Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení PEVNÉ SPOJENÍ (PÁTÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

 

Ratolest musí být spojena s kmenem a čerpat z něho, aby mohla žít a přinášet ovoce. Nejen žít, ale také přinášet ovoce. Obojí je důležité. Jinak ji odříznou, nechají uschnout a hodí do ohně.

Tak je tomu s každým z nás. Křtem jsme byli naroubováni na pravý vinný kmen, kterým je Kristus. Životem víry z něho čerpáme vše potřebné, abychom nezahynuli v tomto světě. Duch Svatý nás zahrnuje svými dary. A Otec čeká ovoce. Jaké? „Láska, radost pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost“ (Gal 5, 22-23). Přijímáme-li dary Ducha, ale nepřinášíme ovoce, hrozí nám odříznutí a vhození na oheň.

Jako příklad přinášení ovoce si všimněme Šavla v prvním čtení. Když přišel do Jeruzaléma a díky Barnabášovi se dostal k apoštolům, hned začal ohlašovat Ježíše jako Mesiáše. Nenechával si poznání Ježíše pro sebe, ale chtěl, aby každý kolem něho věděl a věřil, že v nikom jiném není spásy (viz Sk 4, 12). Přinášel ovoce. Zřejmě jeho horlivost neuměla strávit ani jeruzalémská církev, neboť když zjistili, že ho chtějí zabít, bez okolků ho poslali co nejdál - až domů do Tarsu. Tento vůči Šavlovi možná tvrdý krok však přinesl ovoce – klid pro Církev, její upevňování, život v bázni před Pánem a růst v útěše Ducha (viz Sk 9, 31).

Ovoce Ducha, které apoštol Pavel zmiňuje v Listě Galaťanům, je velmi dobrým návodem k poznání, zda můj život je skutečně život v Duchu, podle Božích plánů a požadavků. Dnes je totiž mnoho křesťanů (možná se stačí podívat v blízké rodině), kteří šíří kolem sebe zlobu, aroganci, agresivitu, nepravdu, nenávist… Nezvítězíme, pokud se jim přizpůsobíme, přijmeme-li jejich způsob boje. Naším způsobem boje je zůstat pevně spojen s Kristem, dennodenně z něho čerpat a přinášet zmiňované ovoce. Pokud se totiž budeme mezi sebou kousat a žrát, tak podle Pavlových slov musíme dát pozor, abychom se navzájem nezničili… (viz Gal 5, 15).

Zkontroluj dnes své spojení s Kristem. Zda je pevné (často posilované modlitbou, čtením Písma a přijímáním Eucharistie), dobře očištěné (například svátostí smíření nebo dokonalou lítostí). Zda v tobě proudí Kristova míza – Duch Svatý. A jaké je tvé ovoce – to nejlépe zjistíš tak, že se zeptáš nejbližších, jestli vidí na tobě zmiňovaných devět plodů ovoce Ducha.

 Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/