Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

O Duchu Svatém s o. Mariánem Kuffou

O. Marián Kuffa patří mezi mé oblíbené kněze. Proč? Ve své farnosti v Žakovcích vybudoval zázemí pro více jak 300 lidí z ulice, vězně... zkrátka kohokoliv, kdo u něj zaklepe, žádá o pomoc a je ochotný plnit daná pravidla. Péče o tyto lidi, kteří si prošli obrovskými zraněními, o Bohu často nikdy nic neslyšeli, jej přivádí k přemýšlení, jak nejpraktičtěji jim vysvětlit základní pravdy o Bohu. A tak dokáže propojit teologii s množstvím praktických přirovnání a příběhů ze života.

 

Snad i tato přednáška nám pomůže přiblížit osobu Ducha Svatého, kterého můžeme znovu osobně pozvat do svého života na slavnost Seslání Ducha Svatého.

 

O. Kuffa - o Duchu Svätom