Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Farní pouť na sv. Hostýn

 

Jako každoročně se chceme vydat na pouť na sv. Hostýn. Přihlašujte se do neděle 1. 5. v zákristii. Odjezd autobusu 7:30 od kaple sv. Anny v Kvítkovicích, 7:45 zastávka u kostela sv. Michaela.

Program: 9:30 mše sv., 10:30 – 12:00 volný program, 12:00 – modlitba Regina Caeli, Křížová cesta

Návrat kolem 14:00.

 

Svatý Hostýn

 

Budiž vděčně velebena, Sv Hostýn