Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

P. Vojtěch Kodet - Ježíšův učedník v době koronaviru a Desatero v době koronaviru

P. Vojtěch Kodet bezesporu patří mezi nejvlivnější duchovní autority v naší zemi. Na jeho webu najdete aktuálně dvě podnětné zamyšlené na tuto dobu, ve které žijeme – dobu koronaviru.

 

Přednášku Ježíšův učedník v době koronaviru najdete na tomto odkazu.

 

Podnětné je i Desatero v době koronaviru

 

1. Věřit Bohu víc než lidem a tuto víru vyznávat

 

2. Vyvyšovat Ježíše jako Pána nad celou společností a zvlášť nad jejími představiteli

 

3. Číst Boží slovo, texty svatých nebo hodnotnou literaturu víc než zprávy v mediích

 

4. S vděčností přijímat chvíle, ve kterých mohu být se svými nejbližšími

 

5. Prosit za uzdravení nemocných a sílu pro ty, kteří se o ně starají 

 

6. Nenechat nikoho ze svých blízkých v osamění

 

7. Být připraven pomoci těm, které mi Bůh posílá do cesty 

 

8. S důvěrou denně svěřovat Bohu sebe i druhé

 

9. Nepřestat se modlit za osvobození od strachu, paniky a smutku

 

10. Obracet se celým srdcem k Bohu a prosit za odpuštění všeho, co mě od něho vzdálilo

 

Zdroj: https://vojtechkodet.cz/