Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Biblické TRIO – Prožít advent s Marií

V rámci kněžské formace jsem měl příležitost projít 2x tzv. Trio formaci. Jedná se o setkání v trojici v předem domluvené termíny a společné sdílení. Všichni jsme se shodli na tom, jak tato metodika, která je založená na metodě oceňujícího přístupu – tedy že reagujeme vždy jen pozitivně na to, co jiný sdílel, je velmi obohacující. Stejně tak se pro nás staly silné okamžiky krátké tiché modlitby k Duchu Svatému, která je pravidelně zařazena. Osobně doporučuji jako vhodný způsob prožití letošního adventu, kdy se nebudeme moci scházet při společném slavení rorátů, jak jsme byli loni zvyklí.

 

Jak Biblické TRIO na advent probíhá?

- Setkání jednou za týden v průběhu 4 týdnů!

- Jeden úryvek pro jeden týden!

- Délka trvání setkání max. 60 min!

- V čase, který vyhovuje všem třem osobám!

- Na příjemném místě!

 

TRIO vznikne, když se tři lidé:

- zavážou, že se setkají jednou za týden v přátelské atmosféře;

- domluví se spolu na místě, dni a čase setkání jednou týdně;

- zavážou se k věrnosti, dochvilnosti a důvěrnosti (nebudou vynášet ven, co se řeklo mezi nimi).

 

Členové TRIA:

- mají Bibli, Nový Zákon nebo jen Evangelium podle Lukáše;

- přečtou si biblický úryvek před setkáním;

- používají tabulku níže a odpoví na otázky;

- zapíší si své odpovědi do osobního sešitu;

- v jednoduchosti se sdílejí;

- naslouchají druhému a Duchu Svatému!

 

Workshop o biblickém TRIU sr. Lucie Kopasové z Konference o evangelizaci online 2020

 

Foto zdroj Člověk a víra, autor: Dominik Novák

 

 

Materiály na advent ke stažení zde: Trio_-_Advent_s_Marii_verze_2020