Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Příběh Bible – 2. příchod Ježíše Krista

Vždy, když se blíží s adventem konec liturgického roku, čtou se texty z knihy Zjevení či starozákonní texty o konci světa. Na jednu stranu to může být strach nahánějící, na druhou stranu o této skutečnosti víme, a dokonce i samotný Ježíš o ní mluvil se svými učedníky, tedy neměla by nám nahánět strach, ale měli bychom s ní počítat. Jak se ji podařilo ztvárnit tvůrcům projektu Bible v písni - The Story?

 

V pořadu Tv Noe – Příběh Bible zaznělo:

Zdíša: Dnes si budeme povídat o poslední knize Bible, kterou je kniha Zjevení. Klipu, který nás čeká, tak jeho začátek je takový trošku, jak to říct, takový ne zrovna šťastný, protože jsou v něm různé ukázky ze zpráv, jsou tam povodně, dějí se různé virové epidemie, ozbrojené střety…

Pavel: Takové surové zprávy.

Zdíša: Ano, surové zprávy. A mě by zajímalo, jak se na ten velký den – druhý příchod, dívá Bible.

Pavel: Říkalas, že je to až poslední kniha, ale o druhém příchodu mluvil předtím už i Kristus. A On tam popisu, že přijdou všechny tyto věci, abychom o nich věděli, což je pro nás výborné. On nás připravil na tady tyto zprávy. I když se nám zdají velmi drastické, On o nich mluvil, abychom s tím počítali a žili víru. Protože končí slovy: „Ale nalezne na zemi Syn člověka víru, až přijde?“ A tohle je pro nás poselství, že touto vírou my se můžeme přenést pře všechny tyto hrozné zprávy. A bohužel, to nejsou zprávy, to je realita. Nás se to dotýká možná jen jako zpráva, ale tohle někde někdo prožívá jako realitu a možná někdy i my.

Zdíša: Já si myslím, že velice dobře zvolili pro tuto píseň dva interprety, kteří mají co dočinění s tou přípravou, protože jsou to Michael W. Smith a Darlene Zschech. Oba dva jsou snad nejznámější chváloví zpěváci na světě, spoustu jejich písní zpíváme i v našich kostelích. A chvála je vlastně modlitební příprava na ten příchod.

Pavel: Mě oslovuje chvála v tom, že chválou dělá člověk to, pro co byl stvořen. A jestliže dělám to, pro co jsem byl stvořen, tak žiji s Bohem. A to je úžasné takhle žít. Ježíš říká: „Buďte připraveni“ a já se přirozeným způsobem, který je mi blízký skrze hudbu, najednou stavím do postoje: Bože, já chci být s tebou, a to není jenom tady, ale jednou i na věčnosti. A ta věčnost jednou přijde, ať už jsem generace, která zažívá možná ty poslední dny na Zemi anebo každý z nás v okamžiku smrti prožije to setkání s Kristem tváří v tvář.

Zdíša: Každopádně ale ta písnička není zrovna chválová, schválně vám přečtu kousek text. Tam se zpívá: „Přijde si pro nás v hukotu silného větru. Jako se obilné klasy ohýbají, tak se bude svět klanět a ohýbat…“ Mně to přijde, že to není zrovna šťastný text. 

Pavel: Právě tam slyšíme ta Ježíšova slova, kdy mluví o tom, že jeho věřící, kteří ho poznali, se mu budou klanět. A Ježíš říká: „Jestliže mě vyznáš před lidmi, k tobě se přiznám i já před otcem v nebi.“ A to je úžasné, to je klanění, to je chvála.

Zdíša: Tak v tom případě se na to pojďme podívat z tohoto úhlu pohledu.

 

The Great Day (SECOND COMING) – Michael W. Smith & Darlene Zschech