.cz/rio-de-klin/   A pak již nabral náš autobus směr našeho týdenního ubytování do Charitního domu v Dolnom Smokovci. https://www.penzioncaritas.sk/penzion/   Výhodou tohoto domu byla taky kaple a možnost se večer setkávat a pobýt spolu při společném povídání, zpěvu nebo taky promítání filmů o místech, které jsme navštívili.   Úterý 11. 7. 2023              V úterý ráno jsme vyrazili do Žakovců, abychom poznali a podpořili dílo o. Mariána Kuffy.   Marian Kuffa zo Žakoviec   A protože v naší farnosti si kostel sv. Michaela půjčují ke své liturgii řeckokatolíci, rozhodli jsme se o nich a jejich působení na Slovensku více dozvědět. http://reckokatolici-otrokovice.cz/ https://www.exarchat.cz/ Proto jsme zavítali na sídliště ve Staré Ľubovni, kde byla zřízena nová farnost a postavený nový kostel, který spravují řeholníci redemptoristi. Zde jsme měli poutavé povídání o jejich slavení liturgie, vybavení každého řeckokatolického chrámu a mnoha dalších zajímavostech. https://cerkovsl.sk/   Odsud jsme již měli před sebou poslední zastávku, a to místo zjevení Panny Marie horu Zvir u Litmanové. Na místo zjevení jsem vystoupali za modlitby křížové cesty, připojili se k denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství a po ní jsme zde měli mši sv. https://horazvir.sk/historia-putnickeho-miesta-litmanova/   Plni zážitků jsme se večer podívali na dokument, který běžel o těchto zjeveních i v našich kinech, s názvem Ivetka a hora.   VIZIONÁRKA IVETKA & FS LITMANIVKA - Pod tvoju milosť   FS LITMANIVKA - Z dalekoj mi krajiny     Středa 12. 7.    Středu ráno jsme zahájili mší svatou v kapli našeho ubytování a po snídani jsme si mohli vybrat z nabízených tras k poznání Tater nebo si každý mohl zvolit svůj vlastní program.     Někteří z nás vyrazili lanovkou na Hrebienok a odtud se rozešli do mnoha směrů. Všichni jsme věděli, že společně se sejdeme opět u večeře. Naše Marta se pustila do malování dalšího obrazu pro nedělní zamyšlení, které nám spolu s biblickými postavičkami chystá každý týden, dovolenou nevyjímaje. O. Pavlovi to při její návštěvě nedalo, a i v pantoflích se vydal rozhlédnout po okolí po nějakých hříbcích. A hned z toho byla na snídani vaječina pro jeho stůl.     Čtvrtek 13. 7. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili poznat místní klenot a památku UNESCO – mistrovské dílo majstra Pavla z Levoče.  Jeho oltáři se chlubí chrám sv. Jakuba, který si můžete virtuálně i s výkladem sami prohlédnout. https://jakub.3-d.sk/                                    Další naše cesta vedla na Spišskou Kapitulu, která spolu se Spišským hradem patří taky na seznam UNESCO. Spolu s místní průvodkyní jsme si prohlédli katedrálu sv. Martina a tato prohlídka nás uchránila od deště, který se venku spustil. To nám nemuselo vadit, protože i následující program jsme měli domluvený hned vedle katedrály v kněžském semináři. V kapli bohoslovců zasvěcené sv. Janu Nepomuckému jsme slavili mši svatou a po ní nám vicerektor semináře povyprávěl o pohnuté historii semináře za dob komunismu a taky nás zajímala situace nových povolání ke kněžství, která není o nic lepší, jak u nás. Pak jsme již sestoupili do místní seminární jídelny, kde jsme byli skvěle pohoštěni, a protože déšť neustal, pohled o. Pavla se zastavil u dvou kávovarů. A protože „líná huba, holé neštěstí“, tak jsme se dovolili dát si po obědě ještě výbornou kávičku. https://ks.kapitula.sk/sk/uvod   No a do autobusu jsme již mohli v dobré náladě dorazit bez deště. Proto jsme toho využili a zastavili si na Sivej Bradě, která je dosud živou travertinovou kupou s vyvěrajícími prameny. Ty jsme našli sice jen mírně bublající, ale i tak to stálo za to. http://www.mistopis.eu/evropa/slovensko/spis-saris/siva_brada.htm   Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u dalšího skvostu, a to v kostele sv. Jiří ve Spišskej Sobotě.   Poprad – Spišská Sobota   Podařilo se nám domluvit s místní paní kostelnicí, abychom se podívali i do dřevěného kostelíka v místě našeho ubytování v Dolnom Smokovci.   Pátek 14. 7. Páteční ráno opět patřilo společné mši svaté v kapli penzionu a po snídani jsme si opět mohli vybrat z nabízených turistických tras nebo si zvolit nějakou svou.     Oba vedoucí zájezdu Pavlové spolu s řidičem Michalem a Martou dorazili k Velickému plesu a na zpáteční cestě se kochali krásnými výhledy. Děkovali jsem Pánu Bohu za přívětivé počasí, zatímco z Otrokovic nám přicházely zprávy o velkých vedrech, my měli teplotu na turistiku jako na objednávku. No a jak jinak na zpáteční cestě o. Pavel spolu s Martou neodolali a po sestupu zkusili houbařské štěstí jen tak naslepo. Tentokrát z toho byla na snídani smaženice již pro celý autobus.   Sobota 15. 7. V sobotu po sbalení jsme měli domluvenou mši sv. na Mariánské hoře nad Levočí. Počasí bylo opět krásné, a tak jsme si zde mohli pobýt s nádherným výhledem na město, které jsme navštívili ve čtvrtek. http://archiv.levoca.sk/marianska-put.phtml?id5=12463&original_idm=60699   Levoča - Mariánska Hora   Abychom si zkrátili cestu domů, dostali jsme tip na návštěvu koliby U dobrého pastiera v Čutkovskej dolině, kde jsme kromě výborného obědu mohli odpočinout a nakoupit místní speciality jako dárky domů. https://www.udobrehopastiera.sk/   Liptov - Čutkovská dolina   Otvorenie pivovaru   Díky všem, kdo přispěli k prožití všech těchto dní, z nichž můžeme čerpat do všech svých denních povinností.