Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Liturgie domácí církve u adventního věnce

Dostal se ke mně materiál pobožnosti, kterou pro farnost Kežmarok připravil P. František Trstenský a o žehnání adventního věnce doplnil a do češtiny přeložil P. Pavel Křivý. Tuto pobožnost se můžete pomodlit vždy, když na Vašem adventním věnci každou neděli zapalujete novou svíci.

Každá svíce dostala konkrétní název.

První je svíce města Betléma, u které budeme prosit za představitele světské moci.

Druhou je svíce Matky Boží, u které budeme prosit za dívky, ženy a matky.

U třetí svíce budeme pamatovat na svatého Josefa a modlit se za chlapce, muže a otce.

Nakonec při zapálení čtvrté svíce, která se jmenuje svíce andělů, se budeme modlit za biskupy, kněze a zasvěcené osoby.

Pošlete tuto pobožnost i vaší rodině, známým a přátelům. Modlete se ji v domácnostech. Prožijme Advent v radosti a pokoji, ale i ve ztišení a pokání. Buďme bdělí, aby nám materiální věci nezakryly skutečný smysl Adventu a Vánoc.

 

Foto zdroj Člověk a víra, autor: Martina Řehořová

 

Texty pro bohoslužbu ke stažení zde: Liturgie domácí církve u adventního věnce