Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Staňte se třeba i s vašimi dětmi dobrovolníky Tříkrálové sbírky

 

Blíží se konec roku a s ním i vánoční svátky Je to období plné lásky i dobrých skutků. Krátce po novém roce chodívali podle lidových tradic v našich ulicích tři králové. Většina z vás se i dnes každoročně setkává s malými koledníky, kteří zazvoní u vašich dveří, aby vám zazpívali koledu a popřáli vše dobré do nového roku. Tento starobylý zvyk v posledních letech známe zejména díky organizaci Charita ČR, které každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku. Již více jak 20 let vysílá své koledníky, aby všude tam, kam přijdou, přinášeli radost a pokoj. A nejen to. Tříkrálová sbírka má ještě větší přesah. Lidé, které koledníci navštíví, mají možnost přispět jim do kasičky a tím pomoci těm nejpotřebnějším.  

I naše otrokovická Charita pak může díky těmto darům pomáhat tam, kde je to třeba. A to i lidem ze svého nejbližšího okolí, v minulosti pomohla např. i několika dětem, školákům místních škol, ale i lidem, kteří se dostali do obtížných životních situací. Více informací o této sbírce najdete na stránkách https://www.otrokovice.charita.cz/charita-otrokovice/trikralova-sbirka/.

Má-li tato pomoc pokračovat i nadále, bez pomoci velkého množství dobrovolníků se to neobejde. Charita Otrokovice proto hledá nové koledníčky i dospělé osoby jako jejich doprovod. Skupinku koledníků tvoří tři děti (příp. i dospělí) a jeden dospělý vedoucí, kterým je svěřen určený kolednický úsek.

Odměnou vám bude hezky prožitý den a radost z vykonaného dobrého skutku.  Přidáte se k nám?

 

Požehnání koledníkům bude v sobotu 6. 1. 2024 při mši svaté v 8:30 hodin v kostele sv. Vojtěcha.

Po mši svaté bude v sále pod kostelem připravena snídaně, po ní koledníci převezmou vše potřebné a odcházejí na jim určené místo.

 

Letošní ročník Tříkrálové sbírky proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 10 do 15 hodin.

 

U dětí, které se zapojí, je nutné vyplněné a odevzdané potvrzení od rodičů, abychom i s nimi mohli počítat.

Potvrzení je nutné odevzdat nejpozději do 22. 12. v kostele nebo na Charitě. Potvrzení ke stažení zde: přihláška TKS Otrokovice 2024

Prosíme, dodržte termín odevzdání, je důležitý pro organizaci sbírky!!!!!

 

Bližší informace vám rádi poskytneme.

 

Jan Žalčík

Koordinátor TKS

 

Charita Otrokovice

Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice

Tel. 734 684 878

zalcik@otrokovice.charita.cz

otrokovice.charita.cz