Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení TICHO MILOSRDENSTVÍ (2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE)

U tématu této neděle – milosrdenství – potřebuji ztichnout a mlčet. Tiše. Jen ticho a úžas, neboť „jeho milosrdenství trvá navěky“. Tak ať říkají všichni bohabojní.

Promítám si slovo milosrdenství do všech textů, které dnes čtu, do rozhovorů, do setkání, do událostí v Církvi i ve světě. Všude je jeho milosrdenství. Jinak by už nebylo nic.

Jeho milosrdenství pro mě. Navěky.

Jeho milosrdenství pro tebe. Navěky.

Jeho milosrdenství pro každého, koho znám. Abych i já byl milosrdný.

„Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději“ (1 Pt 1, 3).

Dnes, Milosrdný, slavíme a zvelebujeme tvé milosrdenství. Nepochopitelné, nesmírné, přesahující každou naši představu a míru. Těšíme se na nebe, kde budeme celou věčnost poznávat, co všechno je dílem tvého milosrdenství. A slavit tě.

„Oslavujme Pána, neboť je dobrý, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.“ Aleluja!

Děkujeme ti, že záblesky tvého milosrdenství můžeme vnímat celý náš život a už teď tě alespoň trošku slavit. Když je věčné milosrdenství, věčná bude i oslava…

Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/