Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Rozsvícení vánočního stromu z kostela sv. Vojtěcha

Milí farníci. Jsem rád, že když jsem byl letos opět přizván k rozsvícení vánočního stromu města, tak padl dotaz, zda bychom mohli pronést pozdrav občanům právě z našeho kostela sv. Vojtěcha. Dnes od 17.00 můžete sledovat na YouTube pozdrav můj i paní starostky.

Vice o průběhu najdete zde: https://otrokovice.cz/