Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Pozvání k modlitbě za nového arcibiskupa

 

Duchovní příprava na uvedení nového olomouckého arcibiskupa začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024.

Jako nabídku, jak se věřící v kostele a také doma mohou připravit na slavnostní inauguraci, sestavil arcibiskup Josef Nuzík texty pro společnou modlitbu ve farnostech a v rodinách.

 

„Využijte možnosti prožít přípravu na důležitý den pro olomouckou arcidiecézi při modlitbě ve své rodině nebo společně s farností,“ stojí v úvodu brožurky. Každou z nich tvoří osm stránek a obsahem jsou zamyšlení arcibiskupa Nuzíka k tajemstvím svatého růžence pro pondělí až čtvrtek a litanie k Duchu Svatému pro pátek. Zatímco farnosti dostávají na každý z prvních čtyř dní týdne rozjímání k celému růženci, pro rodiny byl na každý den vybrán jeden desátek. V obou případech každý den zakončí modlitba za arcibiskupa.

 

Farní společenství se tak od pondělí do čtvrtka před mší svatou pomodlí jeden růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa. K modlitbě růžence můžete použít krátká zamyšlení a úmysly připravené otcem arcibiskupem. V pátek po mši svaté pak kněz vystaví Nejsvětější svátost a během krátké adorace se pomodlí litanie k Duchu Svatému, ke kterým přidá modlitbu za arcibiskupa. Adoraci zakončí požehnáním.

 

Rodina si přečte krátké zamyšlení otce arcibiskupa a pomodlí se desátek růžence, ke kterému přidá modlitbu za arcibiskupa. Pro pestrost je vhodné, aby si jednotlivé části modlitby rodina rozdělila mezi své členy, aby se mohl každý zapojit.

 

 

 

MODLITBA ZA ARCIBISKUPA

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve,

prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje.

Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání,

povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením.

Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě.

Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem.

Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků.

Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi,

můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.

 

Ke stažení:

Brožurka po modlitbu v kostele 

Brožurka po modlitbu v rodině